Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Martinus Leonardus van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1906
	Vader: Petrus Maria, zoon van Johannes Petrus van Asseldonk
	Moeder: Ardina van Dooren

Overleden: in 1935

Gehuwd: in 1933 met Ardina, dochter van Hendrik Dirk van de Ven

Kinderen:

- 1934: Anneke

Gegevens:

1.
Martinus Leonardus werd op 12 oktober 1906 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

2.
Hij trouwde met Ardina, dochter van Driek Dirke van de Ven.
(Bron: zijn bidprentje; mondelinge mededeling in 1979 van zijn broer Johannes Petrus)

3.
Uit dit huwelijk werd één dochter geboren. Het kind overleed op vier- of vijfjarige leeftijd.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn schoonzus Martha van Berkel d.d. 2 november 2003)

4.
Hij overleed op 28-jarige leeftijd op 25 juni 1935. Volgens het kerkelijk begraafregister ontving hij geen laatste sacramenten, wat er op wijst dat hij onverwacht overleed.
(Bron: PA Veghel)

5.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Martinus Leonardus van Asseldonk, Lid der H. Familie en van de Broederschap der Veghelsche Processie naar Kevelaer, echtgenoot van Ardina van de Ven, geboren te Veghel 12 Oktober 1906 en aldaar oveleden 25 Juni 1935. Dierbare echtgenoote: Gaarne had ik met U nog vele jaren samengeleefd, gewerkt en gezorgd voor U en ons kind. Maar de Heer heeft het anders beschikt. Werp al uwe zorgen op Hem. Zijn H. Wil zij geloofd. Als Vader zal Hij voor U zorgen. Dierbare ouders, broers en zusters, zonder afscheid heb ik U verlaten, vaartwel. Gedenk mijner die zoo plotseling van U henenging door een hartelijk gebed tot God. En U mijne Eerw. broers en zuster, vraag ik een gedachtenis aan 's Heeren altaar en een stil gebed in de kloostercel.'

6.
Op 25 juni 1935 stierf Ties van Pietoom.
(Bron: Familiekroniek Van Dooren - Van Asseldonk, A. van Dooren 1990)

Afkortingen Historische sites