Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick Johannes van Asseldonk


Woonplaats: Boekel

Beroep: 

Geboren: in 1892
	Vader: Christianus, zoon van Martinus Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Johannes Biemans

Overleden: in 1976

Gehuwd in 1917 met: Cornelia, dochter van Adrianus Verhoeven

Kinderen:

- 1918: Henrica Josephina
- 1919: Henrica Maria Agatha
- 1920: Christina
- 1922: Harrie
- 1923: Adrianus
- 1924: Martien
-         : Cor
- 1926: Antonia

Gegevens:

1.
Henricus Johannes werd op 5 mei 1892 in Boekel gedoopt als zoon van Christianus van Asseldonk en Anna Maria Biemans.
(Bron: PA Boekel)

2.
Op 22 mei 1917 trouwde hij in Boekel met Cornelia Verhoeven, wonende in Boekel. De bruid was in Boekel geboren als dochter van Adrianus Verhoeven en Henrica van den Elzen.
(Bron: RANB, Boekel burgerlijke stand, huwelijken 1917, aktenr. 11)

3.
Henricus Johannes overleed op 20 augustus 1976 in Veghel. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Ter gedachtenis aan Henricus Johannes van Asseldonk, weduwnaar van Cornelia Verhoeven, geboren in Boekel 5 mei 1892 en, gesterkt door het Sacrament der Zieken, overleden 20 augustus 1976 in het St. Joseph-ziekenhuis in Veghel. Harrie was een blijmoedige opgewekte mens, die graag contact had met andere mensen. Hij was ook een bezorgde vader, die na de vroegtijdige dood van zijn vrouw haar zorg voor het gezin overnam en zelf veel huishoudelijk werk verrichtte. Toen hij dat niet meer kon, zat er niets anders op dan naar 't bejaardenhuis te gaan. Maar ook daar voelde hij zich van 't begin af aan goed thuis. Hij trof verschillende bekenden en had gauw collega's waarmee hij zijn grote hobby, 't kaartspel regelmatig kon beoefenen. Nu is hij, geheel onverwacht, gestorven, enige uren nadat hij had deelgenomen aan 't ziekentriduum, waar hij met Stien een paar mooie dagen gehad heeft. Tegelijk zijn deze dagen voor hem een mooie voorbereiding geweest op zijn dood. Hij heeft een hoge ouderdom bereikt, maar omdat hij geestelijk nog zo goed was; is zijn dood toch een verlies, vooral voor zijn kinderen met wie hij altijd nog zo meeleefde, maar ook voor anderen die met hem bevriend waren. Wij vertrouwen hem echter met een gerust hart toe aan God, in wie hij geloofde, die hij tijdens zijn leven trouw diende en op wie hij vertrouwde, vooral in de moeilijke perioden van zijn leven. Vooral bij zijn kinderen, hier en in 't verre Canada, zal hij in hun dankbare herinnering blijven voortleven voor alles wat hij voor hen heeft betekend.'

Afkortingen Historische sites