Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Dirck van AsseldonkWoonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1777
          Vader  : Martinus, zoon van Hendrick Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Catharina, dochter van Petrus Arnoldus Frankefoort

Overleden: in 1848

Gehuwd in 1801 met: Dorothea, dochter van Rombout van de Loop

Kinderen:

- 1802: Maria
- 1803: Mechelina
- 1804: Joanna Maria
- 1806: Gertrudis
- 1808: Rudolphus
- 1809: Nicolaus
- 1809: Petrus
- 1812: Wilhelmina


Gegevens:

1.
Dirck (Theodorus) werd op 29 mei 1777 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel)

2.
In de nacht van 31 mei op 1 juni 1795 werd er ingebroken in zijn ouderlijk huis in Veghel op het Ham. Theodorus was toen 17 jaar en zijn gedeelte van de getuigenverklaring was als volgt: 'En verclaert den derde comparant, Dirk, zoon van Martinus voors(creven), dat hij in de kamer sliep en van een geweldige slag op de voordeur geschiedende wakker was geworden en sig na boven op de solder had begeven, roepende uit het venster om hulp. Dat hij toen gesien heeft dat er nog twee persoonen buijten stonden (behalve degeene die hij ook in de camer sag) met geweer oft snaphaanen in haer handen, die hem dreijgde capot te sullen schieten wanneer; hij derde comparant niet sweeg, en haeren snaphaanen direct op hem houdende. En dat hij toen terugsprong, dog evenwel aanhielt met hulp roepen.' Dirk alarmeerde buren, waardoor de inbrekers op de vlucht sloegen met achterlating van (een deel van) de buit. Dirk ondertekende met zijn naam: 'Dierk Martinus van Asseldonk'. Voor het volledige verslag zie de gegevens bij zijn vader.
(Bron: SABNO, depot Veghel, RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

3.
Op 17 januari 1801 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Dirk Martinus van Asseldonck, jongman, oud omtrent 24 jaaren, ende Dorothea Rombert van de Loop, jongedogter, oud omtrent 25 jaaren, beijde geboortig en woonende alhier.' Ze trouwden in Veghel op 1 februari 1801. Dorothea van der Loop was op 5 april 1774 in Veghel geboren als dochter van Rombout van der Loop.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Na zijn huwelijk woonde Dirk in veghel aan het Havelt (nr. H-18, H10), waar eerder Peter Aard van Hooft woonde.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-229 t/m II-E-232 en II-E-238)

4.
In 1816 bezat hij huis Havelt 257.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1191)

5.
Zijn kinderen verwierven op 27 oktober 1819 bij deling huis Ven 139 in Veghel.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-238)

6.
Dirk verwierf nog huis Havelt 259 op 17 mei 1823 en Havelt 238 op 14 juni 1823.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-238)

7.
Het maatboek van Veghel van 1791 geeft:

nr. 176 (kadaster 1832: D190): een perceel groot 158 roeden, 5 stukken 'teulland en canten' 148 roeden en 10 roeden 'groes'.
- de 8 kinderen van Rombout van de Loop
- Dirk Martinus van Asseldonk

nr. 176a (kadaster 1832: B191a): een voorpoting ten noorden
- de 8 kinderen van Rombout van de Loop
- Dirk Martinus van Asseldonk

nr. 772 (kadaster 1832: A32 + A33): 'groesland', groot 277 roeden
- de kinderen van Rombout van de Loop
- Dirk Martinus van Asseldonk
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

6.
Het gezin woonde in 1810, 1830 en 1840 in Veghel aan het Havelt. In 1810 werken in het gezin: Lambert Hendrik Bouwmans uit Dinther, knecht, en Jennemie Andries Bloks uit Gemert, meid. In 1830: Thomas van Hoof, 15 jaar oud, koeherder. In 1840 woont Dirks moeder, Catharina Frankefoort bij hen in.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister Veghel 1810, 1830 en 1840)

7.
Dorothea van de Loop overleed in Veghel op 11 juli 1812, dat was 12 dagen na de geboorte van haar dochter Wilhelmina. Ze werd op 15 juli 1812 in Veghel begraven.
(Bron: PA Veghel)

8.
In 1832 had Dirk van Asseldonk in Veghel de volgende bezittingen:
De Kampen                 A32     weiland
De Heivelden               A156    weiland
De Heivelden               A157    weiland
De Heivelden               A158    weiland
Het Middegaalse Veld A353    bouwland
Het Geerbos                A507    weiland
De Munten                  B190    bouwland
De Hoef                      B201    bouwland
De Kleine Hintel          B493    weiland
De Kleine Hintel          B497    weiland
De Kleine Hintel          B494    gemeentegrond door hem beplant
De Kleine Hintel          B498    gemeentegrond door hem beplant
De Kraaijenkamp        B599    bouwland
De Kraaijenkamp        B601    bouwland
De Kraaijenkamp        B603    weiland
De Kraaijenkamp        B607    weiland
De Kraaijenkamp        B619    weiland
De Kraaijenkamp        B606    weiland
Het Ven                      B621    weiland
Het Ven                      B622    weiland
Het Ven                      B623    weiland
Het Ven                      B624    weiland
Het Ven                      B627    bouwland
Het Ven                      B629    bouwland
Het Ven                      B630    bouwland
Het Ven                      B636    weiland
Het Ven                      B637    moestuin
Het Ven                      B638    huis, schuur en erf
Het Ven                      B639    schuur
Blankenburg               C439    schuur
Blankenburg               C440    weiland
Blankenburg               C441    weiland
Blankenburg               C443    weiland
Blankenburg               C444    weiland
Blankenburg               C449    gemeentegrond door hem beplant
Nederboekt                D176    bouwland
De Ronde Bult            D199    bouwland
De Ronde Bult            D217    bouwland
De Kruijgestraat         D340    bouwland
De Kruijgestraat         D341    moestuin
De Kruijgestraat         D342    huis, schuur en erf
De Kruijgestraat         D350    weiland
De Haveltsche Beemden D372    hooiland
Ham                          D973    bouwland
Ham                          D974    bouwland
Ham                          D982    bouwland
Rouveld                     D1074   weiland
Rouveld                     D1075   weiland
Het Haveld                D1158   bouwland
Het Haveld                D1159   Moestuin
Het Haveld                D1160   huis, schuur en erf
Het Haveld                D1180   weiland
Het Haveld                D1190   weiland
De Aabroeken          A702    hooiland
De Haveltsche Beemden D390    hooiland
De Haveltsche Beemden D394    hooiland
De Haveltsche Beemden D400    hooiland

Tussen 1842 en zijn dood in 1848 verwierf Dirk van Asseldonk nog:
De Kampen          A33     bouwland
Ham                     D962    moestuin
Ham                     D963    huis, schuur en erf
Ham                     D964    huis
Ham                     D965    huis, schuur en erf
Ham                     D971    bouwland
Hoogeinde           A1208   bouwland
Hoogeinde           A1209   moestuin
Hoogeinde           A1210   huis, schuur en erf
Hoogeinde           A1211   huis, schuur en erf
Kraaijenkamp      B605    weiland
De Akers            D334    bouwland
De Heuvel           C303    bouwland
Ham                    D970    bouwland
De Kleine Hintel  B471    weiland
Molenbeemden    A625    hooiland
De Heuvel            C517    moestuin
De Heuvel            C518    huis, schuur en erf
De Heuvel            C519    huis, schuur en erf
De Heuvel            C520    huis, schuur en erf
De Heuvel            C521    weiland
Kleine Hintel        B496    weiland
Kleine Hintel        B500    weiland
Blankenburg        C701    weiland
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 t/m 2808)

9.
Op 1 mei 1846 bezat Dirk van Asseldonk de volgende huizen:
- Ven 303, bewoner: Aart van Stiphout
- Heuvel 411, bewoner: Martinus Donkers
- Haveld 438, bewoner: Lambertus van der Steen
- Ham 443, bewoner: Johannes van der Velden
- Ham 444, bewoner: Hendrik van der Heijden, later: Aard Constant
- Ham 445, bewoner: de weduwe van M. van Cleef, later: Johannes van de Velden
- Ham 446, bewoner: Aard Constant, vanaf 1849: Roelof van Asseldonk
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1702)

10.
Dirk (Theodorus) overleed op 71-jarige leeftijd, op 2 juni 1848, om 17.00 uur 's middags in Veghel, landbouwer en weduwenaar van Dorothea, dochter van Rombout van de Loop. Hij werd op 6 juni 1848 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 62, memorienr. 145; PA Veghel)
Afkortingen Historische sites