Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Adrianus van Asseldonk


Woonplaats: Boekel, na zijn huwelijk in Veghel

Beroep: 

Geboren: in 1894
	Vader: Christianus, zoon van Martinus Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Johannes Biemans

Overleden: 

Gehuwd met: Hendrica Verkuylen

Kinderen:

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Gegevens:

1.
Adrianus werd op 11 juni 1894 in Boekel gedoopt als zoon van Christianus van Asseldonk en Anna Maria Biemans.
(Bron: PA Boekel)

2.
Zijn roepnaam was Januske.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zijn broer Lambertus van Asseldonk)

3.
Adrianus trouwde met Hendrica Verkuylen en bleef kinderloos.
(Bron: zijn bidprentje, zie hierna)

4.
Hij overleed op 27 februari 1975 te Veghel. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Ter nagedachtenis aan Adrianus van Asseldonk, echtgenoot van Hendrica Verkuylen, geboren te Boekel 6 juni 1894 en gesterkt door de Sacramenten der zieken, overleden 27 februari 1975 in het St. Joseph-ziekenhuis te Veghel. Ofschoon al langdurig ziek en hulpbehoevend is hij nu toch nog onverwacht gestorven. Het leven had hem al niet veel mer te bieden, maar hij was er tevreden mee en daardoor ook gelukkig. In alle eenvoud heeft hij gedaan wat hij meende te moeten doen, en leefde vanuit zijn geloof en vertrouwen in God. Zelf kinderloos heeft hij destijds een kind aangenomen en dit als zijn eigen kind naar volwassenheid begeleid. Cor bedankt voor de hulp die wij de laatste maanden van u hebben ontvangen. Dierbare pleegzoon, broers, oveige familieleden en kennissen ook jullie bedankt voor uw meeleven en vriendschap.'

5.
De pleegzoon heette Paul.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Adrianus' broer Lambertus van Asseldonk)

Afkortingen Historische sites