Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hubertus Gerardus Johannes van Asseldonkv.l.n.r.: Dily, André, Ria, Tonnie, Jo en Jan

v.l.n.r.: André, Dily, Jo, Tonnie, Ria en Jan Woonplaats: Gemert

Beroep: smid

Geboren: in 1882
          Vader  : Adriaan, zoon van Servaas Adriaans van Asseldonk
          Moeder: Diliana, dochter van Jacobus van Schijndel

Overleden: in 1924

Gehuwd in 1917 met: Antoinetta Woutrina, dochter van Johannes van der Linden

Kinderen:

- 1918: Antonetta
- 1919: Diliana
- 1920: André
- 1922: Maria
- 1923: Johanna
- 1924: Jan


Gegevens:

1.
Hubertus Gerardus Johannes werd op 28 januari 1882, om 23.00 uur 's avonds, in Gemert geboren.
(Bron: GA Gemert-Bakel, burgerlijke stand Gemert, geboorten 1882)

2.
Zijn roepnaam was Johan.
(Bron: GA Bakel-Gemert, bevolkingsregister Gemert; Peter van den Elsen, Geschiedenis van de Familie Van Asseldonk, (niet uitgegeven manuscript (Gemert 1992) 55)

3.
Hij woonde tussen 1900 en 1913 een bepaalde periode in Helmond.
(Bron: GA Helmond, bevolkingsregister Helmond 1900-1913, deel 1, fol. 106, blz. 89)

4.
Hubertus Gerardus Johannes trouwde op 21 augustus 1917 in Gemert met Antoinetta Woutrina van der Linden. De bruid was op 2 oktober 1886 in Gemert geboren als dochter van Johannes van der Linden (kuiper, geboren op 10 maart 1855 te Uden) en Antonia de Groot (geboren op 1 maart 1852 te Gemert).
(Bron: GA Gemert-Bakel, burgerlijke stand Gemert, huwelijken, aktenr. 28; schriftelijke mededeling van Maarten van Asseldonk uit Zoetermeer d.d. 5 november 2003; (Bron: Peter van den Elsen, Geschiedenis van de Familie Van Asseldonk, (niet uitgegeven manuscript (Gemert 1992) 55)

5.
Hij woonde in Gemert in het Binderseind en de Kerkstraat (waar in 1992 Van Berkel woonde). Hij was in 1900 smid, in 1917 smid in de Kerkstraat, en in 1920 rijwielhandelaar. Johan was de eerste garagehouder van Gemert en reed zelf de eerste auto in Gemert. Hij onderhield een provisorische busdienst voor 21 personen naar Helmond en Kevelaar. Volgens zijn kinderen was hij een echte uitvinder en genoot hij bekendheid vanwege het vulcaniseren van banden die gebruikt werden voor zandvrije zuigmonden van waterpompen.
(Bron: Peter van den Elsen, Geschiedenis van de Familie Van Asseldonk, (niet uitgegeven manuscript (Gemert 1992) 55)

6.
Bericht in De Zuidwillemsvaart van 1 maart 1913
Auto van verdacht kaliber
Gemert - Menschen in beek, Aarle-Rixtel en Helmond, als ge morgen een auto van verdacht kaliber voorbij ziet snorren, maakt u dan niet ongerust; de bandieten die er in zitten zijn niet gevaarlijk. 't Is maar een proefrit met een heel nieuw systeem automobiel van tien paardenkracht, een uitvinding van den heer J.H. van Asseldonk, rijwielhandelaar alhier. De machine heeft o.a. dit eigenaardige, dat ze niet de bekende minder aangename lucht achter zich laat.
(Bron: ''n Halve eeuw geleden', in: Gemertse krant of Helmonds Dagblad, rond 1 maart 1963.

7.
Ten gevolge van een hartstilstand verongelukte hij met zijn motor op de Peeldijk op 42-jarige leeftijd, op 31 mei 1924. Het was ongeveer bij de Kulert. In de boom waar hij tegen was gereden was een kruiske gekerfd. "Iedere keer als ik er langs kom, dan denk ik er aan," zei zijn zoon Jan, die toen zijn vader overleed nog geboren moest worden.
(Bron: Peter van den Elsen, Geschiedenis van de Familie Van Asseldonk, (niet uitgegeven manuscript (Gemert 1992) 55)

8.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger Hubertus Gerardus Johannes van Asseldonk, echtgenoot van Antonetta Woutrina van der Linden, geboren te Gemert 28 Januari 1882 en aldaar overleden 31 Mei 1924. (..) Heden is de mensch en morgen verschijnt hij niet meer. Weest derhalve bereid! Maar niet de plotselinge dood is te vreezen, alleen die dood, welke tegelijk én plotseling, én onvoorbereid is. Vele vrienden had hij, want hij was eenvoudig en oprecht, vroolijk en hartelijk in den omgang; afkeerig van het kwaad, dag en nacht zwoegend voor zijne kinderen, mededeelzaam en godsdienstig.'

9.
Handelsnaam      : Joh. H. van Asseldonk
Straat                 : Kerkstraat B372
Plaats                 : Gemert
Eigenaar             : Hubertus Gerardus Johannes van Asseldonk
Geboren             : 28 januari 1882
Eerste opgaaf     : 23 november 1921
Datum opheffing : 30 oktober 1924
Motor en rijwielhandel met reparatie en intichting autoverhuuring.
(Bron: BHIC, Archief van de Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Brabant in Eindhoven, Handelsregister 1922-1989, inventarisnummer: 10, dossiernummer: 2565.)

10.
Na het overlijden van haar man werd de garage in de Kerkstraat Verhuurd. Antonetta van der Linden kocht de twee huizen van haar vader in de Nieuwstraat in Gemert (nu nr. 29 en 31) met behulp van een lening van dr. Verbeek. Antonetta was in de Nieuwstraat geboren. Één huis (nu nr. 31) werd verhuurd. Het andere huis (nu nr. 29) werd verbouwd tot winkel, waar een textielzaak werd begonnen en waar Antonetta ging wonen. Vóór die tijd maakte ze al poffers, samen met haar zus Maria. Ze hadden ieder hun specialiteit, Antonetta maakte de onderkant en Maria de bloemen en al wat er op moest. De winkel in textiel werd met hulp van oom Jan van der Linden opgezet. Hij zat al in de textiel en kon via zijn werk soms voor de inkoop zorgen.
(Bron: Peter van den Elsen, Geschiedenis van de Familie Van Asseldonk, (niet uitgegeven manuscript (Gemert 1992) 55, kopie van Tedje van Asseldonk uit Beek-Ubbergen met aantekeningen in de marge)

11.
Handelsnaam: Firma J.H. van Asseldonk – van der Linden
Later            : Wed. J.H. van Asseldonk
Eigenaar       : Antonette Woutrina van der Linden, weduwe van Johannes Hubertus Gerardus Maria van Asseldonk
Geboren       : 2 oktober 1886 in Gemert
Straat           : Nieuwstraat B275, later 188
Plaats           : Gemert
Vestiging      : 1925, eerste opgaaf 9 december 1926
Winkel in manufacturen en gemaakte goederen.

12.
Aanvraag vernootschap          : 1 augustus 1944 (wijziging rechtsvorm)
1944                                      : handel in manufacturen, textielgoederen, dameshoeden, confectiegoederen, babyartikelen, alles in de
                                                ruimste zin van het woord, alsmede in het houden van een naaiatelier. Later : Naaistersatelier en winkel
                                                in textielgoederen
Adres in 1944                        : Nieuwstraat B187 (later 31) in Gemert
Namen van Vennoten in 1944: Antonette Woutrina van der Linden, weduwe van Johannes Hubertus Gerardus van Asseldonk
                                               Antonia Adriana Maria van Asseldonk, geboren 16 juli 1918 te Gemert
                                               Diliana Johanna Maria van Asseldonk, geboren 5 september 1919 te Gemert
                                               Maria Antonetta van Asseldonk, geboren 3 januari 1922 te Gemert
                                               Johanna Wilhemina Gerarda van Asseldonk, geboren 3 mei 1923 te Gemert
Uittreding vennoten op          : 28 mei 1947, 25 augustus 1953, 1 februari 1954.
Datum opheffing                   : 10 oktober 1985
(Bron: BHIC, Archief van de Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Brabant in Eindhoven, Handelsregister 1922-1989, inventarisnummer: 200, dossiernummer: 5348.)

13.
Antonetta van der Linden overleed op 12 augustus 1955 in Veghel. Haar bidprentje schrijft o.a.: ‘Bid voor de ziel van zaliger Antonetta Wouterina v. d. Linden, weduwe van Hubertus Gerardus Johannes van Asseldonk, geboren te Gemert op 2 October 1886 en overleden te Veghel op 12 Augustus 1955, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Lid van de Vrouwen-congregatie. (..) Haar dagen waren van arbeid en gebed. Zij beijverde zich haar kinderen de leer van het geloof en van de goede werken in te prenten; zij had oog op alles wat in haar huis omging; haar kinderen staan op en roemen haar. Geheel vertrouwend op Gods Voorzienigheid bleef zij rustig in haar laatste ziekte, met een glimlach haar kruis dragend deed zij haar best om haar kinderen niet te verontrusten. Want een zorgzame moeder, als zij was, dacht zij niet aan haar zelf maar besteedde haar moeite en werkkracht aan haar huisgezin; in blijheid onderhield zij Gods geboden en was daarin anderen een voorbeeld. (..)’
Afkortingen Historische sites