Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Familie van Harrie van Asseldonk


Woonplaats: Uden, na zijn huwelijk in De Mortel (Gemeente Gemert)

Beroep: in 1926

Geboren: 
	Vader: Martinus, zoon van Christianus Martinus van Asseldonk
	Moeder: Wilhelmina Maria Verhoeven

Overleden: in 1992

Gehuwd met: Jaantje van Lijssel

Kinderen:

- 1961: Hermien
-         : Anita
- 1965: Marijn
- 1967: Petra

Gegevens:

1.
Harrie werd in 1926 in Uden geboren als zoon van Martinus van Asseldonk en Wilhelmina Maria Verhoeven.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn zus Riek d.d. 30 oktober 2003)

2.
Hij trouwde met Jaantje van Lijssel en woonde na zijn huwelijk in De Mortel, gemeente Gemert.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zoon Antonius van Asseldonk)

3.
Zijn overlijdingsadvertentie in het Brabants Dagblad schrijft: 'Hiermede geven wij kennis dat te vroeg en zeer plotseling in zijn vertrouwde omgeving van ons is heengegaan mijn geliefde man, onze zorgzame vader, lieve opa, broer, zwager en oom Harrie van Asseldonk, echtgenoot van Jaantje van Lijssel, in de leeftijd van 66 jaar.
Mortel: A. van Asseldonk-van Lijssel
Mortel: Hermien en Ben van den Elzen-van Asseldonk, Ivonne - Rianne
Mortel: Antia en Sjaak Swinkels-van Asseldonk
Gemert: Marijn en Jolanda van Asseldonk-van Dooren
Boekel: Petra en Kees Donkers-van Asseldonk
Familie Van Asseldonk
Familie Van Lijssel
24 oktober 1992, Oude Molenweg 29, 5425VP Mortel
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op dinsdag 27 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Mortel, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof zal plaatsvinden. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Avondwake maandag om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. Vader is opgebaaqrd in de rouwkapel van Huize Ruyschenbergh te Gemert. Er is gelegenheid om afscheid te nemen maandag na de avondwake. Zij die geen persoonlijke kennisgeving ontvingen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.'

4.
In februari 2003 woont: H. van Asseldonk-van Lijssel, Oude Molenweg 29, 5425VP De Mortel. (Vermoedelijk is de KPN nformatie niet aangepast na het overlijden van Harrie.)
(Bron: KPN telefoongids, februari 2003)

5.
Zoon Marijn trouwde met Jolanda van Doren uit Bakel. Op 30 oktober 2003 woonde hij: Sparrenweg 9, 5421ZT Gemert. Hij had op die dag drie dochters, waavan de jongste Miranda heet.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn tante Riek van Asseldonk d.d. 30 oktober 2003; KPN telefoongids, februari 2003)

Afkortingen Historische sites