Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Adriaen van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1741
          Vader  : Hendrick, zoon van Hendrick Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Jenneke, dochter van Adriaen Vogels

Overleden: in 1802

Gehuwd in 1790  met: Anna Maria Hendrik Boudewjns, weduwe van Jan Peter Hurx

Kinderen:

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.


Gegevens:

1.
Adriaen werd op op 30 augustus 1741 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Op 27 december 1786 deelden de kinderen van Hendrik van Asseldonk het goed van hun ouders. Adriaan Hendrik Hendrice van Asseldonk kreeg:
- 2 stukken akkerland op het Ham, 'het Hams landt', groot circa 3 lopens
- een weiland op het Ham, 'het Nieuwvelt', groot circa 1 lopens
- 225 gulden van mede-erfgenaam Marten Hendrik van Asseldonk
Adriaan ondertekende met een kruisje, omdat hij niet kan schrijven.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 109, fol. 217-220)

3.
Een lijst van eigenaars en inwoners van Veghel vermeldt (huis nr. B-18, Middegaal):
1792         : Martinus van der Venne
1793-1803: Adriaan Hendriks van Asseldonk
1805         : de weduwe van Adriaan van Asseldonk
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-238)

4.
Hij trouwde oud omtrent 40 jaar op 17-1-1790 voor de schepenen van Veghel met Annemaria Hendrik Bouwdewijns weduwe van Jan Peter Hurx. Op 9-1-1790 werd de inventaris opgemaakt van Jan Peter Hurkx gehuwd met Annamaria Hendrik Boudewijns (kind: Maria) die vervolgens huwde met Adriaen Hendrik van Asseldonk.
(Bron: RA Veghel 110, folio 113) 

5.
Na hun huwelijk woonde het echtpaar in het Middegaal in Veghel.

6.
Adiaan had meestal 2 koeien, soms slechts 1 en af en toe een kalf. In 1793 heeft hij 3 lopens land, in de jaren daarna 2 lopens.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-219 t/m 232)

7.
Adriaen Henricus van Asseldonk werd op 20 maart 1802 in Veghel begraven. Hij liet geen eigen kinderen na.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

8.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt: nr. 41 (kadaster 1832: A648, A650-A652): 'huys en aangelegen teullandt', groot 257 roedem, 167 roeden akkerland en 90 roeden weiland, voor het huis afgetrokken 9 roeden.
- de weduwe Adriaan Hendrick van Asseldonk
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

9.
In 1810 woonde in Veghel in een huis op het Middegaal: de weduwe van A. van Asseldonk.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

10.
Op 18 januari 1812 wordt in Veghel begraven: Anna Maria, weduwe van Adrianus van Asseldonk.
(Bron: PA Veghel)
Afkortingen Historische sites