Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Arnoldus van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1837
	Vader: Martinus, zoon van Willem Martinus van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Arnoldus van den Bredenrode

Overleden: in 1902

Gehuwd in 1862 met: Elisabeth, dochter van Johannes van de Steen

Kinderen:

- 1863: Johannes
- 1864: Anna Maria
- 1866: Laurentius Lambertus
- 1867: Henrica
- 1869: Martinus
- 1871: Johannes Josephus
- 1872: Adrianus
- 1873: Lambertus
- 1877: Christianus
- 1878: Johanna Geerdina
- 1885: Hendrick

Gegevens:

1.
Arnoldus (of Aart) werd op 13 december 1837 in Veghel geboren en op 14 december 1837 in veghel gedoopt als zoon van Martinus van Asseldonk en Anna Maria van Bredenrode.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1435)

2.
Arnoldus' moeder overleed kort na zijn geboorte en Arnoldus werd ondergebracht bij een zus van zijn boeder, Johanna van Bredenrode, die getrouwd was met Jan van Asseldonk en kinderloos was gebleven. Ook nadat Arnoldus' vader in 1841 hertrouwde bleef Arnoldus bij zijn tante in Veghel, Mariaheide (kadaster 1832: B848) wonen. Arnoldus' pleegvader overleed op 15 februari 1855. De 17-jarige Arnoldus blijft bij zijn pleegmoeder woonde, die naar een ander huis in Mariaheide verhuisde (kadaster 1832: B1591, adres in 1979: Hintelstraat 17, Mariaheide).
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Catharina van de Elsen, getrouwd geweest met een kleinzoon van Arnoldus)

3.
Arnoldus trouwde op 17 mei 1862 in Veghel met Elisabetha van der Steen. De bruid was op 26 april 1839 in Veghel geboren als dochter van Johannes van der Steen en Hendrina Donkers (beiden overleden vůůr 17 mei 1862).
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand, huwelijken)

4.
Na zijn huwelijk beleef Arnoldus in hetzelfde huis wonen. Na hem woonde er zijn zoon Arnoldus Johannes. Zijn pleegmoeder bleef bij hem inwonen tot aan haar dood op 21 maart 1891.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Catharina van de Elsen, getrouwd geweest met een kleinzoon van Arnoldus)

5.
Rechtzitting te ‘s-Hertogenbpsch: 24 maart 1874.
Gedaagde: Arnoldus van Asseldonk, 37 jaar, landbouwer, geboren en wonende in Veghel.
Arnoldus wordt er van beschuldigd op 14 februari 1874 in Veghel (..) langs en over de Noord-Brabantsen Duitschen spoorweg te hebben gelopen. Hij wordt veroordeeld tot een geldboete van 1 gulden.
(Bron: BHIC, Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch 1838-1930, inv. nr. 97, dossier nr. 148, rol nr. 19063.)

6.
Elisabetha van der Steen overleed op 55-jarige leeftijd in Veghel aan de Heide, op 17 juli 1894 om 7.00 uur 's morgens.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1530)

7.
Arnoldus overleed in Veghel aan de Heide op 11 oktober 1902 aan maagkanker.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Veghel, inv. nr. 36, memorienr. 85)

8.
Arnoldus' bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Arnoldus van Asseldonk, weduwenaar van Elisabetha van der Stten, geboren te Veghel den 13 December 1837 en aldaar overleden den 11 October 1902. Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde God en week af van het kwaad. Mijne sterkte begaf mij, mijn aanschijn veranderde en al mijne krachten bezweken.'

9.
Catharina van de Elsen, weduwe van Arnoldus' kleinzoon Arnoldus Johannes' was in 1979 in het bezit van de notariŽle akte van de boedelscheiding van de kinderen van Arnoldus van Asseldonk en Elisabetha van der Sreen uit 1911.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Catharina van de Elsen, Wezserhof 5, Veghel)

Afkortingen Historische sites