Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Lambert van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1709
          Vader  : Hendrick, zoon van Hendrick Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Maria, dochter van Jan Claes Raaijmakers

Overleden:

Gehuwd in 1743 met: Jenneke, dochter van Willem Hendriks van den Heuvel

Kinderen:

- 1744: Willem
- 1745: Adriaen
- 1746: Maria
- 1747: Elisabeth
- 1748: Theodorus
- 1749: Joannes
- 1751: Gertrudis
- 1752: Hendriena


Gegevens:

1.
Lambert (of lammert) werd op 1 september 1709 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Hij was 10 jaar oud toen zijn moeder overleed. Het parochieregister van Veghel vermeldt dat ze op 21 januari 1720 begraven werd en dat ze in het kraambed stierf.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
In 1711, 1716, 1728 en 1734-1737 woonde Lambert steeds thuis.
(Bron: SABNO, depot Veghel, OAA Veghel, inv. nr. II-E-40, II-E-44, II-E-56 en II-E-62 t/m II-E-66)

4.
Op 26 januari 1743 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Lambert Hendrike van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 29 jaeren, ende Jenneke Willem Hendrike, jonged(ogter), out omtr(ent) 27 jaeren, bijde geboortig ende woonagtig alhier.' Ze trouwden op 10 februari 1743.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

5.
Een Veghels register geeft als eigenaars en bewoners van een huis in Veghel aan het Ven (nr. 45):
1736: - huis van de kinderen van Willem hendrike, bewoner: Corst Meeussen
         - bewoner: Lamb(ert) Hendr(ik) van Asseldonk
         - eigenaar en bewoner: w(eduw)e Lamb(ert) Hendr(ik) van Asseldonk
1761-1781: - huis van de w(eduw)e Lam(ert van Asseldonk en ook bewoner
1791:      - huis van de w(eduw)e Lam(ert van Asseldonk, bewoner: 'Johan den soon'
1798:      - huis van de w(eduw)e Lambert van Asseldonk, bewoner: Joost van der Heijden
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en II-E-18)

6.
Een ander register geeft als bewoners van dit huis:
1752-1780: - de weduwe van Lambertus van Asseldonk
1780-1789: - Johannes Lambertus van Asseldonk
1790-1792: - de weduwe van Johan Lambetus van Asseldonk
na 1792:      - Joost van der Heijden
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-180 t/m II-E-221)

7.
Lambertus Hendriks van Asseldonk wordt op 19 (parochieregister) of 22 (schepenen en koster) december 1753 in Veghel begraven. Hij liet een vrouw en 7 kinderen na.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

8.
Lambert (en later zijn weduwe) had gemiddeld 4 koeien (soms 3) met vaak een of twee kalveren. Daarnaast bezat hij gemiddeld 8 lopens land) varierend plus of min een paar lopens).
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-180 t/m II-E-228)

9.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt:
nr. 168 (kadaster 1832: deel van B173): 'een parceel teullandt en cant', groot 148 roeden, 128 roeden akkerland en 20 roeden weiland
- Jenneke Wilm van den Heuvel
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 168a (kadaster 1832: deel van B173): 'voorpoting, ten zuijden'
- Jenneke Wilm van den Heuvel
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 766 (kadaster 1832: A22): 'teulland', groot 66 roeden, waar in 16 roeden grasland, 'den Kerkpad'
- Jenneke Wilm van den Heuvel het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk, door een deling

nr. 768 (kadaster 1832: A41 en A42): 'huijsinge en teulland', groot 128 roeden, waar in 35 roeden gras, huis 12 roeden,
belast met een balkcijns.
- Jenneke Wilm van den Heuvel het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 768a (kadaster 1832: A45): 'voorpoting groes 1801', groot 49 roeden
- Jenneke Wilm van den Heuvel het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 774 (kadaster 1832: A36 en A37): 'groesland', groot 206 roeden, 'de Camp'
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 775 (kadaster 1832: A39 en A40): 'groesland', groot 202 roeden, 'de Camp'
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 776 (kadaster 1832: A55-A58): 'groesland', groot 318 roeden, 'de Camp'
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Hendrik Snelders, door een deling

nr. 777 (kadaster 1832: A53): 'teulland', groot 145 roeden, waar in 80 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Johannes Kerkhof, door een deling

nr. 778 (kadaster 1832: A52): 'teulland', groot 59 roeden, waar in 25 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Adriaan Lambert van Asseldonk, door een deling

nr. 779 (kadaster 1832: A51 en A54): 'een groesvelt', groot 163 roeden
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Johannes Kerkhof, door een deling

nr. 781 (kadaster 1832: A66 en A67): 'teulland' groot 145 roeden, waar in 70 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 782 (kadaster 1832: A63-A65): 'teulland', groot 211 roeden, waar in 191 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 814 (kadaster 1832: A116): 'teulland', groot 171 roeden, waar in 75 roeden weiland
- Jenneke Wilms van den Heuvel, weduwe van Lambert van Asseldonk
- Lambert Willem van Asseldonk, door een deling

nr. 815 (kadaster 1832: A117 en A118): 'teulland', groot 150 roeden, waar in 75 roeden weiland,
'het Heijvelt'
- Jenneke Wilms van den Heuvel, weduwe van Lambert van Asseldonk
- Lambert Willem van Asseldonk, door een deling

nr. 1284 (kadaster 1832: A156-A165): 'groesvelt en buunders', groot 1014 roeden
- Jan Leenders van Dijk
- Jenneke van den Heuvel, weduwe van Lambert van Asseldonk
- Peter Aart van Hooft
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

10.
Joanna, weduwe van Lambert van Asseldonk werd op 6 maart 1801 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

11.
Op 24 april 1801 werd het goed van Lambert en zijn weduwe Jenneke Willem Hendriks onder hun kinderen verdeeld.
1e lot: Adriaan, zoon van wijlen Lambert van Asseldonk
- een huis, schop, bakhuis en aangelegen land in Veghel 'opt Ven' aan de Watersteeg, groot 10 lopens (kadaster 1832: A36, A37, A39-A42)
- 1 lopens akkerland op het Ven (kadaster 1832: A22)

2e lot: Hendrikus Snelders, gehuwd met Maria, dochter van wijlen Lambert van Asseldonk
- 2 'groesvelden' in Veghel 'op 't Ven', 'de Smalle Kampen', groot circa 5 karren hooi (kadaster 1832: A55-A58)

3e lot: Johannis Kerkhoff, gehuwd met Hendriena, dochter van wijlen Lambert van Asseldonk
- een perceel akker- en weiland, op het Ven, 'den Berkewal, groot circa 4 lopens.

4e lot: Lambert, zoon van Willem, zoon van wijlen Lambert van Asseldonk en Seijke Lambert van Doorn
- een perceel akker- en weiland in Veghel op Haselberg, groot circa 4 lopens, 'het Heijvelt', aan 'den Haselbergse beemt' (kadaster 1832: A116-A118)
- 1/3 in een beemd in Veghel op Haselberg, groot dit deel circa 3 karren hooi, hooiende met Peter Aart van Hooft en Jan Leendert van Dijk (kadaster 1832: A156-A165)

5e lot: Hendrikus van Haandel, gehuwd met Hendriena, dochter van Elisabet Lambert van Asseldonk en Aert Tonij van Hooft, en Tonij Evert van Dijk, gehuwd met Lamberdiena, dochter van Elisabeth Lambert van Asseldonk en Aert Tonij van Hooft
- een perceel akkerland in Veghel 'in Wuijtenvelt', groot circa 3 lopens
- een perceel akkerland in Nistelrode 'opt d'Erpt Beudels velt', groot circa 3 lopens

Adriaan Lambert van Asseldonk, Johannis Kerkhoff, en Hendrikus van Haandel, ondertekenden met een kruisje, verklarend niet te kunnen schrijven. Hun eigen naam schrijven: 'Hendrikus Snelders', 'Lambertus Willem van Asseldonk', en 'Antonij Evers van Dijk'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites