Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1674
          Vader  : Hendrick, zoon van Hendrick Dirck Jacbs
          Moeder: Catharina, dochter van Peter Teunis Hendricks van Lankvelt

Overleden: in 1762

Gehuwd in 1703 met: Maria, dochter van Jan Claes Raaijmakers

Kinderen:

- 1704: Catharina
- 1705: Jenneke
- 1706: Hendrien
- 1708: Maria
- 1709: Lambert
- 1711: Jan
- 1713: Hendrik
- 1714: Annemie
- 1716: Geertruij
- 1718: Adriaentje


Gegevens:

1.
Hendrick Hendricks van Asseldonk werd op 18 november 1674 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 3)

2.
Hendrick was 12 jaar oud toen zijn moeder overleed. Ze werdt op 26 september 1687 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

3.
Twee jaar later, op 20 november 1689, hertrouwde zijn vader met Theodora Leesten.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr 4)

4.
Hij was 19 toen zijn vader overleed. Hij werdt op 28 mei 1692 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

5.
Na zijn vaders dood werden al zijn goederen verkocht schulden te betalen. Zo wordt betaald voor: op 5 oktober 1694 'tot Roij op de marckt gekogt voor Hendricke ende Thonij twee hemtrocken: 5-19-4
(Bron: RA Veghel, inv. nr 120, geen folio nr.)

6.
Op 6 januari 1703 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Hendrices Hendrice, jongman, out ses en twintig jaeren (..) en Maria Jan Claes Rademakers, jongedogter, out twee en twintig jaeren'. Ze trouwden in de kerk op 17 januari 1703 en
voor schepenen op 21 januari 1703.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

7.
In de 'leijste van kleijne specien van Vechel' wordt ssn het 'Haevelt' vermeldt: Hendrick Hendricks: 1-12-0. Hij wordt in de jaren 1700-1702 nog niet vermeldt.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-3)

8.
In een Veghels belastingregister van 1716 wordt onder de 'Heyse ceel' vemeldt: Hendrick Henricx:
- het lant van Jan Peter Ariens         0-16- 3
- het lant van Jan Goort Thyssen        0- 6- 4
- het lant van Symon Lamberts           0-12- 0
- de verbeeteringe van 't nieulant      0- 0- 4
- int hoij en groes van den selven      0- 3-10
- noch int hoy en groes van den selven  0- 2- 0
                                        -------
                                        2- 2- 0
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-5)

9.
Peetouders van Hendricks kinderen, van de 'Van Asseldonk' familie waren:
1705: Antonii Henrici
1708: Godefridus Henricus Henrix
1714: Anna Theodori Henrici
(Bron: RANB, DTB Veghel)

9.
Bij de doop van Adriana op 19 februari 1718 wordt de vader: 'Henricus Henrix van Asseldonk' genoemd. Dit is de oudst gevonden vermelding van de naam 'Van Asseldonk' in Veghel in deze tak van de familie Van Asseldonk.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

10.
In de armenlijst van Veghel worden vermeld:
1703: - Hendrick Hendrick Dirck Jacobs
      - Maria de vrouw

1704: - Hendrick Hendricks
      - Maria de vrou
      - Catharine, een maant
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-33 en 34)

11.
Een lijst van inwoners van Veghel uit 1711 vermeldt:
- Henrick Henricke, Maryken de vrou en Lijsken de meijt, boven de 16 jaren
- Catharina, Jenneke, Hendrina, Maria, Lamert, Jan, kinder onder 16 jaren
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-40)

12.
In 1716 wordt het gezin weer bedeeld door de armentafel van Veghel:
- Henrick Henrick, Mary sijn vrou, Lijsken de meijt, boven de 16 jaren
- Catharina, Jenneken, Hendrien, Mary, Lambert, Jan, Hendrick, Anneken en Geertruijt, kinderen onder
  de 16 jaren
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-44)

13.
Het parochieregister van Veghel vermeldt dat Maria op 21 januari 1720 begraven werd en dat ze in het kraambed stierf. Ook het kind zal toen overleden of dood geboren zijn.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

14.
Hendrick van Asseldonk, weduwenaar met 10 kinderen, in de leeftijd van 2 tot 15 jaar, hertrouwde niet.

15.
De Veghelse cijnsregisters vermelden de volgende eigenaars van een perceel in Veghel op de Lage Heijde, groot 5 lopens, 31 roeden en 10 voeten (cijns: 0-1-5 1/4):
- Jan Claassen Raijmakes, door koop
- 1 kind en 19 kleinkinderen
- de 10 kinderen van Hendrick Hendricks van Asseldonck, door deling in 1722
- 9 kinderen en 1 kleinkind
- 7 kinderen en 6 kleinkinderen
- 5 kinderen en 6 kleinkinderen
- Willem, Arien en Marie, kinderen van Lambert van Asseldonk
Op 15 juli 1760 werd de cijns met 5-6-4 afgelost.
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171)

16.
In 1722 werd Laurens Willems aangesteld als voogd, naast de vader Hendrik Hendrike, over de minderjarige kinderen van Hendrik Hendrike en Maria Janse Raijmakers.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 97, fol. 235)

17.
Op 7 oktober 1734 pachtte Hendrik Hendrikx Verasseldonck van Peter van den Hurck voor acht jaren, voor 90 gulden per
jaar:
- een huis, schuur, schop, hof en aangelegen land in Veghel aan het Beukelaar, groot circa 25 lopens
- een perceel akkerland 'het Offeren', groot circa 6 lopens
- lant op het Ven, groot circa 1 lopens, met aangelegen hei en grasland
- de heivelden 'Lookert Vrouwkensvelt' met een halve heibunder 'aent Poijervelt'
- de helft in een hooiveld op het Ven, 'aent Schoen', en het hooi 'sen den Schopacker', hooiende met Jan Evers.
Hendrick diende elk jaar 1.200 pond dakstro leveren en moet alle lasten betalen. Hij genoot de opbrengst van het 'schaerhout' en nog in de beemden turven en vlaggen. Als het huis zou afbranden en de pachter zou daaraan schuldig zijn, dan diende hij de schade te vergoeden.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 146, fol. 239-240v)

18.
Lijsten van inwoners van Veghel vermelden:
1728: - Henrick Henrick
      - Lambert en Catalijn, bovende 16
      - Hendrick, Geertruij en Adriaentje, onder de 16

1734: - Henrick Henricke
      - Lambert, Hendrix en Hendrien, boven de 16
      - Adriaan, de dogter, onder de 16

1735: - Hendrick Henrick van Asseldonck
      - Lambert, Hendrik en Hendrina, boven de 16
      - Adriaantje, de dogter, onder de 16

1736: - Hendrik van Asseldonck
      - Lambert, Hendrik, Hendrina en Geertruij, boven de 16
      - Ariaentje, de dogter, onder de 16

1737: - Hendrik Hendrik van Asseldonk
      - Lambers, Hendrina en Geertruij, boven de 16
      - Joost Janse, costkint onder de 16 (het is het 6-jarig zoontje van de overleden dochter Catharina)
(Bron: OAA Veghel, II-E-56, II-E-62 t/m II-E-66)

19.
Hendrik van Asseldonk wordt in de periode 1752-1755 vermeldt als bewoner van een huis in het Heeselaar. Hierna woonde er Delis Jan Delisse. Hendrik had in die periode geen land of vee. In 1752 woonden er 2 personen in dat huis, in 1753-1755 1 persoon. In 1752 woonde vermoedelijk dochter Henrica bij haar vader. Ze overleed in oktober 1752.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-180 t/m II-E-182)

20.
Hendrik Hendrike van Asseldonk, weduwenaar, werd op 6 oktober 1762 in Veghel begraven. Hij liet vijf kinderen na.
(Bron: RANB, DTB Veghel)
Afkortingen Historische sites