Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrikus Theodorus van Asseldonk


Woonplaats: Breda

Beroep: passementwerker, koopman, handelsreiziger, koffiebrander

Geboren: in 1896
          Vader  : Johannes Bernardus, zoon van Hendrik Johannes van Asseldonk
          Moeder: Catharina, dochter van Theodorus Horsten

Overleden: in 1963

Gehuwd in 1922 met: Hendrika, dochter van Jacobus van der Linden

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- 1924: Johannes Bernardus Carolus
-         : Johanna J.


Hertrouwd in 1958 met Cristina Maria Josephina Wilhelmina Conijn

Kinderen uit het tweede huwelijk:

Uit het tweede huwelijk werden geen kinderen geboren.


Gegevens:

1.
Hendrikus Theodorus werd op 27 september 1896 in Breda geboren.
(Bron: GA Breda, burgerlijke stand, geboorten 1896)

2.
In 1918 woonde hij in Breda, met als beroep 'passementwerker'.
(Bron: GA Breda, bevolkingsregister)

3.
In 1920 en 1931 was hij 'reiziger' (handelsreiziger), in 1922 bij zijn huwelijk 'koopman'.
(Bron: GA Breda, bevolkingsregister; burgerlijke stand, huwelijken 1922)

4.
In 1922 kreeg hij een bekeuring.
Gedaagde: Hendrikus Theodorus van Asseldonk, reiziger, geboren in Breda op 27 september 1896, wonende in Breda, Midellaan 177. Op 13 mei 1922 was hij op de fiets in de gemeente Hoeven op weg van Oudenbosch naar Hoeven, zonder dat er een beschrijvingsbiljet tot heffing van het weggeld was ingeleverd. De weg is in beheer en onderhoud bij de Provincie Noordbarabant. Wordt schuldig bevonden.
(Bron: BHIC, Rechtbank van Breda, 1838-1930.)

5.
Op 15 mei 1922 trouwde hij in Breda met Hendrika van der Linden. De bruid was wonende in Breda en op 13 oktober 1895 in Breda geboren als dochter van Jacobus van der Linden (in 1922 70 jaar oud) en Joanna van Vught (in 1922 69 jaar oud), beiden wonende in Breda. Hendrikus Theodorus trouwde tegelijkertijd met zijn zus Petronella Maria.
(Bron: GA Breda, burgerlijke stand, huwelijken 1922)

6.
Faillisement uitgesproken: H.T. van Asseldonk, koopman in manufacturen, Breda; curator meester Th. Van Eyl.
(Bron: Het Vaderland 01-07-1924.)

7.
Faillisement geŽindigd door verbindend worden eenige uitdeelinslijst, Helmond, H. Th. Van Asseldonk te Tilburg.
(Bron: Het Centrum 20-02-1925; Het Vaderland 19-02-1925.)

8.
Hendrika van der Linden overleed op 4 maart 1956 in Breda. Haar overlijdingsadvertentie schrijft: 'Tot onze grote droefheid is heden nog vrij onverwacht overleden, voorzien van het H. Sacrament der Stervenden, onze lieve, zorgzame echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder Hendrika van der Linden, echtgenote van hendrikus Theodorus van Asseldonk op de leeftijd van 60 jaar.
  H. Th. van Asseldonk
  J.B.C. van Asseldonk
  M.Th.A. van Asseldonk-Lousberg
  J.J. van Asseldonk en verloofde
Breda, 4 maart 1956, St.-Maartenstraat 24.
De solemnele H. Mis van Requim, waartoe U wordt uitgenodigd, zal plaats hebben woensdag 7 maart a.s. om 10 uur in de parochiekerk van de H. Martinus, Haagsche Markt, Breda. Rozenkransgebed maandag- en dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk. Geen bezoek.'

9.
Hendrikus Theodorus van Asseldonk, koffiebrander te Breda, hertrouwde op 24 november 1958 in Breda met Christina Maria Josephina Wilhelmina Conijn, weduwe van Antonius Josephus Martinus de Kroon, die afdelingschef bij een suikerfabriek was.
(Bron: http://www.frans.freeuk.com/Genealogie/5-HAARLE.NW.htm d.d. mei 2003)

10.
Hendrikus Theodorus overleed op 27 augustus 1963 in Breda. Zijn weduwe hertrouwt op 29 juli 1974 in Breda met Jan
Jacob Johan Jurianus Josephus van der Kolk, hoofdvertegenwoordiger van HERO te Breda.
(Bron: http://www.frans.freeuk.com/Genealogie/5-HAARLE.NW.htm d.d. mei 2003)
Afkortingen Historische sites