Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Arnoldus van AsseldonkArnoldus en Gerarda Furet.
Klik op de foto's voor grotere weergave.

Woonplaats: Vlijmen, na zijn huwelijk in 's-Hertogenbosch

Beroep: beeldhouwer en leraar

Geboren: in 1828
	Vader: Theodorus, zoon van Hendrick Aarts van Asseldonk
	Moeder: Adriana, dochter van Adriaan de Rooij

Overleden: in 1899

Gehuwd in 1853 met: Gerarda Antonia Martinia Furet

Kinderen:

- 1854: Adriana Theodora Coleta
- 1856: Jacoba Adriana Maria
- 1858: Franciscus Arnoldus Antonius
- 1860: Petronella Leonarda Maria
- 1862: Jacobus Wilhelmus Adrianus
- 1865: Maria Johanna Adolphina
- 1868: Florentia Gerarda Francisca

Gegevens:

1.
Arnoldus werd op 13 september 1828 in Vlijmen geboren en gedoopt als zoon van Theodorus van Asseldonk en Adriana de Rooij.
(Bron: http://home.planet.nl/~vaan0022/vlijmen/DreamHC/Pagina3.html d.d. 22 november 2005; GA Vlijmen, burgerlijke stand, PA Vlijmen)

2.
Op 29 september 1853 trouwde hij in 's-Hertogenbosch met Gerarda Antonia Martina Furet, geboren in Den Bosch op 11-11-1825 als dochter van Jacobus Furet en Maria Adriana van de Ven.
(Bron: GA 's-Hertogenbosch, burgerlijke stand; http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/vlijmen/vlijmen-00001.htm#BM60604 d.d. 5-3-2012)

3.
Hij was leraar aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. Hij was beeldhouwer en woonde in de Kerkstraat in 's-Hertogenbosch.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zijn kleindochter Gerarda van Asseldonk)

4.
Arnoldus was leerling aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch van 1842 tot 1846 en van 1850 tot 1853. In 1850 was hij waarschijnlijk in Stratum. Arnoldus van Asseldonk werd in 1865 als leraar aangesteld aan de Koninklijke School. Van 1865 tot 1899 was hij docent ontleedkunde. In de jaren 1885-1886 docent boetseren. De besognes van het leraarschap hebben hem waarschijnlijk geheel in beslag genomen: slechts een Calvariegroep op het kerkhof te Ravenstein draagt zijn signatuur en het Bisschoppelijk Museum te 's-Hertogenbosch bezit een terracotagroep van Christus met de Samaritaanse vrouw bij de put.
(Bron: Jansen, A., 'naar gothieken kunstzin' Kerkelijke kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw, ('s-Hertogenbosch 1979) 59, 115; Jacobs, P.M.J.E., Beeldend Benelux, biografisch handboek, deel A-Ch (Tilburg 2000)
115-116)

5.
Er bestaan geschilderde portretten van Arnoldus van Asseldonk en van zijn vrouw Gerarda Antonia Martina Furet, geschilderd door P.M. Slager (olieverfdoeken, 60 x 43 cm). De schilderijen zijn in het bezit van Max Ogier, Zonnedauw 120/A, Tiel.
(Bron: bezichtiging van deze doeken door mij -mva- d.d. 5 november 2003)
 
6.
Max Ogier bezit ook verschillende foto's van beelden en enkele werkstukken van Arnoldus van Asseldonk.
(Bron: bezichtiging door mij -mva- d.d. 5 november 2003)

7.
Arnoldus overleed op 8 januari 1899 in 's-Hertogenbosch.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor 's-Hertogenbosch, inv. nr. 127, memorienr. 12)

8.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger den heer Arnoldus van Asseldonk, echtgenoot van mejuffrouw Gerarda Antonia Martina Furet, geboren te Vlijmen 13 september 1828, overleden te 's Bosch 8 januari 1899. In leven lid der H. Familie, leraar aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten. Hij geloofde, hij en heel zijn huisgezin. Hij was een eerbiedwaardig man, voorzichtig in zijne handelingen en van zijn jeugd af in deugden geoefend.'

9.
‘J. P. Maas + In den ouderdom van 80 jaar is, naar wij gisteravond gemeld hebben, te Haarlem overleden de beeldhouwer J.P. Maas. Hij is 22 januari 1861 te ‘s-Hertogenbosch geboren en leerling geweest van de Bossche school. Na aldaar gewerkt te hebben bij Veneman, den ontwerper van de restauratie van de Sint Jan, bij De Kort te Vught en bij Van Asseldonk, allen in hun tijd bekende beeldhouwers, kwam hij op 21-jarigen leeftijd naar Haarlem en werd gezel bij den beeldhouwer Stracke. (..)’
(Bron: Het Vaderland 05-02-1941.)

Afkortingen Historische sites