Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Familie van Chris van Asseldonk


Woonplaats: Boekel, na zijn huwelijk in Volkel

Beroep: 

Geboren: 1935
	Vader: Lambertus, zoon van Christianus Martinus van Asseldonk
	Moeder: Maria Anna Regina Verhoeven

Overleden: 

Gehuwd met: Wilhelmina Kusters

Kinderen:

- 1964: Annemarie
- 1967: Yvonne

Gegevens:

1.
Chris werd op 18 mei 1936 in Uden geboren als zoon van Lambertus van Asseldonk en Maria Anna Regina Verhoeven.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zijn vader Lambertus; mondelinge mededeling van zijn schoonzus Jeanne Thelose d.d. 1 november 2003)

2.
Hij trouwde met Wilhelmina Kusters en woonde in 1979 in de Wezelstraat in Volkel.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zijn vader Lambertus)

3.
In februari 2003 woonde in Volkel: C Ch van Asseldonk, Wezelstraat 7, 5408XX Volkel
(Bron: KPN telefoongids, februari 2003)

4.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
- Annemarie, geboren op 7 juni 1964, getrouwd met A. Brugging en woont in Reeuwijk. Op 1 november 2003 geen kinderen.
- Yvonne, geboren op 1 maart 1967, woont samen met Roland in Gouda. Op 1 november 2003 één kind.
(Bron: mondelinge mededeling van Chris' schoonzus Jeanne Thelose d.d. 1 november 2003)

5.
Publikaties van Yvonne:
- Y.M.E.W. van Asseldonk, U.J.B. Lukassen en M. van der Meer, (onderzoeksteam STEC beleidsadvies inzake Ruimtelijke
  Economie en Planning),Masterplan openbare orde en veiligheid voor het district Venray, STEC (Nijmegen 1993).
- Y. van Asseldonk, P.M. Peeters en C. Sombroek, Trends op visite: een onderzoek naar de invloed van sociaal-
  culturele trends op de relatie arbeidsmarkt, sociale netwerken en sociaal verkeer: eindrapport
, Stichting Werkgroep '2duizend
  (Amersfoort 1994).
- Y.M.E.W. van Asseldonk, Duurzaam vervoeren: verslag van het symposium gehouden op 5 november 1993 in Engels,
  Groothandelsbureau te Rotterdam
, Stichting Werkgroep '2duizend (Amersfoort 1994).
- Yvonne van Asseldonk en anderen, Evaluatie onderhoudsfondsen: programma stedelijk beheer, Stichting
  Werkgroep '2duizend Amersfoort. Uitgegeven door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (Rotterdam 1998).
- Marcel Kastein, Bernard Wouters en Yvonne van Asseldonk, Bewoners als ontwikkelaars: evaluatie, SEV (Rotterdam 1999).
(Bron: internet, index van de Koninklijke Bibliotkeek Den Haag en van de Universiteit van Tilburg)

Afkortingen Historische sites