Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1848
	Vader: Martinus, zoon van Hendrik Martinus van Asseldonk
	Moeder: Maria Anna van Asseldonk

Overleden: in 1906

Gehuwd in 1881 met: Margaretha, dochter van Johannes van den Broek

Kind uit het eerste huwelijk:

- 1886: Martinus Johannes


Hertrouwd in 1893 met Gerardina van de Rijt

Kinderen uit het tweede huwelijk:

- 1895: doodgeboren dochter
- 1896: Gerarda
- 1897: Lamberta
- 1898: Adrianus

Gegevens:

1.
Hendrick werd op 27 juli 1848 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Tot aan zijn huwelijk woonde Hendrick thuis in Veghel aan het Ham.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
Rechtzitting in ‘s-Hertogenbosch op 5 juni 1866.
Gedaagde: Hendrik van Asseldonk, Martinuszoon, wonende te Veghel.
Hendrik, toen 17 jaar oud, wordt er van beschuldigd op 2 mei 1866 te Veghel ‘met behulp van een kar bespannen met een paard, arglistig grond te hebben weggenomen en zich toegeŽigend van een openbaren gemeente weg’. Hij had deze grond naar het land van zijn vader vervoerd, zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen. De beklaagde is niet verschenen op de rechtzitting. Het wordt als bewezen beschouwd. De beklaagde werd schuldig bevonden aan diefstal van aarde, ten nadeele van de gemeente Veghel en veroordeeld tot een boete van 1 gulden.
(Bron: BHIC, Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch 1838-1930, inv. nr. 81, dossiers nr. 38 en 39, rol nr. 15270.)

4.
Op 30 mei 1881 trouwde Hendrick van Asseldonk, landbouwer, in Veghel met Margaretha van den Broek. De bruid was op 12 maart 1857 in Veghel geboren als dochter van Johannes van den Broek, landbouwer in Veghel, en Lamberdina Donkers.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1466)

5.
Na hun huwelijk woonde het echtpaar in Veghel aan het Ham.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

6.
Margaretha van den Broek overleed een maand na de bevalling van het eerste kind, op 24 februari 1886, om 12.00 uur 's middags, op 28-jarige leeftijd, in Veghel aan het Ham, als echtgenote van Hendrick van Asseldonk.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1529)

7.
Hendrick hertrouwde op 24 oktober 1893 in Zijtaart (gemeente Veghel) met Gerardina van der Rijdt. De bruid was op 4 oktober 1858 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1468; PA Zijtaart)

8.
Hendrick van Asseldonk, landbouwer, echtgenoot van Gerardina van de Rijdt, overleed op 58-jarige leeftijd, in Veghel aan het Ham, op 4 oktober 1906, om 9.00 uur 's morgens, aan een longontsteking.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1550)

9.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Henricus van Asseldonk, lid der H. Familie, weduwenaar van Margaretha van den Broek, echtgenoot van Gerardina van der Rijdt, geboren te Veghel den 27 Juli 1848, aldaar overleden den 4 October 1906. Goed echtgenoot en goed vader, gedroeg hij zich met groot beleid, bleef vastgehecht aan den dienst van God, leerde de zijnen God vreezen en de wet Gods beminnen. Hij was eenvoudig en oprecht...'

10.
Gerardina van der Rijdt hertrouwde hierna in Veghel met Antonius van der Linden, die op 3 juni 1874 in Veghel geboren was. Hij woonde hierna op de boerderij aan het Ham waar eerder Hendrick van Asseldonk woonde. Ook de drie kinderen van Hendrick van Asseldonk wonen tussen 1910 en 1921 bij hen in dit huis.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

11.
Gerardina van de Rijdt overleed op 10 augustus 1924. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Gerardina van de Rijdt, lid van de Broederschap der Veghelsche processie naar Kevelaer, weduwe van Henricus van Asseldonk, echtgenoote van Antonius van der Linden, geboren te Veghel (Zijtaart) 4 october 1858, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten te Veghel, 10 augustus 1924. Wat zoete troost voor eene moeder in het uur des doods te mogen denken, dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht.'
(Bron: haar bidprentje.)

Afkortingen Historische sites