Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Dirck van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1680
          Vader: Hendrick, zoon van Hendrick Dirck Jacbs
          Moeder: Catharina, dochter van Peter Teunis Hendricks van Lankvelt

Overleden: in 1746

Gehuwd in 1710 met: Anna, dochter van Peter van den Broeck

Kinderen:

- 1710: Hendrick
- 1712: Lambert
- 1715: Maria
- 1717: Maria
- 1719: Catharina


Gegevens:

1.
Dirck (Theodorus) van Asseldonk werd op 8 maart 1680 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

2.
Dirck was zeven jaar oud toen zijn moeder overleed. Ze werd op 24 september 1687 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

3.
Toen Dirck veertien jaar oud was, overleed zijn vader. Hendrick Hendrick Dirck Jacobs werd op 28 mei 1692 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

4.
Op 18 januari 1710 maakten de schepenen van Veghel bekend dat: 'Dirck Henrick Henricke, jonghman, oudt 28 jaeren', en 'Anneke Peters Henrick Gerritse', willen trouwen. Het huwelijk vond plaats op 2 februari 1710.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

5.
In de Veghelse parochieregisters wordt de naam van Dirck bij de doop van zijn kinderen als volgt vermeld:
- 3 x: Theodoris Henrici
- 2 x: Theodorus Henrici Henrix
(Bron: RANB, DTB Veghel)

6.
Als peter en meter van hun kinderen worden vermeld:

- Henricus Henrici is peter van zoon Henricus. Hij zal Henricus, broer van Dirck, geweest zijn. (Henricus was door Paulus van Heeswijk een nooddoop gegeven en later door de pastoor herdoopt).
- Petrus Henrici, de schoonvader van Dirck is peter van Lambertus en de beide Maria's.
- Maria Henrici, de peetmoeder van Maria (1715) en Catharina (1719) was wellicht de vrouw van Dircks broer Hendrick.
- Antonij Henrici, broer van Dirck, is peetvader van Maria (1717).
- Godefridus Henrici, broer van Dirck, is peetvader van Catharina (1719).
(Bron: RANB, DTB Veghel)

7.
De lijsten van inwoners van Veghel vermelden:

1711: Dierck Hendrick Hendricke en Anneke de vrou boven de 16
Hendrick de soon onder de 16

1716: Dirck Henricx, Anneke de vrou en Jenneken de meijt boven de 16
Hendrik ende lambert, de kinderen onder de sesthien jaren.

1728: Dirk Hendrik, Anneken de vrouw, Hendrik de zoon, boven de 16
Lambert, Maria en Catalijn onder de 16

1734: Dirk Hendrik, Anneken de vrouw, Hendrik, Lambert en Maria boven de 16
Catalijn de dogter onder de 16

1735: Dirck Hendrick, Anneken de vrouw, Hendrik, Lambert en Maria, de kinderen boven de 16
Catarina de dogter

1736: Dirck Hendrick, Anneken de vrouw, Hendrik, Lambert en Maria de kinderen
Catarina de dogter, allen boven de 16

1737: Dirk Hendriks van Asseldonck, Anneke de vrouw, Hendrik, Lambert, Maria en Catarin de kinderen, allen boven de 16.
(Bron: OAA Veghel, inv. nrs. II-E-40, II-E-44, II-E-56, II-E-62 t/m II-E-66)

8.
In de nacht van 17 op 18 mei 1724 vroor het en veel rogge en vlas lijdt schade. Een lijst van de Veghelse schepenen vermeldt dat dat Dirk Hendrike 7 1/2 lopens rogge om heeft moeten doen, en dat nog eens 8 lopens veel schade heeft.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-48)

9.
Een Veghels register uit 1736 vermeldt dat Dirck van Asseldonk toen een huis bewoonde in Veghel op het Ham dat eigendom was van de kinderen van Jan van Doorn.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en II-E-18)

10.
Rond 1720 kocht Dirk Hendrik Hendrix een perceel van 110 roeden in Veghel op het Ham.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 74, fol. 207)

11.
In de cijnsregisters van de domeinen worden als cijnsbetalers van dit perceel vermeld:
- Dirck Hendrick Hendricks
- Anneke, de weduwe met 3 kinderen van Dirk Hendrik Verasseldonk, erft het in 1746
- Lambert Janse van Bredenrode, getrouwd met Mari, dochter van Dirk, door een deling op 25 juli 1749
(RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171; zie ook: RA Veghel, inv. nr. 103, fol. 17v-19)

12.
In deze cijnsregisters worden als cijnsbetalers van een ander perceel, groot 6 lopens en 1 roede, op Havelt en Ham vermeldt:
- De weduwe met Jacob, Adriaan, Marij, Tijs, Aart, Lijs en Jan, de kinderen van Jan Tijssen op het Ham.
- Jacob Jan Tijsse, wonende op het Ham, koopt het in 1722
- Dirck Hendrix Verasseldonk koopt het op 13 mei 1745
- Anneke, weduwe van Dirk, met 3 kinderen, erft het in 1746
- Lambert Janse van Bredenrode, gehuwd met Mari, dochter van Dirk, door een deling op 25 juli 1749
(RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171; zie ook: RA Veghel, inv. nr. 103, fol. 17v-19)

13.
Op 7 april 1745 kocht Dirck Hendrikx Verasseldonk voor 154 gulden vier lopens land in Veghel op het Ham, 'het Voorste en Agterste Nieuwvelt' van de testamentuitvoerders van Jacob Jan Tijssen. Elisabeth Joannis van der Reydt is familie van Jacob Jan Tijssen. Haar man, Johannis Adriaen Hendrik Joosten, wil het perceel vernaarderen (familieleden hadden het recht een goed binnen een bepaalde termijn terug te kopen, dat heette 'vernaarderen'), 'sonder dat voors(creve) coper deselve in der minne heeft willen accepteren'. De vorster ging naar het huis waar Dirk woonde en droeg hem op om het perceel op 6 april 1746 's morgens op de secretarie over te komen dragen. Op die dag werd maar de helft vernaarderd. 'Naderhand weder bij den andere omme de helfte te vernaderen, dog weder geen voortganck'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 21, geen folio nr.)

14.
Dirk overleed in 1746 in Veghel. Het parochieregister van Veghel vermeldt: Begraven op 17 augustus 1746: Theodorus Henricuszn. Het begraafregister van de koster vermeldt: begraven op 16 augustus 1746: Dirk Hendriks van Asseldonk, laat vrouw en 3 kinderen na. Het begraafregister van de schepenen vermeldt: begraven op 16 augustus 1746: Dirk Harks van Asseldonk, laat vrou en 3 cinder na.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

15.
Dirks vrouw, Anna van den Broek overleed in 1749 in Veghel. Het parochieregister van Veghel vermeldt: begraven op 11 juni augustus 1749: Anna, weduwe van Theodorus van Asseldonk. Het begraafregister van de schepenen vermeldt: begraven op 14 juni 1749: de weduwe van Dirk Harks van Asseldonk, laat 2 kindere na.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

16.
Op 25 juli 1749 werd het goed van Dirck en Anna onder hun kinderen verdeeld.
1e lot: Lamberdiena, het enig en nog minderjarig kind van wijlen Lambert Dirks van Asseldonk en Aleke Tijssen van den Hurck
- 'een partij teulants, canten, houtwas', gelegen in Veghel op het Ham, groot circa 3 lopens
- 'canten', 'aan de drije weegscheiden' in Veghel 'aent Beukelaer', groot circa 1 1/2 lopens
- 300 gulden van het geld dat Anna bezat toen ze stierf
- 25 gulden te betalen aan het 3e lot

2e lot: Hendrick Dirck Verasseldonk
- een beemd in Veghel op het Ham, groot circa 3 karren hooi
- een weiland op Lankvelt, groot circa 2 lopens
- 300 gulden van het geld dat Anna bezat toen ze stierf

3e lot: Lambert Janse Bredenrode, gehuwd met Maria
- 2 'groes oft eeuselvelt', groot circa 3 lopens, gelegen in Veghel op het Ham
- een weiland op het Ham, van de gemene gronden gekocht, groot circa 110 roeden
- 300 gulden van het geld dat Anna bezat toen ze stierf

Lambert Janse Bredenrode ondertekende met een kruisje, 'verclaert niet te konne schrijve'. Met hun eigen namen ondertekenden: 'Hendrick Dierckx van Asseldonck' en 'Aleke Tijssen van den Hurc'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 103, fol. 17v-19)
Afkortingen Historische sites