Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Wilhelmus van AsseldonkWoonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1870
	Vader: Antonius, zoon van Wilbert Johannes van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Theodorus Ketelaars

Overleden: in 1951

Gehuwd in 1899 met: Johanna de Leest

Kinderen:

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

Gegevens:

1.
Wilhelmus werd op 6 maart 1870 in Veghel gedoopt als zoon van Antonius van Asseldonk en Anna Maria Ketelaars.
(Bron: PA Veghel)

2.
Wilhelmus deed zijn eerst H. Communie in Zijtaart op 3 april 1881 en werd er op 25 juni 1884 gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
In 1890 werd hij in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2528)

4.
Op 29 mei 1899 trouwde Wilhelmus met Johanna de Leest, landbouwster. De bruid was op 1 februari 1873 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

5.
Het echtpaar ging in Nijnsel (gemeente Sint-Oedenrode) wonen.
(Bron: NAA Sint-Oedenrode, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Wilhelmina van Asseldonk, nicht van Wilhelmus)

6.
Op 27 maart 1905 verhuisde Wilhelmus van Asseldonk, landbouwer, in Sint-Oedenrode van huis D-21 naar huis D-41, waar eerder de broers Jan en Adrianus Latijnhouwers, landbouwers, woonden.
(Bron: NAA Sint-Oedenrode, bevolkingsregister)

7.
Op 27 februari 1911 verhuisden Wilhelmus en zijn vrouw van Sint-Oedenrode naar Veghel, Zijtaart. Het huis had in 1979 adres: Pastoor Clercxstraat 5, Zijtaart. Bewoner in 1979: Martien van de Tillaart.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

8.
Wilhelmus en zijn vrouw bleven kinderloos.
(Bron: NAA Sint-Oedenrode, bevolkingsregister; NAA Veghel, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Wilhelmina van Asseldonk, nicht van Wilhelmus)

9.
Omstreeks 1923 stichtte Wilhelmus van Asseldonk voor fl. 500,-- een jaargetijde voor zichzelf en zijn vrouw voor 25 jaren.
(Bron: PA Zijtaart)

10.
Johanna de Leest overleed op 15 juni 1947 in Zijtaart. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Johanna de Leest, echtgenoote van Wilhelmus van Asseldonk, eerelid van de Maria-Congregatie en lid van het genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Geboren te Veghel 1 Februari 1873 en overleden in het Liefdesgesticht te Zijtaart 15 Juni 1947, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten. Gods H. Wil is geheel haar leven het richtsnoer geweest bij haar daden; gelaten en rustig aanvaardde zij ook de beproeving van een zware en langdurige ziekte uit Gods hand. 'Heer, Uw H. Wil geschiede', die gedachte gaf haar kracht temidden van het harde leed der laatste jaren. Liefde voor haar man, stipte plichtsvervulling, eenvoud in alles en bovenal een echte diepe godsdienstzin; ziedaar haar leeven geteekend. Liefdevol en vriendelijk was zij voor iedereen die genieten mocht van haar oprecht gemoed en altijd blijden levenszin, ook te midden der ondragelijke pijnen. Eeuwig blij zal zij nu zelf genieten van God's liefde in den Hemel. Dierbare man, gij waart mijn vreugde en mijn troost, mijn trouwe verzorger in mijn dagen van ziekte en onmacht. Gij tegelijk met de goede zusters in wier huis wij zulk gelukkig thuis vonden, hebt veel leed verzacht en mijn laatste levenstijd veraangenaamd. Ik dank u allen daarvoor en blijven wij samen vereenigd in ons dagelijks gebed. Dierbare familieleden, vooral gij die U aan God hebt toegewijd, weest mij indachtig in uwe gebeden tot God.'

Afkortingen Historische sites