Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Wilbert van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1801
	Vader: Johannes, zoon van Aart Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Maria, dochter van Wilbert van de Donk

Overleden: in 1878

Gehuwd in 1834 met Helena, dochter van Antonius van Lieshout

Kinderen:

- 1835: Johanna
- 1836: Antonius
- 1838: Maria
- 1840: Elisabeth
- 1841: Theodorus
- 1843: Adrianus

Gegevens:

1.
Wilbert (of Willebrordus) werd op 11 mei 1801 in Veghel gedoopt als zoon van Johannes van Asseldonk en Maria van de Donk.
(Bron: PA Veghel)

2.
Om 1820 wordt hij ingeschreven voor de Nationale Militie. Hij is dan boer en woont bij zijn moeder in Veghel aan de Doornhoek.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2484)

3.
Op 25 februari 1834 trouwde hij in Veghel met Helena van Lieshout. De bruid was op 22 april 1801 in Veghel gedoopt als dochter van Antonius van Lieshout (landbouwer, op 1 mei 1820 in Veghel overleden) en Elizabeh Vogels (op 3 april 1805 in Veghel begraven).
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1459)

4.
Het echtpaar woonde in Veghel aan het Ham (Hij bezat in 1865-1867 het huis: kadaster 1832: D938)
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

5.
In het bevolkingsregister van 1840 staat dochter Johanna zowel thuis ingeschreven, en ook bij haar grootouders Van Asseldonk in Veghel aan de Doornhoek. Ook woonde er toen een kind Wilhelmina van Asseldonk, 3 jaar, in het gezin. Het is onduidelijk of ook zij een dochter van Wilbertus was. Verder woonden in 1840 alle kinderen thuis. Ook woonden er drie dienstbodes in:
- Martinus Pepers, 24 jaar, geboren in Dinthe
- Peter van de Broek, 14 jaar, geboren in Veghel
- Jennemie van Cleef, 18 jaar
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1840)

6.
In het bevolkingsregister van 1849-1862 staan alle kindern als thuiswonend ingeschreven, behalve Antonius, die dan enige tijd bij zijn ongetrouwde ooms en tantes in Veghel aan de Doornhoek woont. In die periode zijn knechten bij Wilbert:
- Jan Gilzing uit Someren
- Johannes van den Elsen uit Erp
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1849)

7.
In het bevolkingsregister van 1862-1870 staan veranderingen in het gezin aangetekend. De moeder Helena van Lieshout overleed en Johanna, Antonius en Elisabeth gingen in die periode het huis uit. Dochter Maria was enige tijd dienstbode bij A. Oppers in Veghel aan het Hezelaar.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1862)

8.
Helena van Lieshout, echtgenote van Willebrordus van Asseldonk, overleed op 63-jarige leeftijd, op 14 november 1864.
(Bron: bidprentje Willebrordus)

9.
Wilbert overleed op 77-jarige leeftijd, op 14 mei 1878, om 7.00 uur 's morgens, wonende in Veghel aan de Straat, van beroep 'particulier'.
(Bron: RANB, memories van succesiie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 109, memorienr. 216)

10.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Willebrordus van Asseldonk, lid van het Genootschap der H. familie, overleden te Veghel op 14 Mei 1878 in den ouderdom van 77 jaren, en voor de ziel van deszelfs huisvrouw Helena van Lieshout, overleden te Veghel den 14 November 1864 in den ouderdom van 63 jaren en ruim 6 maanden. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden in al de geboden en voorschriften des Heeren onberispelijk.'

Afkortingen Historische sites