Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Adrianus van Asseldonk

Families-119 Adrianus van Asseldonk.JPG (112787 bytes) Adrianus van Asseldonk

Woonplaats: Erp

Beroep: boer

Geboren: in 1891
	Vader: Hendrik, zoon van Johannes Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Wilhelmina, dochter van Johannes van der Steen

Overleden: in 1948

Gehuwd met: Martina Maria van de Ven

Kinderen:

- 1920: Wilhelmus Johanes
- 1921: Antonius
- 1923: Hendricus Antonius
- 1924: Henrica Wilhelmina
- 1926: Antonius
- 1927: Martina Maria
- 1928: Wilhelmina Eduarda
- 1930: Antonia Maria

Gegevens:

1.
Adrianus van Asseldonk werd op 18 mei 1891 in Erp gedoopt als zoon van Hendricus van Asseldonk en Wilhelmina van de Steen.
(Bron: PA Erp)

2.
Janus is de eerste zes maanden op de Veluwe geweest bij grootvader.
(Bron: Familiekroniek Van Dooren en Van Asseldonk, A. van Sooren 1990)

3.
Hij trouwde of 5 juni 1919 in Zijtaart met Martina Maria van de Ven.
(Bron: PA Zijtaart)

4.
Adrianus is altijd in het ouderlijk huis blijven wo­nen.
(Bron: Familiekroniek Van Dooren en Van Asseldonk, A. van Sooren 1990)

5.
Het echtpaar woonde in Erp aan den Dijk. Huidig adres: Hezeclaarstraat 11, Erp.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van hun zoon Harrie)

6.
Martina van de Ven overleed te Erp in 1930. Na Martina's overlijden werd Wilhelmina (roepnaam Mina, of Mientje) van de Donk in dienst genomen om als inwonende dienstmeid voor de kinderen te zorgen. Wilhelmina werd op 6 oktober 1975 geboren en overleed op 8 juni 1966 in Uden.
(Bron: schriftelijke mededeling van Walter van Asseldonk uit Canada d.d. 11 november 2003)

7.
Adrianus overleed op 13 april 1948 in 's-Hertogenbosch. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'In Uw gebed wordt aanbevolen de Ziel van Zaliger Adrianus van Asseldonk, Weduwnaar van Martina van de Ven. Lid en Zilveren Jubilaris der H. Familie. Geboren te Erp 18 Mei 1891, overleden te 's-Bosch op 13 April 1948, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten. Begraven op het R.K. Kerkhof te Erp 16 April 1948. Een goede en zorgvolle vader, na moeders dood het middelpunt en sterke steun van ons gezin, ging van ons heen. Mijn dierbare kinderen.... Bidt voor mij en uw overleden moeder. Mijn Heerbroer en Heerneef, weest mij aan het Altaar des Heren indachtig.'

Afkortingen Historische sites