Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Willem van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1744
          Vader: Lambert, zoon van Hendrik Hendriks van Asseldonk
          Moeder: Jenneke, Willem Hendriks van den Heuvel

Overleden: in 1771

Gehuwd in 1770 met: Seijke, dochter van Lambert Hendriks van Doorn

Kinderen:

1771: Lambertus


Gegevens:

1.
Willem werd op op 25 augustus 1744 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel)

2.
Toen Willem 9 jaar was, overleed zijn vader. Lambertus Hendriks van Asseldonk werd op 19 (parochieregister) of 22 (schepenen en koster) december 1753 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Op 15 september 1770 gingen voor veghelse schepenen in ondertrouw: 'Willem Lamb(ert) van Asseldonk, jongman, out omtrent 26 jaaren, ende Seijken Lamberte Hendrike van Doorn, jonged(ogter)e, out omtrent 25 jaeren, beijde geboortig en wonende binnen desen dorpe'. Ze trouwden op 30 september 1770. In de kerkregisters wordt Seijken 'Lucia' genoemd.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Willem, Arien en Marie verwierven een perceel grond in Veghel op de Lage Heide, groot 5 lopens, 31 roeden en 10 voeten, belast met een jaarlijkse cijns aan de Domeinen van 1 stuiver en 5 1/4 penningen. Op 15 juli 1760 werd de cijns afgelost met een bedrag van 5 gulden, 6 stuivers en 4 penningen.
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171)

5.
Willem overleed in 1771, 4 maanden na de geboorte van zijn eerste kind. Hij werd op 23 oktober 1771 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

6.
Het maatboek van veghel van 1791 vermeldt als goed van zijn weduwe, dat ze al in 1791 bezit (in 1802 erfde ze goed van haar broer Nicolaas):
nr. 956 (kadaster 1832: B899): 108 roeden
nr. 1474 (kadaster 1832: D405 en D406): 'eenen beemt', groot 232 roeden
nr. 1940 (kadaster 1832: D126a): 'groes', groot 25 roeden
nr. 1962 (kadaster 1832: D130): 'land', groot 209 roeden, waarin 50 roeden groes
nr. 2063 (kadaster 1832: C572 en C574): 'huysinge, teullandt', groot 180 roeden, waarin 70 roeden gras, 'af huijs' 15 roeden, en 'nieuwe erve' anno 1791: 11 roeden
nr. 2066 (kadaster 1832: C567): 'teullandt', groot 231 roeden, 'de Vosacker', waarin 25 roeden gras
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

7.
Lucia van Dooren overleed op 4 november 1822 in Veghel.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1519)
Afkortingen Historische sites