Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Johannes van Asseldonk


Woonplaatsen: Erp, Gemert en na zijn huwelijk in Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1774
          Vader  : Aert, zoon van Hendrick Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Catharina, dochter van Dielis Hoppenaars

Overleden: in 1850

Gehuwd in 1799 met: Maria, dochter van Jan van de Ven

Kinderen:

1799: Joannes
1802: Cornelius
1805: Joanna Maria
1807: Aart
1808: Aart
1811: Catharina
1814: Lambert
1817: Anna Maria


Gegevens:

1.
Johannes werd op 26 november 1774 in Erp gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Erp)

2.
In 1782 verhuisde zijn vader met het gezin naar Gemert.
(Bron: SABNO, depot Veghel, bibliotheek, onlastbrieven)

3.
Op 12 januari 1799 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Johannes Aart van Asseldonck, jongman, oud omtrent 25 jaaren, geboortig tot Erp, dog woonende alhier, ende Maria Jan van de Ven, jongedogter, oud omtrent 24 jaaren, geboortig en woonende alhier. Ze trouwden op 27 januari 1799. Maria was omstreeks 1774 in Veghel geboren als dochter van Johannes van de Ven en Johanna van de Ven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Na zijn huwelijk tot aan minstens 1805 woonde Johannes in Veghel aan de Heuvel. Vr hem woonde er Dirk Bartel van de Heuvel. Joannes heeft in die jaren 3 koeien (in 1805 met een kalf) en 10 of 11 lopens land (in 1801 7 lopens land).
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-227 t/m II-E-232)

5.
Minstens vanaf 1810 woonde hij in Veghel aan de Leest (kadaster 1832: D684). Vr hem woonde er Piet van Hout.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-238)

6.
Het maatboek van Veghel van 1792 vermeldt:

nr. 218 (kadaster 1832: B424-B425): 'een groesveld', groot 262 roeden
- Jenneken Antonij van de Ven, weduwe Jan Hendrik van de Ven
- Johannes van Asseldonk

nr. 254 (kadaster 1832: B353): 'teulland en cante', groot 172 roeden, waarvan 82 roeden akkerland en 90 roeden weiland.
- Jenneke Tonij van de Ven, weduwe Jan Hendrik van de Ven
- Johannes Aard van Asseldonk

nr. 255 (kadaster 1832: deel B354): 'teulland en cante', groot 187 roeden, waarvan 140 roeden akkerland en 47 roeden weiland
- Jenneke Tonij van de Ven, weduwe Jan Hendrik van de Ven
- Johannes Aard van Asseldonk

nr. 255a (kadaster 1832: deel B354): een voorpoting ten zuyden.
- Jenneke Tonij van de Ven, weduwe Jan Hendrik van de Ven
- Johannes Aard van Asseldonk

nr. 1392 (kadaster 1832: A1095): 'eenen beemt genaamt Schimmelaer', groot 136 roeden
- Jenneke Toni van de Ven, weduwe Jan Hendrick van de Ven
- Johannes Aard van Asseldonk, in de Stad

nr. 2369 (kadaster 1832: D635): groot 250 roeden, 'land waar in 100 roeden groes, af huys 12 roeden, waar bij nieuw erf van 1791 38 roeden'
- Dries Marte Dictusse
- Johannes Aard van Asseldonk, in de Stad

nr. 2378 (kadaster 1832: D644, E17 en deel Zuid-Willemsvaart): groot 240 roeden, 'landt de Gapert, waar in groes 90 roeden'
- Jan Peter Ketelaers, togt (het vruchtgebruik)
- Johannes Aard van Asseldonk, in de Stad

nr. 2406 (kadaster 1832: E221): groot 92 roeden, 'land waar in groes 20 roeden'
- Jenneke Antonij van de Ven, weduwe Jan hendrik van de Ven, togt (het vruchtgebruik)
- Johannes Aard van Asseldonk, in de Stad
(Bron: OAA Veghel, II-E-13, 14 en 16)

7.
In 1816 bezat Joannes van Asseldonk in Veghel 2 huizen aan de Leest:
- nr. 484 (afgebrand in 1819)
- nr. 476
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1191)

8.
In 1832 beat Johannes van Assedldonk wonende aan de Leest in Veghel in Veghel de volgende percelen:
Dubbelen            F1085   weiland
Dubbelen            F1086   weiland
Dubbelen            F1087   weiland
De Kampen        E17     weiland
De Kampen        E20     door hem beplante gemeentegrond
De Gieliskampen E221    bouwland
Het Leins Ven     E1524   heide
De Putten            F473    weiland
Dorshout             A1095   hooiland
De Lage Heide    B353    bouwland
De Lage Heide    B354    bouwland
De Watersteeg    B957    weiland
De leest         D611    weiland
De leest         D612    weiland
De leest         D613    weiland
De leest         D614    weiland
De leest         D635    bouwland
De leest         D644    bouwland
De leest         D683    weiland
De leest         D684    huis, schuur en erf
De leest         D685    moestuin
De leest         D699    bouwland
De leest         D562    door hem beplante gemeentegrond

Na 1832 verwierf hij nog:
Beukelaar       C616     bouwland
Die Akert       D328     bouwland
Doornhoek     E167     weiland
Veldsche Beemd  D401     hooiland
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 t/m 2808)

9.
Maria van de Ven, landbouwster, vrouw van Johannes van de ven, overleed in Veghel op 55-jarige leeftijd, op 4 oktober 1828, om 1.00 uur 's nachts.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1458)

10.
In 1846 bezat Johannes A. van Asseldonk een tweede huis aan de leest dat hij verhuurde aan Theodorus van Lieshout. In de periode 1849-1862 is dat huis in beit van de kinderen van J. van Asseldonk.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

11.
Johannes van Asseldonk, weduwenaar van Maria van de Ven, overleed op 75-jarige leeftijd, op 16 augustus 1850, om 22.00 uur 's avonds, in Veghel.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedentode, inv. nr. 65, memorienr. 281)
Afkortingen Historische sites