Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Aard van Asseldonk

1939 Aard v Asseldonk.jpg (335120 bytes) 1939: Zittend Aard en Martina Rutten (op schoot Mientje), staand vlnr Harrie, Bert, Anneke, Marietje en Jan
1952 Aard v Asseldonk.jpg (477232 bytes) 1952: Zittend Aard en Martina Rutten, staand vlnr Harrie, Anneke, Bert, Marietje en Jan

Woonplaats: Sint-Oedenrode (parochie Zijtaart)

Beroep: boer

Geboren: in 1897
          Vader  : Lambert, zoon van Aart Johannes van Asseldonk
          Moeder: Antonetta, dochter van Lambert de Groot

Overleden: in 1956

Gehuwd omstreeks 1926 met Johanna Maria Aalders

Kind uit het eerste huwelijk:

1927: Antonetta Jozefina


Hertrouwd in 1928 met Martina Maria, dochter van Willem Rutten

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1929: Marietje
1930: Bert
1932: Harrie
1933: Jan
1936: Wilhelmina


Gegevens:

1.
Aard (Arnoldus Lambertus) werd op 9 februari 1897 in Zijtaart (gemeente Veghel) gedoopt. Zijn ouders woonden op Krijtenburg, gemeente Sint-Oedenrode, maar parochie Zijtaart.
(Bron: PA Zijtaart)

2.
In 1908 deed Aard in Zijtaart zijn eerste H. Communie en op 12 oktober 1908 werd hij er gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Omstreeks 1926 trouwde hij met Johanna Maria Aalders, die op 13 april 1901 in Lieshout geboren was. Ze vestigden zich op 1 augustus 1926 in Sint-Oedenrode, Krijtenburg (de boerderij van Aards ouders). Daarvˇˇr woonde er Aards zus Hendrika met haar man Johannes van Mensfoort, die toen naar Veghel verhuisden. Aards moeder, Antonetta de Groot, woonde tot aan haar dood op 12 december 1939 bij hen in.
(Bron: OAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Aard had de bijnaam 'Aard Sop'.
(Bron: mondelinge mededeling diverse personen in Zijtaart)

5.
Aards vrouw, Johanna Maria Aalders, overleed op 23 mei 1927 in Sint-Oedenrode, 26 jaar oud.
(Bron: opschrift grafzerk op het kerkhof te Zijtaart in 1979)

6.
Op 3 februari 1928 hertrouwde Aard in Uden met Martina Maria Rutten. De bruid was op 24 juli 1893 in Uden geboren als dochter van Wilhelmus Rutten (op 3 februari 1928 al overleden) en Hendrica van de Voort, landbouwster in Uden.
(Bron: GA Uden, burgerlijke stand, huwelijken 1928; opschrift grafzerk op het kerkhof te Zijtaart in 1979)

7.
Aart overleed op 4 maart 1956 in (de parochie) Zijtaart. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Ter gedachtenis aan Arnoldus Lambertus van Asseldonk, weduwenaar van Johanna Maria Aalders, echtgenoot van Martina Maria Rutten. Geboren te Zijtaart 9 februari 1897 en aldaar overleden 4 maart 1956, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Lid van het genootschap tot Voortplanting van het Geloof. Oprichter der plaatselijke Rijvereniging "Sint Georgius". Oprichter en eerste voorzitter van de R.K. Jonge Boerenstand. Deze mens was bereid te sterven, want bij zijn laatste gang naar het kerkhof had hij een voorgevoel, dat de dood hem spoedig zou treffen. Als een godsdienstig man, als een voorbeeldige echtgenoot, als een goede vader voor zijn gezin, wien de opvoeding en de vooruitgang - in de wereld van zijn kinderen - boven alles ging, zo heeft de overledene uit het geloof geleefd. En in dit geloof ontsliep hij na een langdurig en smartvol met geduld gedragen lijden. Na een moeizame tocht van het oord, waar hij tevergeefs genezing verhoopt had, keerde hij terug in de kring zijner dierbaren om voor het laatst in hun midden te zijn en daar door de genademiddelen
der H. Kerk versterkt, de eeuwigheid in te gaan. Beminde vrouw, lieve kinderen, door Uw veelvuldige bezoeken werd het lijden mij minder zwaar. Eerw. Heerneef en Eerw. Nicht gedenkt mij in uwe misoffer en in uw religieuze afzondering.

8.
Martina Maria woonde haar levensjaren in bij haar dochter Marietje.
(Bron: ik -mva- ken deze familie)

9.
Martina Maria Rutten overleed op 15 oktober 1981.
(Bron: opschrift grafzerk op het kerkhof te Zijtaart in 1985)
Afkortingen Historische sites