Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Martinus van Asseldonk


Woonplaats: Boekel, na zijn huwelijk in Uden (Mariaheide)

Beroep: 

Geboren: in 1891
	Vader: Christianus, zoon van Martinus Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Johannes Biemans

Overleden: in 1962

Gehuwd in 1923 met: Wilhelmina Maria, dochter van Antonius Verhoeven

Kinderen:

- 1923: Christina
- 1924: Antonius
- 1926: Harrie
- 1927: Piet
- 1928: Jan
- 1930: Henrica
- 1931: Petronella
- 1931: Martinus
- 1932: Petronella
- 1934: Adrianus
- 1937: Anna Maria
- 1938: Wilhelmina

Gegevens:

1.
Martinus van Asseldonk werd op 7 februari 1891 in Boekel geboren als zoon van Christianus van Asseldonk en Anna Maria Biemans.
(Bron: GA Boekel, burgerlijke stand)

2.
Op 4 mei 1923 trouwde hij in Uden met Wilhelmina Maria Verhoeven. De bruid was omstreeks 1893 in Uden geboren als dochter van Antonius Verhoeven en Petronella Hofmans.
(Bron: RANB, Uden burgerlijke stand, huwelijken 1923, aktenr. 22)

3.
‘Felle brand bij Uden
Maandagmiddag is een hevige brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer Van Asseldonk op het gehucht Veldmolen onder Uden. Het vuur was in het achterhuis ontstaan, waar het gretig voedsel vond in het daar opgeslagen hooi en stroo. De vlammen breidden zich snel uit. De bewoners waren bij het uitbreken van den brand afwezig. De twee oudste kinderen, meisjes van ongeveer 10 en 12 jaar hadden de tegenwoordigheid van geest het jongste kindje, dat in de wieg lag te slapen, uit het brandende huis te redden. Inmiddels woedde de brand met onverminderde kracht voort. Omwonenden stelden alles in het werk om het vee te redden, doch men kon de dieren tengevolge van de verzengende hitte niet meer uit de brandende stallen drijven. Het vee, bestaande uit 4 koeien, 2 kalveren, 6 varkens en een honderdtal kippen, kwam in de vlammen om. De brandweer was spoedig op het terrein verschenen, doch zij stond machteloos tegenover de vuur[zee] en kon niet verhinderen, dat ook de landbouwschuur door het vuur werd aangetast. De boerderij met stalling en schuur zijn door het vuur vernield. Het huisraad en de landbouwinventaris zijn eveneens verloren gegaan. De oorzaak van de brand is niet bekend. De schade, welke aanzienlijk is, wordt door de verzekering gedekt.’
(Bron: Het Vaderland 04-04-1934.)

4.
Het echtpaar woonde in Uden (Duifhuizen).
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van hun zoon Antonius)

5.
Wilhelmina Maria Verhoeven overleed op 6 November 1955. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Gedenk in uwe gebeden Wilhelmina Maria Verhoeven, echtgenote van Marinus van Asseldonk. Lid van de Broederschap van H. Maria, Moeder van Goeden Raad, van de Voortplanting des Geloofs, St. Petrus' Liefdewerk enz. Geboren te Uden 16 Febr. 1893 en, voorzien de laatste H.H. Sacramenten, aldaar overleden (parochie Maria-Heide) 6 November 1955. (..) Godvruchtig en heilig leefde zij voor God en aanbad hem dagelijks in Zijn H. tempel. Voor hen, die God haar gegeven had, was zij de sterke vrouw en de tedere moeder. Voor allen was zij bereid om te helpen en bij te staan. Voor de armen was zij altijd goed. Velen treuren, omdat zij te vroeg van ons is heengegaan. (..)'

5.
Martinus overleed op 27 juni 1962. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Martinus van Asseldonk, weduwnaar van Wilhelmina Maria Verhoeven. Gouden Jubilaris van de H. Familie. Geboren te Boekel 7 febr. 1891 en plotseling overleden te Maria-Heide 27 juni 1962, voorzien van het H. Oliesel. Zijn onverwacht heengaan stemt meer tot droefheid coor de zijnen, die hem liefhadden, dat tot ongerustheid. Een mens sterft zoals hij geleefd heeft: voor hen, die God trouw gediend hebben en de plichten van staat in alles hebben volbracht, heeft de dood niets vreeswekkends. (..) Dierbare kinderen en kleinkinderen: ik heb geen afscheidswoorden tot U kunnen spreken. (..)'

6.
Martinus werd begraven in Mariaheide.
(Bron: schriftelijke mededeling van zijn kleinzoon Maarten van Asseldonk d.d. 13 januari 2004)

Afkortingen Historische sites