Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Antonius van Asseldonk

Antonius met zijn eerste of tweede vrouw (ca. 1864-1875)

Klik op de foto voor grotere weergave.

Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1836
	Vader: Wilbert, zoon van Johannes Aarts van Asseldonk
	Moeder: Helena, dochter van Antonius van Lieshout

Overleden: in 1918

Gehuwd in 1864 met: Anna Maria, dochter van Theodorus Ketelaars

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- 1870: Wilhelmus
- 1871: Theodorus
- 1872: Helena


Antonius hertrouwde in 1873 met: Petronella Vogels

Kinderen uit het tweede huwelijk:

- 1874: Martinus
- 1875: Maria
- 1876: Wilhelmina
- 1878: Wilhelmina
- 1880: Johannes
- 1882: Adrianus
- 1883: Helena Odilia

Gegevens:

1.
Antonius werd op 30 mei 1836 in Veghel gedoopt als zoon van Willebrordus van Asseldonk en Helena van Lieshout.
(Bron: PA Veghel)

2.
Tussen 1849 en 1862 woonde hij enige tijd bij zijn ongetrouwde ooms en tantes in Veghel aan de Doornhoek.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
In 1855 werd hij in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie. Omschrijving: aangezigt: ovaal, voorhoofd: rond, oogen: blauw, neus: groot, mond: klein, kin: rond, haar: blond, wenkbraauwen: blond, merkbaare teekenen: geen, maat: 1 el, 5 palmen, 9 duimen en 2 strepen (1,59 m).
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2578)

4.
Hij werd in 1979 wel herinnerd als 'klein Tonnieke'.
(Bron: mondelinge medededeling in 1979 van zijn kleindochter Wilhelmina van Asseldonk)

5.
Op 22 mei 1869 trouwde Antonius in Veghel met Anna Maria Ketelaars. De bruid was op 14 juni 1840 in Veghel geboren als dochter van Theodorus Ketelaars, landbouwer, en Adriana Verhoeven.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

6.
Ze woonden in het huis dat in 1979 als adres had: Pastoor Clercxstraat 16, Zijtaart (bewoner: Piet van Heeswijk).
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)

7.
Anna Maria Ketelaars overleed kort na de geboorte van het derde kind, op 1 april 1872, om 21.00 uur 's avonds.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1526)

8.
Het dochtertje dat toen geboren was, Helena, werd op 6 april 1872 naar Erp gebracht. Het stierf te Erp op 16 april 1872.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsfregister; NAA Erp, burgerlijke stand)

9.
Op 7 mei 1873 hertrouwde Antonius in Veghel met Petronella Vogels. De bruid was op 1 augustus 1838 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1464)

10.
Op 11 januari 1875 huurde Antonius voor één jaar een perceel van de Zijtaartse kerk, gelegen in Veghel, genaamd 'Keselaer', groot 72 are, 20 centiare, voor een bedrag van fl. 40,--.
(Bron: PA Zijtaart)

11.
Op 30 maart 1891 overleed zijn oom Jan. 'In Maart overleed Joannes van Asseldonk, kerkmeester. Hij behoorde reeds tot de comissie door Mgr. Zwijsen belast met het bouwen der kerk en was vanaf de oprichting der paerochie lid van het Lerlbestuur. Veel heeft de man voor de Kerk en parochie gedaan. In zijne plaats werd benoemd tot Kerkmeester benoemd Antonius van Asseldonk, neef of broederszoon van zijn voorganger.' Antonius bleef tot aan zijn dood lid van het kerkbestuur van Zijtaart.
(Bron: PA Zijtaart, notulen van het kerkbestuur)

12.
Petronella Vogels overleed op 27 maart 1896 in Zijtaart.
(Bron: PA Zijtaart)

13.
Op 6 mei 1910 verkocht Antonie van Asseldonk, landbouwer, wonende in Veghel op Zijtaart, mede namens
- de eerwaarde zuster Maria van Asseldonk, religieuse, wonende te St. Oedenrode
- de eerwaarde broeder Johannes van Asseldonk, ordebroeder, wonende te Boxmeer
- de eerwaarde broeder Adrianus van Asseldonk, ordebroeder, wonende te Elshout
aan zijn zoon Theodorus van Asseldonk, wonende te Veghel op Zijtaart, voor fl. 8.000,-- een huis met schuur, stal, schop, erf, tuin, bouw- en weiland, gelegen in Veghel op Zijtaart, ter plaatse genaamd Keselaer, Doornhoek en Reibroek, kadastraal bekend onder nummers: E362-E365, E2940, E294, E795, R340-342, E186, E179, E200-202, E1684, E2941 en D2069, groot 6 ha, 75 are en 75 centiare. Te aanvaarden: het weiland en de tuin op 15 maart 1911, de gebouwen en erf op pinksteren 1911 en het bouwland bij de oogst in 1911, stoppelenbloot. Op dezelfde dag verkocht Antonius ook goed aan zijn zoon Wilhelmus. Op 27 december 1910 verklaarde Antonius de fl. 8.000,-- ontvangen te hebben.
- nrs. E2947, E188, E179, E200-202 zijn later doorgestreept
- nrs. E2986 en F1131 zijn later bijgeschreven en weer doorgestreept
- nrs. E2597, E3022, E3023 en E1888 zijn later bijgeschreven
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

14.
Antonius overleed op 82-jarige leeftijd, op 1 september 1918.
(Bron: PA Zijtaart)

Afkortingen Historische sites