Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Aart van AsseldonkWoonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1740
          Vader  : Hendrick, zoon van Hendrick Dircks van Asseldonk
          Moeder: Jennemie, dochter van Hendrick van de Meer

Overleden: in 1813

Gehuwd in 1765 met Hendrina, dochter van Hendrick Johannes van de Tillaart

Kinderen:

- 1766: Hendrick
- 1767: Jennemie
- 1769: Joannes
- 1771: Catharina
- 1773: Dirck
- 1775: Hendrick
- 1777: Gerardus
- 1779: Anna
- 1782: Joanna
- 1785: Anna


Gegevens:

1.
Aart (of Arnoldus) werd op 8 januari 1740 in Veghel gedoopt. Zijn peetouders waren: Theodorus van Asseldonk en Anna (de vrouw van) Godefridus van Asseldonk.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Toen Aart drie jaar oud was, stierf zijn moeder. Volgens het schepenregister werd op 5 oktober 1743 begraven: 'de huijsvrou van Hendrik Asseldonk, laat man en 3 cinders na'.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Toen Aart 8 jaar oud was, op 15 december 1748, hertrouwde zijn vader met Johanna van de Wiel.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Aart schreef zijn eigen naam als:
- 'Aart Hendrick van Asseldonck'
- 'Aart van Asseldonck'
- 'Aart van Asseldonk'

5.
Op 26 januari 1765 maken 'Aert Hendrike van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 25 jaeren, ende Hendrina Hendrike van den Tillaer, jonged(ochter)e, out omtr(ent) 23 jaeren, bijde geboortig en wonende alhier' aan de Veghelse schepenen hun trouwplannen bekend. Ze trouwden op 10 februari 1765.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

6.
Uit lijsten van eigenaars en bewoners van huizen in Veghel, weten we waar Aart gewoond heeft.
- In 1736 bezat Jan Peters van de Wiel, de vader van Aarts stiefmoeder, een huis aan het Havelt.
- In 1766 was dat huis in bezit van Adriaan van de Ven, die het in de jaren 1765-1767 verhuurde aan Aart van Asseldonk.
- In 1767 of 1768 verhuisde Aart naar het Ham in Veghel, waar hij het huis kocht van Peter van de Velde.
- Aart woonde in 1810 nog in dit huis en zal er tot aan zijn dood in 1813 gewoond hebben.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en 18, huis nr. 181 en 191; II-E-238, huis nr. I-4).

7.
Vanaf zijn trouwen tot aan 1810 had Aart steeds 4 of 5 koeien en meestal 1 of 2 kalveren. Tot aan 1792 bezat Aart 15 lopens land en hierna 18 lopens land.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-193 t/m II-E-232 en II-E-248 t/m II-E-252)

8.
In het maatboek van Veghel van 1791 wordt Aart vermeld:

nr. 977 (kadaster 1832: B1026): 'groesveld', groot 152 roeden
- Jan Sis Govers
- Ard Hendrik van Asseldonk

nr. 1370 (kadaster 1832: A1001): beemden, 608 roeden
- Nicolaes Arien van Eert (3/16), Dirk vade Ryt (1/16), Dorothea, dogter van Francis van Eert (1/4), Tony Lambert van den Tillaer (1/8), Aart van Asseldonk (1/8), Laurens van Hooft (1/12), de kinderen van Johannes van de Wiel (1/12), Henricus van der Heyden (1/12)
- de weduwe van Adriaan van Eert (3/16), Dirk van de Ryt 91/16), Francis Hendrikus van Eert (1/4), Jan Tonis van den Tillaer (1/8), Rogier en Hendrik van de Wiel (1/12), Aard van Asseldonk (1/8), Laurens van Hooft (1/12), Hendrik van der Meijden (1/12)

nr. 1389 (kadaster 1832: A1063 en A1064): hoijveld, de He.., neve de Hontstart, groot 184 roeden
- Aart Hendrik van Asseldonk
- Aard Jan van de Ven

nr. 1515 (kadaster 1832: D802): 'een beemt op Ham', groot 764 roeden
- Catharina Verwetering, weduwe van Tonij van der Heijden (1/3), Hendrik Adriaan Olyslagers (1/6), de weduwe van Wilm van Rijbroek (1/8), de weduwe van Adriaan Vogels (1/8), Aart Hendrik van Asseldonk (1/12), Dirk Peter van Hooft (1/12), de kinderen van Willem Beckers (1/12)

nr. 1529 (kadaster 1832: D817): 'eenen beemt genaamt 'den Grooten Beemt', groot 350 roeden
- Aart van Asseldonk (1/2) en Adriaan Hendrik van den Tillart (1/2)

nr. 1591 (kadaster 1832: D966 t/m D968): 'huysinge, teulland', groot 127 roeden, waar in 100 roeden gras, af vor de 'huysplaats' 15 roeden
- Aart van Asseldonk

nr. 1607 (kadaster 1832: D978): 'teulland', groot 148 roeden, waar in 40 roeden gras
- Aart van Asseldonk

nr. 1633 (kadaster 1832: deel van D1003): 'teulland, genaemt Auwe erf', groot 154 roeden, waar in 40 roeden gras
- Aart Hendrik van Asseldonk

nr. 1634 (kadaster 1832: deel van D1003): 'teulland', groot 63 roeden, waar in 38 roeden gras
- Aart Hendrik van Asseldonk

nr. 1635 (kadaster 1832: D1002): 'een groesveld', groot 178 roeden, waarbij nieuw erf van 1792, 32 roeden
- Aart Hendrik van Asseldonk

nr. 1637 (kadaster 1832: D985 en D993): ' tuelland', groot 394 roeden, waar in 48 roeden gras, en apart een nieuw erf van 1791 (kadaster 1832: D993), groot 46 roeden, genaamd 'Smuldersacker'
- Aart Hendrik van Asseldonk

nr. 1662 (kadaster 1832: deel 1110): 'een groesveld', groot 97 roeden
- Aart van Asseldonk

nr. 1662a (kadaster 1832: deel 1110): voorpoting, groot .. roeden
- Aart van Asseldonk

nr. 1813 (kadaster 1832: D265): 'land', groot 138 roeden
- Aart van Asseldonk

nr. 2020 (kadaster 1832: C404 t/m C406): groot 250 roeden
- Aart van Asseldonk

nr. 2170 (kadaster 183: A1061 en A1072 t/m A1074): 'huys en landt, groot 280 roeden, waar in 70 roeden gras, af voor huis 15 roeden
- Aart Hendrik van Asseldonk
- Jan Aard van de Ven

nr. 2170a (kadaster 1832: A 1060): voorpoting, 'groes', .. roeden
- Aart Hendrik van Asseldonk
- Jan Aard van de Ven

nr. 2171 (kadaster 1832: A1070): 'een parceel landt, den Acker', groot 274 roeden, waar in 74 roeden groes
- Aart Hendrik van Asseldonk
- Jan Aard van de Ven

(Bron: SABNO, depot Veghel, OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

9.
Op 26 november 1772 werd een hooibeemd in Veghel verdeeld tussen: Maria Wilbert Donkers, erfgenaam van haar man Adriaen Janse Verhoeven en geassisteerd door haar meerderjarige zoon Lambert Adriaen Verhoeven, enerzijds, en Adriaen Hendrike Tillaer en Aart Hendrike van Asseldonk, eigenaren van de andere helft, 'aengecomen den eerste van sijn ouders en den tweede comparant van sijn vrouwe seijde'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 107, fol. 268v-269v)

10.
In 1794 werd de Meierij door de Fransen veroverd. Een van de veranderingen was dat de bevolking voortaan zelf hun dorpsbestuur mochten kiezen. Op 13 april 1795, op maandagmorgen van 8 tot 12 uur konden de Veghelse stemgerechtigden hun stembriefjes met daarop 7 namen inleveren. De leden van het nieuwe Veghelse dorpsbestuur waren:
- Antonij van Doorn
- Jan Adriaen Verhoeven
- Gerrit van Rooij
- Lambert Janse Vermeulen
- Aart Hend(rick) van Asseldonk
- Johannes Dirk van Doorn
- Aart Antonij van Handel

Op 16 maart 1798 trad Aart van Asseldonk af en wordt niet herkozen.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-8 en II-B-9)

11.
Op 25 april 1792 erfde Aart van zijn ouders:
- een huis, schop, bakhuis, erf en aangelegen land in Veghel in het Dorshout, groot circa 5 lopens
- 2 percelen akkerland in het Dorshout, afkomstig van Adriaen Art Ceurlings, groot circa 2 lopens
- een perceel akkerland in het Dorshout, groot circa 4 lopens
- een weiland in het Dorshout, 'de Heesch', groot circa 3 lopens
- Aert diende aan zijn zus Hendrina duizend gulden geven
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 110, fol. 197-199)

12.
Op 1 december 1798 verkocht Aart van Asseldonk voor 2.000 gulden een huis en landerijen in Veghel in het Dorshout aan zijn zoon Hendrik.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

13.
In het bevolkingsregister van Veghel van 1810 worden als inwoners van een huis op het Ham genoemd:
- Aart Hendrik van Asseldonk, geboren op 8 juni 1740
- Hendrien Hendrik van den Tillaar, geboren op 25 juni 1749
- Hun kinderen: - Anneke Aart van Asseldonk, geboren op 2 november 1785
                        - Joanna Aart van Asseldonk, geboren op 11 november 1782
- De knecht: - Hendrikus Dirk van Asseldonk, geboren op 26 december 1787
- Kleinkinderen: - Dirk Hendrikus van Asseldonk, geboren op 15 mei 1792
- Anna Hendrikus van Asseldonk, geboren op 10 mei 1800
- Johannes Hendrikus van Asseldonk, geboren op 27 april 1798
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

14.
Volgens het parochieregister werd Aard van Asseldonk op 25 augustus 1813 in Veghel begraven.
(Bron: PA Veghel)

15.
Volgens de burgerlijke stand werd zijn dood op 22 januari 1813 aangegeven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

16.
Aards vrouw, Henrica van den Tillard, oveleed op 8 maart 1820 in Veghel en werd er op 13 maart begraven.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1519)

17.
In 1832 bezaten de kinderen van Aart van Asseldonk in Veghel:
De Hemel B1026 Bouwland
De Straat G43 Huis en hof
De Straat G44 Huis, schuur en erf
De Straat G55 Moestuin
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794-2795)
Afkortingen Historische sites