Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Willem van Asseldonk
Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1779
          Vader  : Martinus, zoon van Hendrick Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Catharina, dochter van Petrus Arnoldus Frankefoort

Overleden:

Gehuwd in 1808 met: Anna Maria, dochter van Hendrick Antoon van de Ven

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- 1809: Martinus
- 1810: Franciscus
- 1813: Henrica
- 1814: Henrica
- 1815: Francisca


Willem hertrouwde in 1822 met: Johanna Maria, dochter van Hendrick Leonardus van de Ven

Kinderen uit het tweede huwelijk:

- 1823: Antonius
- 1825: Anna Maria
- 1826: Maria
- 1829: Catharina


Gegevens:

1.
Willem werd op 1 september 1779 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Op 14 mei 1808 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Willem Martinus van Asseldonk, jongeman, oud omtrent 27 jaren, met Annemarie Hendrike van de Ven, jongedogter, oud omtrent 26 jaren.' Ze trouwden op 29 mei 1808. De bruid was op 10 februari 1780 in Veghel geboren als dochter van Hendricus Antoon van de Ven en Hendriena Vermeulen.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Na hun huwelijk woonde het echtpaar in Veghel aan het Ham.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
In 1810 woonden in het gezin in:
- Simon Claas van der Velden, knegt
- hendrikus Jan van den Berk, knegt
- Johanna Claas van der Velden, meijt
- Hendrikus M. van Asseldonk, geboren 1787
- Jennemie M. van Asseldonk, geboren 1791
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

5.
Anna Maria van de Ven overleed in Veghel op 37-jarige leeftijd, op 30 januari 1817, om 10.00 uur 's morgens.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1519)

6.
Op 31 augustus 1822 hertrouwde Wilhelmus van Asseldonk in Veghel met Johanna Maria van de Ven, 'landbouwster in Veghel'. De bruid was op 21 april 1787 in Erp gedoopt als dochter van Henricus Leonardus van de Ven (begraven in Erp op 16 november 1793) en Catharina Johannes van den Nuwenhof (in 1822 landbouwster te Erp).
(Bro: RANB, DTB Erp)

7.
In 1832 bezat 'Willem Martinuszn van Asseldonk', wonende aan het Ham in Veghel, in Veghel de volgende percelen:
De Lage Biezen E805 weiland
Het Geerbosch A436 weiland
Na 1832 verwierf hij nog:
Het Goordonk A437 weiland
Dorshout A1044 hooiland
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 t/m 2808)

8.
Wilhelmus van Asseldonk overleed op 56-jarige leeftijd in Veghel, op 15 maart 1836, om 11.00 uur voormiddag, als weduwenaar van Anna Maria van de Ven en echtgenoot van Johanna Maria van de Ven.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor SInt-Oedenrode, inv. nr. 36, memorienr. 231 en 232)

9.
In 1840 woonde de weduwe nog in Veghel aan het Ham. Inwonend waren toen Franciscus (weduwenaar, 56 jaar) en Lambert (8 jaar). Tussen 1849 en 1862 woonde de weduwe van W. van Asseldonk een boerderij in Veghel aan de Heuvel van de weduwe van J. van Berkel. Later pachtte haar schoonzoon, Petrus van Cuijk, deze boerderij, die als nieuwe eigenaar Hedrick W. van Doorn kreeg.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

10.
Johanna Maria van de Ven, weduwe van Wilhelmus van Asseldonk, overleed op 71-jarige leeftijd, op 17 oktober 1858, om 16.00 uur 's middags in Veghel, spinster, dochter van Hendrikus Leonardus van de Ven en Catharina van den Nieuwenhof (beiden overleden), geboren in Erp en wonende in Veghel.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1523)
Afkortingen Historische sites