Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Dirck van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1750
          Vader  : Hendrick, zoon van Hendrick Dircks van Asseldonk
          Moeder: Jennemie, dochter van Hendrick van de Meer

Overleden: in 1828

Gehuwd in 1780 met Maria, dochter van Jan Peter Langens

Kinderen:

- 1781: Joanna
- 1784: Alegondis
- 1786: Hendrik
- 1789: Joannes
- 1791: Joannes
- 1796: Aart
- 1797: Dirk


Gegevens:

1.
Dirck (ofwel Theodorus) werd op 23 december 1750 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

Het Veghelse bevolkingsregister van 1810 geeft als begoortedatum 21 december 1750.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

2.
Hij schreef zijn naam als:
- 'Dierk Hendrik van Asseldonk'
- 'Dierk van Asseldonk'
- 'Dierk H. van Asseldonk'

3.
Zijn moeder overleed toen hij 7 jaar oud en werd op 25 of 31 oktober 1758 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Dirck's vader werd op 11 oktober 1774 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

5.
Op 15 januari 1780 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Dirk Hendrike van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 26 jaeren, ende Maria Jan Langens, jongedogter, out omtr(ent) 24 jaeren, beijde geboortig en woonende binnen desen dorpe'. Ze trouwden op 30 januari 1780.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

6.
Dirk woonde vanaf zijn trouwen tot minstens 1810 in Veghel op het Havelt. huis nr. H-2. Daarvoor woonden er de kinderen van Johan Langens. Al die jaren had hij 3 tot 5 koeien, vaak met een kalf erbij, en 10 tot 18 lopens land (meestal rond de 15 lopens).
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-208 t/m II-232 en II-E-248 t/m II-E-252)

7.
In het maatboek van Veghel van 1791 wordt Dirck vermeld:

nr. 1496 (kadaster 1832: D373 t/m D375, D377, D381 en D3820; 'een beemt, de Melisbeemt genaamt', groot 617 roeden.
- Nicolaus Lambert Versteeden (1/8), Dirk van Asseldonk (1/8), de weduwe van Jan van Hintelt (1/8), de weduwe van
  Aart van de Ven (1/8), Annemarie Aart Stevens, weduwe van Arnoldus Donkers (1/8), Hendrik van de Rijt (1/8), Jan
  Tielemans (1/8), en Johannes Lambert van Doorn (1/8)

nr. 1665 (kadaster 1832: D1115): 'een groesveld', groot 106 roeden
- Dirk van Asseldonk

nr. 1665a (kadaster 1832: D1114): 'voorpoting 1804, groes', groot 24 roeden
- Dirk van Asseldonk

nr. 1673 (kadaster 1832: D1084): groot 111 roeden
- Jan Tonij Verbruggen
- Dirk van Asseldonk

nr. 1718 (kadaster 1832: D1198 en D1199): 'huijsinge, teulland', groot 227 roeden, waar in 77 roeden 'groes', af
voor 'huys' 14 roeden
- De kinderen van Jan Peter Langens
- Dirk van Asseldonk, door deling op 28 december 1795

nr. 1718a (kadaster 1832: D1196 en D1197): 'nieuwe erve, groes', groot 108 roeden
- De kinderen van Jan Peter Langens
- Dirk van Asseldonk, door deling op 28 december 1795

nr. 1771 (kadaster 1832: D3033): 'teulland genaamt den Akert, 't Patstuk', groot 64 roeden
- Dirk van Asseldonk
- Aart Jan Langens

nr. 1849 (kadaster 1832: D218): 'land, genaamt 't Backstuk', groot 56 roeden
- Dirk van Asseldonk

nr. 1998 (kadaster 1832: C451): 190 roeden land, waar in 70 roeden gras, 'den Blankenburgh'
- Dirk van Asseldonk

(Bron: SABNO, depot Veghel, OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

8.
Op 24 juli 1793 kreeg Dirk uit het goed van zijn vader toebedeeld: de helft van 4 lopens en 34 roeden land gelegen bij het huisje in Veghel in de Leest, in de Brugge, aan de Oude Aasteegt, maatboek nr. 2640 (kadaster 1832: 1/2 van D513 t/m D516).
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 110, geen folio nr.)

9.
Op 16 bloeimaand 1809 verkopen Dirk van Asseldonk en Johannes van den Tillaar, inwoners van Veghel, een weiland op de Hintel aan Jacob Jacot, maatboek nrs. 200 t/m 203, groot 11 lopens en 6 roeden. De kopers kochten dit perceel op 9 lentemaand laatstleden van hun zwager Jan Dirk Vermeulen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 113, geen folio nr.)

10.
Het Veghelse bevolkingsregister van 1810 vermeldt:
- Dirk van Asseldonk, geboren 21 december 1750
- Zijn kinderen: - Johannes, geboren 15 februari 1789
                 - Jan, geboren 27 mei 1791
                 - Dirk, geboren 10 oktober 1797
Dirks zoon Hendrik was in 1810 inwonend (waarschijnlijk knecht) bij Dirks halfbroer Aart.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

11.
Een lijst van 'gebouwde eigendommen en vruchtgebruikers' uit 1816 in Veghel geeft 'Dirk Hendrik van Asseldonk, bouwman' als eigenaar van huis nr. 250 aan het Havelt, en huis nr. 178 op het Ham.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1191)

12.
Op 12 augustus 1818 verscheen voor het kantongerecht in Gemert een familieraad tot de benoeming van een toeziend voogd over Lambertus, 18 jaar, zoon van Hendrik Jan van der Heijden, bouwman, overleden in Uden op 22 maart 1818 en Johanna Jan Langens, overleden te Uden op 28 juli 1818. Derk Hendrik van Asseldonk, oom, wordt tot toeziend voogd benoemd.
(Bron: BHIC, Rechterlijke instellingen in Noord-Brabant 1811-1838, inv. nr. 1416, volgnummer 187.)

13.
Theodorus (Dirk) van Asseldonk overleed op 8 september 1828, om 22.00 uur, oud 77 jaar, bouwman, geboren en wonende in Veghel, echtgenoot van Maria Langens, zoon van wijlen Hendrik van Asseldonk en wijlen Johanna van de Wiel.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint Oedenrode, inv. nr. 13, memorienr. 104)

14.
Hij werd op 12 september 1828 in Veghel begraven.
(Bron: PA Veghel)

15.
De bezittingen in Veghel van de Weduwe van Dirk van Asseldonk waren op 1 januari 1832:

De hooge Heide         B401    Hakhout
De Hooge Heide        B408    Bouwland en weiland
De Hooge Heide        B416    Bouwland
De Hooge Heide        B417    Moestuin
De Hooge Heide        B418    huis en erf
De Hooge Heide        B419    Gemeentegrond door haar beplant
De Hooge Heide        B420    Bouwland
De Hooge Heide        B421    Bouwland
De Hooge Heide        B422    Weiland
De Hooge Heide        B423    Weiland
Blankenburg              C451    Bouwland
De Ronde Bult           D218    Bouwland
De Bruggen               D513    Bouwland
De Eeusels                D1085   Weiland
De Eeusels                D1114   Weiland
De Eeusels                D1115   Weiland
Haveld                      D1195   Weiland
Haveld                      D1196   Weiland
Haveld                      D1197   Moestuin
Haveld                      D1198   huis, schuur en erf
Haveld                      D1199   Bouwland
Dorschoutsche beemd    A995    Hooiland
De Haveltsche beemden  D373    Hooiland
De Haveltsche beemden  D374    Hooiland
De Haveltsche beemden  D375    Hooiland
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)
Afkortingen Historische sites