Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Joannes van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1791
          Vader: Dirck, zoon van Hendrick Dircks van Asseldonk
          Moeder: Maria, dochter van Jan Langens

Overleden: in 1855

Gehuwd in 1833 met Johanna, dochter van Arnoldus van Bredenrode

Kinderen:

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.


Gegevens:

1.
Johannes van Asseldonk werd op 25 mei 1791 in Veghel gedoopt als zoon van Dirk Hendriks van Asseldonk en Maria Langens.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
In 1810 woonde hij thuis in Veghel, in 1830 wordt hij niet genoemd in het Veghelse bevolkingsregister.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810 en 1830)

3.
Op 8 februari 1833 trouwde Johannes van Asseldonk, 41 jaar oud, landbouwer te Veghel met Johanna van Bredenrode, 24 jaar oud, wonende te Veghel, gedoopt op 12 juli 1808 te Veghel als dochter van landbouwer Arnoldus van Bredenrode en Johanna Maria Donkers.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1459)

4.
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1433-1453; bevolkingsregister)

5.
In 1840 woonde het echtpaar in Veghel aan het Havelt, waarschijnlijk het ouderlijk huis. Zijn broer Hendrikus woont toen bij hem in, en Adriaan van der Sanden, 13 jaar oud, is dan dienstbode. In 1840 en ook 1849-1862 woonde Aart Martinuszoon van Asseldonk bij Joannes in.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1840)

6.
Deze Aart was op 14 december 1837 in Veghel gedoopt als zoontje van Martinus van Asseldonk en Anna Maria van Bredenrode. Deze Anna Maria van Bredenrode was een zuster van Joannes' vrouw, en deze was vlak na de geboorte van Aart overleden. Daarom zal Aart opgevoed zijn door de kinderloze Joannes van Asseldonk en Joanna van Bredenrode, Aart was dus een neef van de van Bredenrode kant, en niet van de van Asseldonk kant.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr.. 1435; bevolkingsregister)

7.
Minstens vanaf 1846 woonde Jan van Asseldonk in een huis aan de Heide (kadaster 1832: nummer B848) dat eigendom was van Dirk van Asseldonk, broer van Joannes.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1840)

8.
In 1849 woonden in dit gezin:
- Hendricus Verputten, knecht
- Johannes van den Heuvel uit Erp, knecht
- Maria Burgers, dienstmeid
- Lamberdina van den Heuvel uit Veghel, dienstmeid
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1849)

9.
Johannes overleed op 64-jarige leeftijd, op donderdag 15 februari 1855.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1523; RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 70, memorienr. 73)

10
Hierna verhuisde de weduwe van Johannes met Arnoldus, haar pleegkind, naar een ander huis op de Heide (kadaster: nummer B1591), dat op 1 mei 1846 al in bezit was van haar man, maar die verhuurde het toen nog aan Rut van Rosmalen. Pleegzoon Arnoldus bleef na zijn huwelijk op dit huis wonen. Zijn tante en pleegmoeder Joanna van Bredenrode, de weduwe van Joannes van Asseldonk, bleef tot haar dood bij hem inwonen.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

11.
Johanna van Bredenrode overleed op 82-jarige leeftijd, op 21 maart 1891, om 22.00 uur 's avonds.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1530)
Afkortingen Historische sites