Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Dirk van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1797
          Vader  : Dirck, zoon van Hendrick Dircks van Asseldonk
          Moeder: Maria, dochter van Jan Langens

Overleden: in 1845

Gehuwd in 1823 met Antonet, dochter van Wilhelmus Petrus Frankevoort

Kinderen:

- 1825: Anna Maria
- 1826: Johannes
- 1828: Theodora Maria
- 1830: Martinus
- 1833: Maria
- 1835: Wilhelmus
- 1837: Johanna
- 1839: zoon
- 1842: Lambertus Jacobus


Gegevens:

1.
Dirk (ofwel Theodorus) werd op 10 oktober 1797 in Veghel gedoopt als zoon van Dirk Hendriks van Asseldonk en Maria Langens.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
In 1810 woonde hij thuis.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

3.
In 1816 werd hij in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2476)

4.
Op 9 mei 1823 trouwde hij in Veghel met Anthonia Frankevoort. De bruid was op 8 april 1803 in Uden gedoopt als dochter van Wilhelmus Petrus Frankevoort (in 1823 boer in Nistelrode) en Anna Maria Johannes van de Ven (op 28 augustus 1805 in Uden begraven).
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1458)

5.
Antonet Frankevoort kreeg op jonge leeftijd een boerderij toebedeeld in Veghel aan de Heide (in 1979: Voorhei 2, Mariaheide). Het echtpaar ging daar wonen.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Martinus van Asseldonk, achterkleinzoon van Theodorus)

6.
In 1830 zijn bij het echtpaar, wonend in Veghel aan de Heide, in dienst:
- Peter van Roosmalen, 19 jaar, landbouwknecht
- Hendrica van de Loop, 25 jaar, geboren in Nistelrode, dienstmeid
- Johanna Opsteen, 15 jaar, geboren in Vghel, diensmeid
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1830)

7.
In 1832 bezat 'Dirk Dirke van Asseldonk', wonend aan de Heide in Veghel de volgende percelen:
Het Heibosch   B839  bouwland
Het Heibosch   B840  bouwland
Het Heibosch   B841  bouwland
Het Heibosch   B842  bouwland
Het Heibosch   B843  weiland
Het Heibosch   B844  weiland
Het Heibosch   B845  bouw- en weiland
Het Heibosch   B846  bouwland
Het Heibosch   B847  moes, tuin
Het Heibosch   B848  huis, schuur en erf
Het Heibosch   B849  weiland
Het Heibosch   B850  weiland
Het Heibosch   B851  weiland
Het Heibosch   B852  weiland
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)

8.
In 1840 zijn bij de familie in dienst:
- Lambert van de Broek, 22 jaar, geboren in Nistelrode, dienstbode
- Johanna Versteden, 23 jaar, geboren in Veghel, dienstbode
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1840)

9.
Theodorus overleed in Veghel op 48-jarige leeftijd, op 15 november 1845, echtgenoot van Antonia Frankevoort.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 57, memorienr. 478)

10.
Op 1 mei 1846 woonden de weduwe van Dirk van Asseldonk en haar kinderen in Veghel aan het Havelt, in het huis waar eerder Dirks ouders woonden. Het huis aan de Heide was toen verpacht aan Dirks broer Jan. Jan woonde daarvˇˇr aan het Havelt. Ook het huis aan het Havelt was minstens vanaf 1 mei 1846 bezit van de weduwe van Dirk.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

11.
Antonet (ofwel Anthonia) Frankevoort, wedduwe van Theodorus van Asseldonk, 'landbouweresse', overleed op 56-jarige leeftijd, op 24 oktober 1859. 's morgens om 7.00 uur in Veghel.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1523)

12.
Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger Antonet Frankefort, overleden te Veghel den 24 October 1859, in den ouderdom van 56 jaren 6 maanden en 16 dagen, en voor de ziel van deszelfs echtgenoot D. van Asseldonk, overleden aldaar den 15 October 1845, in den ouderdom van ruim 49 jaren. De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust is beter dan eene blijvende ziekelijkheid.'
(Bron: bidprentje van Antonet Frankefort)

13.
Op 6 december 1860 deelden Dirks zonen Jan en Martinus hun 2/5 deel in de nalatenschap van hun ouders. Het ging om de boerderij met stalling, schuur, schop, erf en tuin te Mariaheide met bijbehorende 13 bunder en 80 roeden grond. De waarde van de gehele nalatenschap was getaxeerd op 16,250 gulden.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit.
(Veghel 2005) 32.)
Afkortingen Historische sites