Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Martinus van Asseldonk

Gezinsfoto bij de priesterwijding van Gerardus van Asseldonk op 29 juli 1934.

Woonplaats: Gemert, na zijn huwelijk in Beek en Donk

Beroep: draadtrekker, colporteur

Geboren: in 1880
          Vader  : Gerardus, zoon van Aart Adriaans van Asseldonk
          Moeder: Catharina, dochter van Martinus Kuijpers

Overleden: in 1943

Gehuwd in 1908 met: Maria, dochter van Adriaan van Erp

Kinderen:

- 1909: Gerardus Adrianus
- 1910: Adrianus Cornelis
- 1911: Adrianus Cornelis
- 1913: Barbara Catharina
- 1914: kind
- 1915: Engelberta Geertruda Maria
- 1917: Franciscus Josephus
- 1918: Geertruda Maria
- 1919: Ardina Johanna
- 1922: Ardina Johanna
- 1924: Paulina Maria
- 1926: Gertruda Martina


Gegevens:

1.
Martinus werd op 9 juli 1880 in Gemert geboren.
(Bron: GA Gemert-Bakel, burgerlijke stand, geboorten 1880)

2.
Hij trouwde op 23 november 1908 in Beek en Donk met Maria (roepnaam Mie) van Erp. De bruid was op 8 april 1885 in Sint-Oedenrode geboren als dochter van Adriaan van Erp en Barbara van den Biggelaar.
(Bron: GA Beek en Donk, burgerlijke stand, huwelijken, aktenr. 15)

3.
Martinus woonde na zijn huwelijk in Beek en Donk. Op 23 november 1908 werd het echtpaar ingeschreven in Beek en Donk.
(Bron: GA Beek en Donk, bevolkingsregister)

4.
Martinus was draadtrekker en colporteur.
(Bron: schriftelijke mededeling van Maarten van Asseldonk uit Zoetermeer d.d. 5 november 2003)

5.
Faillisement uitgesproken, M. van Asseldonk, koopman, Beek & Donk. Curator meester F. de Wit, Helmond.
(Bron: Het Vaderland 20-09-1930.)

6.
Martinus overleed op 7 maart 1943. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van Zaliger Martinus van Asseldonk, echtgenoot van Maria van Erp, geboren te Gemert 19 Juli 1880 en overleden te Beek en Donk 7 Maart 1943, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Lid der H. Familie. Hij was een godvreezend man, over wien met lof zal gesproken worden ... En gij, Eerw. Zoon, wees mij steeds aan 's Heeren Altaar indachtig.'

7.
Naria van Erp overleed op 18 maart 1966.
(Bron: schriftelijke mededeling van Maarten van Asseldonk uit Zoetermeer d.d. 5 november 2003)
Afkortingen Historische sites