Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1775
          Vader  : Aart, zoon van Hendrick Dircks van Asseldonk
          Moeder: Hendrina, dochter van Hendrick van de Tillaart

Overleden: in 1831

Gehuwd in 1810 met Wilhelmina, dochter van Jan van Doorn

Kinderen:

- 1811: Johanna
- 1813: Johannes
- 1815: Arnolda
- 1817: Johanna Maria
- 1818: Johanna Maria
- 1820: Henricus
- 1823: Theodorus
- 1823: Wilhelmus
- 1825: Johanna Maria
- 1829: Johanna Maria


Gegevens:

1.
Hendrick werd op 18 mei 1775 in Veghel gedoopt als zoon van Aart Hendrik van Asseldonk en Henriena van de Tillaart.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Een oudoom van Hendrik, Godefridus van Asseldonk (1678-1747) bezat een boerder in Veghel aan het Dorshout. Hendriks vader erfde deze boerderij op 24 april 1792. In 1798 kocht Hendrik deze boerderij van zijn vader. Op 1 december 1798 verscheen voor de Veghelse gemeenteraad 'Hendrikus Aart van Asseldonk, woonende alhier, dewelke verklaart dat heeden door sijnen vader Aart Hendrik van Asseldonk' aan hem is verkocht een 'huijsinge en landerijen staande en gelegen alhier int Dorshout' voor een bedrag van 2.000 gulden.'
(BRON: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

3.
Tussen 1794 en 1805 had Hendrik meestal 2 3 koeien en 8 10 lopens land.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en II-E-18)

4.
Op 3 juni 1810 trouwde Hendrik met Wilhelmina van Doorn. De bruid werd op 29 juni 1783 in Veghel geboren als dochter van Jan van Doorn.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

5.
In het bevolkingsregister van 1810 staat het echtpaar geregistreerd als wonende in Veghel aan het Dorshout. Inwonend zijn dan:
- Geerart Smits, 'knegt'
- Geertruij Jan van Haagen uit Schijndel, 'meijt'
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

6.
Omstreeks 1810 kwam Aart Jan van de Ven in het huis aan het Dorshout wonen, waar Hendrik woonde.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. Ii-E-17 en II-E-18)

7.
In 1830 woonde Hendrik van Asseldonk in Vegel (Eerde) aan de Kempkes. Alle kinderen woonden toen thuis. Hendrikus van der Velden, 70 jaar, uit Uden was er toen 'landbouwknecht'. (Huis heeft kadaster 1832 nr.: F801.)
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1830)

8.
Hendrik overleed op 55-jarige leeftijd in Veghel, op 21 januari 1831, om 11.00 uur 's morgens.
(Bron : RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 23, memorienr. 69)

9.
In 1832 bezat de weduwe van Hendrikus van Asseldonk, wonende in Wilbershoek de volgende percelen:
De Kuilen  F932  bouwland
De Kuilen  F932  bouwland
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)

10.
In 1840 woonde het gezin nog steeds in Veghel aan de Kempkes: Wilhelmina van Doorn, 56 jaar, weduwe, landbouwster; Jan, Hendricus en Theodorus van Asseldonk, alle drie boer. Dochter Johanna, 28 jaar oud, was in 1840 dienstbode bij Lambert van Eert in Veghel aan het Hoogeinde.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1840)

11.
De weduwe bezat dit huis nog in 1846. Van 1862 tot aan minstens 1869 is het huis in bezit van de kinderen van J. de Jongh, terwijl het toen bewoond werd door Hendrik van Asseldonk, zoon van Hendrikus van Asseldonk en Wilhelmina van Doorn. Vanaf 1862 staan de kinderen van Hendrikus en Wilhelmina genoteerd als wonende in een ander huis op de Kempkes. Gelet op de nummering (588) stond dat in de buurt van het eerste huis (590).
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

12.
Wilhelmina van Doorn overleed op 15 maart 1852 in Veghel.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1522)
Afkortingen Historische sites