Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Lambert van Asseldonk

1914 Lambertus v Asseldonk.jpg (251175 bytes) 1914: Lambertus en Antonetta de Groot met achter hen hun zoon Aard en dochter Drika

Woonplaats: Veghel, na zijn huwelijk in Sint-Oedenrode (parochie Zijtaart)

Beroep: boer

Geboren: in 1855
          Vader  : Aart, zoon van Johannes Aart van Asseldonk
          Moeder: Helena, dochter van Adriaan van de Tillaart

Overleden: in 1917

Gehuwd in 1889 met Antonetta, dochter van Lambertus de Groot

Kinderen:

1892: Helena
1894: Hendrika Josephina
1897: Arnoldus Lambertus


Gegevens:

1.
Lambert werd op 18 december 1855 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2. Minstens tot aan 1862 woonde hij bij zijn ouders thuis in Veghel aan den Doornhoek. Tussen 1862 en 1870 verhuisde hij naar de Leest in Veghel, waar hij woonde bij zijn ongetrouwde tantes Catharina en Anna Maria van Asseldonk. Hij bleef hier wonen tot een datum tussen 1870 en 1892, waarschijnlijk tot aan zijn huwelijk in 1889. Tussen 1862 en 1870 is hij ook nog enige tijd knecht geweest bij de kinderen van J. van Asseldonk.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
In 1875 werd hij in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie. Zijn beroep is dan landbouwer. Als zijn voogd wordt Joannes van Asseldonk uit Veghel genoemd, waarschijnlijk was dat zijn oudere broer.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2513)

4.
Op 11 januari 1889 trouwde Lambertus in Sint-Oedenrode met landbouwster Antonetta de Groot. Deze was op 30 oktober 1855 te Boekel geboren als dochter van landbouwer Lambertus de Groot uit Boekel en Helena Sneijders uit Boekel.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1467)

5.
Lambertus woonde in de parochie Zijtaart, gemeente Sint-Oedenrode aan de Krijtenburg. Tussen 1892 en 1897 woonde zijn zwager Marinus van den Nieuwenhuizen met diens dochtertje bij hem.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

6.
Lambertus van Asseldonk overleed op 8 september 1917. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Lambertus van Asseldonk, Lid der H. Familie, geboren te Zijtaart den 18 December 1855 en aldaar overleden den 8 September 1917. Hoe gelukkig zijn zij, die langzaam en van verre het uur van hunnen dood zien naderen; zoo bereiden zij zich voor om zalig te sterven. Hij was eem huisvader, waardig om in de gedachtenis der goeden te leven, hij was godsdienstig en vreesde God met geheel zijn gezin'.

7.
Antonetta de Groot woonde tot aan haar overlijden aan de Kruijtenburg (gemeente Sint-Oedenrode) bij haar zoon Aart. Tot 1926 woonde ook haar schoonzoon Johannes van Mensfoort in hetzelfde huis.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

8.
Antonetta de Groot overleed er op 12 december 1939 en werd op 19 december 1939 in Zijtaart begraven.
(Bron: PA Zijtaart)
Afkortingen Historische sites