Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Lambertus van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1771
          Vader  : Willem, zoon van Lambert Hendriks van Asseldonk
          Moeder: Seijke, dochter van Lambert Hendriks van Doorn

Overleden: in 1855

Gehuwd in 1801 met: Lamberdiena, dochter van Matheus van de Reijt

Kinderen:

- 1802: Wilhelmus
- 1803: Maria
- 1805: Lambertus
- 1807: Adriana
- 1809: Nicolaas
- 1811: Johannes
- 1812: Johannes
- 1816: Maria Anna
- 1818: Johanna Maria
- 1819: Johanna Maria
- 1822: Martinus


Gegevens:

1.
Lambertus werd op 24 juni 1771 in Veghel gedoopt als zoon van Wilhelmus van Asseldonk en Lucia van Doorn.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt:
nr. 814 (kadaster 1832: A116): 'teulland', groot 171 roeden, waar in 75 roeden weiland
- Jenneke Wilms van den Heuvel, weduwe van Lambert van Asseldonk
- Lambert Willem van Asseldonk, door een deling

nr. 815 (kadaster 1832: A117 en A118): 'teulland', groot 150 roeden, waar in 75 roeden weiland, 'het Heijvelt'
- Jenneke Wilms van den Heuvel, weduwe van Lambert van Asseldonk
- Lambert Willem van Asseldonk, door een deling
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

3.
Op 24 april 1801 werd het goed van Lambert en zijn weduwe Jenneke Willem Hendriks onder hun kinderen verdeeld. Lambert, zoon van Willem, zoon van wijlen Lambert van Asseldonk en Seijke Lambert van Doorn kreeg:
- een perceel akker- en weiland in Veghel op Haselberg, groot circa 4 lopens, 'het heijvelt', aan 'den Haselbergse beemt' (kadaster 1832: A116-A118)
- 1/3 in een beemd in Veghel op Haselberg, groot dit deel circa 3 karren hooi, hooiende met Peter Aart van Hooft en Jan Leendert van Dijk (kadaster 1832: A156-A165)
'Lambertus Willem van Asseldonk' ondertekende met zijn eigen naam.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112)

4.
In 1801 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Lambert Willem van Asseldonk, jongman, oud omtrent 28 jaaren, ende Lamberdiena Matheuse van de Reijt, jongedogter, oud omtrent 23 jaaren, beijde geboortig en woonende alhier'. Ze trouwden op 1 februari 1801.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

5.
In 1810 woonde Lambert moeder Seijke (Lucia) bij hem in aan de Heuvel en later aan het Hezelaar. In 1830 woonde Lambert in Veghel aan de Heuvel (kadaster 1832: C538). Hij bleef hier tot aan zijn dood wonen. Waarschijnlijk was dat zijn ouderlijk huis, want hij was enig kind, en is hij daar na zijn huwelijk in 1801 blijven wonen.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

6.
In het cijnsboek van de heer van Helmond, betaalden voor twee percelen in Sint-Oedenrode: 2 nieuwe penningen en 6 penningen voor 'huys, hoff en aengelegen erffenisse aan d'Eerdt, groot ontrent 8 lopensaten':
- Hendrine Ard Josten, huijsvrouwe Jan Albert Spirinx tot Heeswijk, by deylinge 1737
- 41 erfgenamen, bij testament
- Anthoni Hendrick van der Heijden, by transport den 25 juny 1773
- Lambert Hendrik van der Heijden, bij coop den 2 maart 1779
- de 6 kinderen en 4 kindskinderen van Lambert Hendrik van der Heyden, by versterf
- Adriana Lambert van der Heyde, in huwelyk hebbende Mattheus Baltus van de Ryt, dy deel(ing) 14 may 1798
- Lamberdina Matheus van de Rijt, getrouwd met Lambert Willem van Asseldonk, dij deel(ing) 1816
(Bron: GA Helmond, huisarchief, cijnsboeken Sint-Oedenrode, inv. nr. 165 a (d.d. 1756) fol. 39 en fol. 43)

7.
In 1816 bezat 'Lambert Willem van Asseldonk, bouwman' drie huizen in Veghel: Heuvel 229, Heuvel 232, en Hezelaar 129.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1191)

8.
In 1832 bezat Lambert Willemszn van Asseldonk, wonende in Veghel in de Stad (Heuvel), 4 huizen:

Hezelaar, kadaster 1832: B7106 (Hier woonde na 1810 tot haar dood in 1832 Lambertus' moeder. Hierna woonde er Lambertus van Eindhoven en daarna Martinus, zoon van Lambertus van Asseldonk)

De Heuvel, kadaster 1832: C258: (Lambertus woonde aan de Heuvel. Op 1 mei 1846 bezat hij er twee huizen. In een woonde hij zelf. Het andere is dan 'ledig, afgebrand')

Eerde, kadaster 1832: F203: (Hier heeft Adrikanus van de Oever gewoond, getrouwd met Maria, dochter van Lambertus van Asseldonk)

Beukelaar, kadaster 1832: C574.

(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)

9.
In 1832 bezat Lambertus in Veghel:
De Hoge Biezen       E952    bouwland
Het Zondveld           E1407   bouwland
Eerde                      F189    bouwland
Eerde                      F197    bouwland
Eerde                      F198    door hem beplantte gemeentegrond
Eerde                      F200    bouwland
Eerde                      F201    bouwland
Eerde                      F202    bouwland
Eerde                      F203    huis, schuur en erf
Eerde                      F204    weiland
Eerde                      F205    weiland
Eerde                      F206    weiland
De Heivelden           A116    weiland
De Heivelden           A117    weiland
De Heivelden           A118    weiland
De Heivelden           A159    weiland
De Heivelden           A160    weiland
De Heivelden           A161    weiland
De Heivelden           A162    weiland
Het Mollegoor         A174    hooiland
Aa-broeken             A722    hooiland
Hezelaar                  B1106   huis en erf
Hezelaar                  B1107   bouwland
Aan de Udensche Dijk   C5      weiland
Aan de Udensche Dijk   C6      weiland
Aan de Udensche Dijk   C13     dennenbosch
Aan de Udensche Dijk   C14     weiland
Den Bundersche Hoek    B1277   weiland
Den Bundersche Hoek    B1278   weiland
Den Bundersche Hoek    B1307   weiland
Blankenburg            C436    weiland
Blankenburg            C437    weiland
Blankenburg            C438    bouwland
De Heuvel               C536    weiland
De Heuvel               C537    moesland
De Heuvel               C538    huis, schuur en erf
De Heuvel               C539    bouwland
De Heuvel               C540    door hem beplantte gemeentegrond
De Stad                  C567    bouwland
Beukelaar                C572    bouwland
Beukelaar                C574    huis, schuur en erf
De Hoge Boekt       D126a   weiland
De Nederboek        D130    bouwland
De Nederboekt       D150    bouwland
De Haveltsche Beemden  D405    hooiland
De Haveltsche Beemden  D406    hooiland

Na 1832 verwierf Lambert nog de volgende percelen in Veghel:
De Mollegoor           A175    weiland
De Nieuwe Veldjes   D1008   bouwland
Beukelaat                 C617    bouwland
Nederboekt             D129    hakhout
Nederboekt             D141    bouwland
Beukelaars Broek    C750    weiland
Beukelaar                C788    bouwland
Vensbroekje            A1913   weiland
Beukelaars Broek    C804    weiland
Dubbelen                 F1514   heide
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 t.m 2808)

10.
Lamberdina van de Rijt overleed in Veghel op 60-jarige leeftijd, op 8 april 1838, om 6.00 uur 's morgens.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1459)

11.
In de periode 1849-1862 woonden bij Lambert (naast zijn drie ongetrouwde kinderen Willem, Adriaan en Nicolaas) in Veghel aan de Heuvel:
- Elisabeth van Rijbroek, meid
- Petrus van der Schoot, 'knegt'
(Bron: NAA Veghel, bevolkngsregister)

12.
Lambertus overleed in Veghel op 83-jarige leeftijd, op 21 februari 1855, om 1.00 uur 's nachts, 'landbouwer'.
(Bron: RABB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 70, memorienr. 75)
Afkortingen Historische sites