Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Johannes Petrus van Asseldonk

 1979 Johannes krijgt een koninklijke onderscheiding opgespeld door zijn vrouw.

Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1917
	Vader: Petrus Maria, zoon van Johannes Petrus van Asseldonk
	Moeder: Ardina van Dooren

Overleden: in 1985

Gehuwd met: Martha van Berkel

Kinderen:

- 1944: Diny
- 1945: Piet
- 1947: Hans
- 1949: Arna
- 1950: Lenie
- 1953: Toon
- 1954: Jan
- 1956: Wilma
- 1958: Ria
- 1960: Marja
- 1963: Frans
- 1964: Mark

Gegevens:

1.
Johannes Petrus werd op 30 april 1917 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

2.
Hij trouwde met Martha van Berkel.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Johannes Petrus van Asseldonk)

3.
Zijn adres in 1979 was: Havelt 9, Veghel, tel: 04130 64304.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Johannes Petrus van Asseldonk, PTT telefoongids 1979)

4.
In 1979 kreeg hij een koninklijke onderscheiding. 'De heer van Asseldonk vervult in het maatschappelijk leven van Veghel een aantal funkties naast zijn beroep van landbouwer. Hij is 32 jaar bestuurslid van de Rabobank, waarvan 12 jaar als voorzitter. De heer van Asseldonk heeft in deze funktie niet alleen de zakelijke belangen van de bank behartigd, maar daarbij ook op zijn eigen wijze aandacht geschonken aan de sociale achtergronden van personen en instellingen. Door financiele steun en adviezen zijn dikwijls nieuwe stimulansen gegeven en zorgen verlicht. De heer van Asseldonk is ook van het begin af aan betrokken geweest bij de ruilverkaveling Veghel-Erp. Omdat een ruilverkaveling vaak diep ingrijpt in partikuliere belangen was het van groot belang dat een beroep kon worden gedaan op het gezonde oordeel van een vertrouwensman zoals de heer van Asseldonk. Hij is niet alleen een vertrouwensman voor de agrarische bevolking, maar ook voor de bewoners van de wijk Veghel-Zuid. Dit laatste als lid van het kerkbestuur van de parochie van de H. Johannes. Daarnaast heeft de heer van Asseldonk zich als raadslid 12 jaar ingezet voor de belangen van geheel Veghel, waarbij zijn inzicht en wijsheid kenmerkend waren. De heer van Asseldonk vervult al zijn funkties vanuit een eerlijke bewogenheid, vooral voor de sociaal-zwakkeren, gaat daarbij recht door zee en is openhartig als raadman voor velen. Op grond van al deze verdiensten kreeg de heer van Asseldonk de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.'
(Bron: Veghelse Courant, april 1979.)

5.
Johannes Petrus overleed op 67-jarige leeftijd, op 28 februari 1985 in Veghel. Een stukje in het Brabants Dagblad schrijft: 'J. van Asseldonk overleden in Veghel. Veghel- In Veghel is donderdagmorgen op 67-jarige leeftijd Johan van Asseldonk (Havelt) overleden. Van Asseldonk, die landbouwer was, heeft zich op versschillende terrein verdienstelijk gemaakt. Johan van Asseldonk was lange jaren lid van de Veghelse gemeenteraad en voorzitter van de Boerenbond in Veghel. Nog steeds en reeds een groot aantal jaren was hij lid van het bestuur (vanaf 1947) en later voorzitter van de plaatselijke Rabobank. Tevens maakte hij deel uit van de ruilverkavelingscommissie Veghel-Erp. Bij de oprichting van een nieuwe parochie in Veghel-zuid, was hij lid van het kerkbestuur. Hij heeft dat jarenlang gedaan. De uitvaartdienst wordt dinsdagmorgen om half elf in de kerk van de H. Johannes te Veghel-zuid gehouden.'

6.
Een overlijdingsadvertentie in dezelfde krant schrijft: 'Tot ons groot verdriet is op 28 februari op 67-jarige leeftijd overleden Johan van Asseldonk, echtgenoot van Martha van Berkel. Veghel: M.M. van Asseldonk-van Berkel, kinderen en kleinkinderen, 5463PD Veghel, 28 februari 1985, Havelt 9. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 5 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Johannes, Van Diemenstraat, Veghel (Zuid), waarna de begrafenis op de Algemene begraafplaats nabij de Evertsenstraat te Veghel. Maandag 4 maart om 19.00 uur avondmis ter nagedachtenis van de overledene in voornoemde kerk. Bijeenkomst voor de begrafenis in de kerk waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condoléance vanaf 10.10 uur. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het St.-Josephziekenhuis te Veghel, ingang Mr. van Coothstraat. Gelegenheid tot bezoek maandag na de avondmis.'

7.
Zijn weduwe Martha van Berkel woonde op 2 november 2003: Havelt 9, 5463PD Veghel, tel: 0413 363 404
(Bron: mondelinge mededeling van Martha van Berkel d.d. 2 november 2003; KPN telefoongids d.d. 1 november 2003)

8.
Johannes Petrus heeft in 1979 o.a. een zoon, Piet, die in 1979 in Nieuwaal woonde.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Johannes Petrus van Asseldonk)

9.
In februari 2003 was zijn adres: P J M van Asseldonk, Kerkstraat 10, 5313AR Nieuwaal, tel: 0418 561 573.
(Bron: KPN telefoongids februari 2003)

10.
Martha van Asseldonk - van Berkel, echtgenote van Johan van Asseldonk oveleed op 29 februari 2008. Ze werd begraven op het de Algemene Begraafplaats Zuidergaard te Veghel op 5 maart 2008.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tilaart d.d. 9 maart 2008)

Afkortingen Historische sites