Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Johannes Bernardus van Asseldonk


Woonplaats: Breda

Beroep: wethouder

Geboren: na 1926
	Vader: Johannes Bernardus, zoon van Johannes Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Adriana Cornelia, dochter van Hendrik Willem van Andel

Overleden: 

Gehuwd in 1959 met: Tony van der Made

Kinderen:

- 1961: Johannes Bernardus
- 1966: Robertus Gerardus
Gegevens:

1.
Jan (Johannes Bernardus) werd in Breda geboren als zoon van Johannes Bernardus van Asseldonk en Adriana Cornelia van Andel die op 29 juli 1926 in Breda getrouwd waren.
(Bron: mondelinge mededeling van Theodorus Hendrikus, broer van Johannes Bernardus van Asseldonk; GA Breda, burgerlijke stand, huwelijken 1926)

2.
Jan trouwde op 28 september 1959 in breda met Tony van der Made. Hun huwelijksadvertentie schrijft: 'Ondertrouwd: Jan van Asseldonk en Tony van der Made. Huwelijksinzegening in de Christelijke Koningskerk op maandag 28 september 1959 te 10.30 uur. Receptie van 3 tot 4 in de benedezaal van Restaurant 'Moderne', Veemarktstraat 2, Breda. Toekomstig adres: Piet Avontuurstraat 25, Breda.'

3.
De bedankadvertentie na het huwelijk schrijft: 'De heer en mevrouw van Asseldonk-van der Made betuigen hiermede, ook namens de wed. van Asseldonk-van Andel en de heer van der Made, hun hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Breda, september 1959, Piet Avontuurstraat 35.'

4.
J. van Asseldonk wordt als nr. 61 genoemd op een lijst van 100 mensen die in 1981 in Breda de touwtjes in handen hadden. Hij had 6 functies. Zijn hoofdfunctie was 'functionaris woonwagencentrum'.
(Bron: http://groenlinks.westbrabant.net/archief/lijndrag.html d.d. mei 2003, verwijzend naar het in 1981 verschenen boek 'De macht in Breda')

5.
In 1982 verscheen: Asseldonk, Jan van, (met anderen) 40 jaar Sprint, (Breda 1982). Gelegenheidsuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig jubilieum van atletiekvereniging Sprint in Breda.

6.
Op 3 november 1982 was J. van Asseldonk wethouder in Breda. Op die dag was hij betrokken bij een politiek moord. Een krantenartikel van 10 mei 2002 schrijft o.a.: 'Op de ochtend van 3 november 1982 werd PVDA-gedeputeerde drs. Henk Einmahl (48) met vier kogels van het leven beroofd. Dader was de 55-jarige directeur Th. F. van het Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch. Als gedeputeerde van onder meer Natuur, Landschap en Recreatie was Einmahl voorzitter van het recreatieschap de Biesbosch en daarmee de baas van directeur F. Deze voormalige Afrikaanse planter van orthodox-christelijke huize was na herhaalde botsingen met het personeel ook met zijn werkgever in conflict gekomen. Dat was het dagelijks bestuur van het schap, dat hem na een drie jaar durend conflict zijn ontslag had gegeven, inclusief gouden handdruk. F. stapte naar het ambtenarengerecht dat zijn beroep een jaar later verwierp. De inmiddels overspannen geraakte ex-directeur vroeg - tot twee maal toe - een onderhoud met zijn voorzitter aan. Einmahl ontving F. in de kantoorruimte van het recreatieschap op het Madese gemeentehuis. Met het oog op F's woedeaanvallen in het verleden, was Einmahls medebestuurslid J. van Asseldonk, toenmalig Bredaas wethouder, bij die ontmoeting aanwezig. Voor alle zekerheid. Toch verliet Van Asseldonk, met Einmahls instemming, voor enkele minuten het kantoor. F. had erop aangedrongen de voorzitter even onder vier ogen te mogen spreken. Nauwelijks waren de gesprekspartners alleen, of F. richtte een Waltherpistool kaliber 7.65 op zijn baas en schoot Einmahl één kogel door het hoofd heen en twee in de borst. Een vierde kogel trof hem in het bekken. De 48-jarige gedeputeerde stierf ter plekke, om 11.45 uur. Zijn moordenaar, die vervolgens de hand aan zichzelf sloeg, bezweek tien uur later in het St. Elizabethziekenhuis in Tilburg.

7.
Op 13 oktober 2003 woonde Johannes Bernardus: Doenradestraat 449, 4834GG Breda.
(Bron: KPN telefoongids, februari 2002; schriftelijke mededeling van zijn zoon Jan d.d. 13 oktober 2003)

Afkortingen Historische sites