Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Joannes van Asseldonk


Woonplaats: Gemert

Beroep: wever

Geboren: in 1807
          Vader  : Dirck, zoon van Aert Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Petronella, dochter van Gijsbert Slaats

Overleden: in 1860

Gehuwd in 1845 met Ida, dochter van Martinus Leenders

Kinderen:

- 1846: Dirck
- 1847: Martinus
- 1848: Petronella
- 1851: Petrus
- 1852: doodgeboren dochter


Hertrouwd met: Maria, dochter van Leonardus Leurs
Kinderen:

Uit het tweede huwelijk werden geen kinderen geboren


Gegevens:

1.
Johannes werd op 16 september 1807 in Gemert gedoopt. Zijn ouders waren boer en woonden in Gemert, in Pandelaar.
(Bron: GA Gemert-Bakel, DTB Gemert, register 16, fol. 63)

2.
Joannes trouwde op 23 mei 1845 in Gemert met Ida Leenders, die dan als dienstmeid in Gemert woont. Ida was op 8 maart 1816 in Erp geboren als dochter van Martinus Leenders en Ardina Peter Janssen, die op 23 mei 1845 beiden al overleden zijn. Bij zijn huwelijk wordt als beroep van Joannes 'bouwman' vermeld. Noch hij, noch zijn vrouw konden schrijven.
(Bron: GA Bakel-Gemert, burgerlijke stand Gemert, huwelijken, aktenr. 15)

3.
Joannes werd bij de aangifte van zijn kinderen steeds 'wever' genoemd. Hij woonde in Gemert aan de Deel, in de Molenstraat.
(Bron: GA Bakel-Gemert, burgerlijke stand Gemert)

4.
Ida Leenders overleed op 2 november 1852. Twee weken daarvoor en twee dagen daarna overleden de twee oudste zoontjes.
(Bron: GA Bakel-Gemert, burgerlijke stand Gemert)

5.
Op 13 augustus 1853 hertrouwde Joannes, van beroep linnenwever, in Erp met Maria Leurs, oud 46 jaar, landbouwster. Maria Leurs was op 4 juli 1807 in Erp gedoopt als dochter van Leonardus Leurs en Johanna Beckers, die op 13 augustus 1853 beiden al overleden zijn.
(Bron: GA Bakel-Gemert, burgerlijke stand Gemert)

6.
Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

7.
Johannes overleed op 7 september 1860 in Gemert.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Helmond, inv. nr. 71, memorienr. 256)

8.
In het bevolkingsregister van 1861 worden in Gemert aan de Deel vermeld:
- Johannes van Asseldonk, wever, gestorven in 1860
- Maria de Leur, geboren in Erp, op 7 maart 1878 naar Erp vertrokken
- Petrus van Asseldonk, zoon, katoenwever, gestorven in 1878
(Bron: GA Bakel-Gemert, bevolkingsregister 1861 Gemert)
Afkortingen Historische sites