Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Johannes van Asseldonk

Ca. 1935, kermis
V.l.n.r.: Piet Dobbelsteen, Truus van Lieshout, Nol van Asseldonk,
Miet van de Boogaard, Piet van Lieshout, Anna van Dooren en Jan van Asseldonk1938, huwelijk van Jan met Anna van Dooren

1947, huwelijk van Jan met Jet van Bredenrode

Ca. 1952
V.l.n.r.: Tom, vader Jan, Maria, Francien, Jan jr., Riet en moeder JetKlik op een foto voor grotere weergave.Woonplaats: Veghel, na zijn huwelijk in Erp

Beroep: landbouwer

Geboren: in 1906
	Vader: Antonius, zoon van Johannes Theodorus van Asseldonk
	Moeder: Francina, dochter van Johannes van Boxtel

Overleden: in 1984

Gehuwd in 1938 met: Johanna van Dooren

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- 1939: Maria
- 1941: Francina
- 1942: Henrica
- 1944: Antonius
- 1946: Johannes


Hertrouwd in 1947 met: HenriŽtte Maria van Bredenrode

Kinderen uit het tweede huwelijk:

Uit het tweede huwelijk werden geen kinderen geboren.

Gegevens:

1.
Johannes (roepnaam Jan) werd op 27 januari 1906 in Veghel geboren als zoon van Antonius van Asseldonk en Francina van Boxtel.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44.)

2.
Tussen 1910 en 1921 was Johannes enige tijd knecht bij L. van Asseldonk in Mariaheide (gemeente Veghel).
(Bron: schriftelijke mededeling in januari 2003 van Gerard, zoon van Petrus van Asseldonk)

3.
Handboogschutterij St. Aloysius in Mariaheide is opgericht in het voorjaar van 1877 en had haar schietbanen achter het cafť van Jan en Nel Poels. Toon van Asseldonk en al zijn 8 zonen lid waren lid van deze vereniging. In 1928 werd het vijftigjarig bestaan op grootse wijze gevierd waarbij alle leden aanwezig waren. Verder is in Mariaheide in 1928 de rijvereniging St. Hubertus opgericht. Ook hier zijn enkele jongere zonen van Toon en Sijn lid van geweest. Vooral Jan schijnt met zijn paard "Bruintje" een goede ruiter te zijn geweest.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 41-42.)

4.
Op 3 mei 1938 trouwde hij in Erp met Johanna Geertruda (roepnaam Anna) van Dooren. De bruid was op 30 september 1914 in Erp geboren als dochter van Henricus van Dooren en Adriana Maria van Dijk. Jan en Anna zijn getrouwd op de dag dat Toon en Sijn 50 jaar getrouwd waren, 3 mei 1938.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44, 106.)

5.
De vader van Anna had meerdere huizen en boerderijen. Zo ook de boerderij waar Jan en Anna zijn gaan wonen in Erp. Eerst hebben zij op de boerderij op de Bolst gewoond.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44, 107.)

6.
Ton is in de laatste maand van de oorlog geboren. Hem is verteld dat hij in de poppenwagen van zijn zus Maria lag toen ze naar de schuilkelder moesten. Ook de overburen, de schoonfamilie, zaten in deze schuilkelder. Francien heeft ooit verteld dat ze de Duitsers goede mensen vond. Ze had namelijk ooit een snoepje gekregen van een Duitse soldaat die vertelde dat hij thuis ook een dochter had die Francien heette.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 109.)

7.
Johanna van Dooren overleed op 27 mei 1947. Anna was slechts 32 jaar toen ze stierf. Zij liet een jong gezin achter. De oudste, Maria, was toen 8 jaar en Jan, de jongste, was slechts 10 maanden oud. Aan de kinderen is altijd verteld dat ze aan bloedvergiftiging is overleden. In de huidige medische wetenschap zou dat vermoedelijk kanker geheten hebben. Ton, die toen 2Ĺ jaar was, herinnert zich nog dat hun moeder thuis door de ambulance opgehaald werd. Die grote auto kwam voor het huis gereden en zijn moeder kwam op de brancard te liggen met allemaal riempjes over haar heen. Vader Jan had net zijn been gebroken toen Anna stierf. Dit maakte dat hij op haar begrafenis met krukken gelopen heeft.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44, 105-108.)

8.
Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel vaqn Zaliger Johanna Gertruda van Dooren. Echtgenote van Johannes van Asseldonk. Prefectie van de Vrouwen-Congregatie. Geboren te Erp 30 Sept. 1914 en overleden te 's-Bosch 27 mei 1947, tijdig voorzien van de laatste H.H. Sacramenten. Zij werd zo teder bemind door man en kinderen. Zij was geliefd bij haar familieleden en kennissen, zij werd geŽerd en geacht door allen, die haar kenden of met haar samenwerkten, en zie, toen overviel haar deze ziekte en er was niemand, die haar helpen kon. (..) Innig geliefde man, wees sterk om wille onzer kinderen, ik sta U vanuit de hemel bij. Allerliefste kinderen, mijn innig geluk op aarde, uw moeder blijft waken over U. Lieve moeder, broers en zusters, gij allen, die mij lief waart, denkt niet aan de droeve scheiding, maar aan het blijde weerzien. Weest mij in uw gebeden indachtig. En gij, Eerw. Zusters en Tante, bidt voor mij in de stilte van uw kloosterleven.'

9.
Toen Anna in mei 1947 stierf was hun oudste kind een week daarvoor 8 jaar geworden en hun jongste kind was 10 maanden oud. Jan heeft na het overlijden van Anna veel hulp gehad van zijn schoonmoeder en schoonzus, de moeder en zus van Anna, die nog lange tijd in de buurt in een andere boerderij woonden. Jan stond er toen verder alleen voor met dit jonge gezin. Hij heeft er voor gekozen om niet verschillende vrouwen als meid voor zijn kinderen te laten zorgen maar snel weer te hertrouwen. Na 6 maanden is hij dan ook hertrouwd. Johannes hertrouwde op 11 november 1947 met HenriŽtte Maria (roepnaam Jet) van Bredenrode. De bruid was op 5 januari 1913 in Veghel geboren als dochter van Laurentius Franciscus van Bredenrode en Sophia Nicolasina Sloth. Jet is een zus van Dora van Bredenrode die in 1946 getrouwd is met Piet van Asseldonk na het overlijden van zijn eerste vrouw Marie van Vleuten. Piet is een oudere broer van Jan. Dus de twee zussen van Bredenrode zijn uiteindelijk met twee weduwnaren van Asseldonk getrouwd.
De families van Asseldonk en van Bredenrode hadden altijd al veel contact met elkaar. De grootvader van Dora en Jet, Hendrikus van Bredenrode, was namelijk een neef van Toon van Asseldonk. Verder had de familie van Bredenrode in Veghel een drogisterij en daarnaast verkocht men verf en behang e.d.. De van Asseldonken uit Mariaheide deden dan ook dikwijls hun boodschappen daar. De kinderen noemen Jet hun tweede moeder en praten over haar als moeder. De kinderen zijn zich er van bewust dat Jan snel weer is hertrouwd. De kinderen noemen haar hun tweede moeder en praten over haar als moeder. Zeker de jongste kinderen hebben nog maar weinig herinneringen aan hun "eerste" moeder. Zoals gezegd wilde Jan niet graag dat er allemaal verschillende vrouwen in het leven van zijn kinderen kwamen en dus was het voor hen goed dat hij snel weer getrouwd is.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44, 106, 108.)

9.
Later hebben ze op de Veghelsedijk een nieuw huis gebouwd en is het gezin, met moeder Jet, daar ook gaan wonen. Jan is als boer begonnen maar daarnaast is hij al snel met de veehandel gestart. Jan handelde voornamelijk in koeien en een enkele keer ook in schapen. Als Jan dan onverwacht met schapen thuis kwam, moest de wei nog snel aangepast worden. Als er weer eens koeien op de boerderij stonden, die nog doorverkocht moesten worden, dan mocht Ton deze samen met zijn zus Rieky melken. Later was het meer gebruikelijk dat de koeien niet meer mee naar de boerderij kwamen maar dat ze meteen weer van de ene eigenaar naar de veemarkt gingen. Dat had tot gevolg dat er veel speelruimte was voor de kinderen op de boerderij.

Ton herinnert zich dat hij toen hij een jaar of 13 was eens met zijn vader mee naar de markt ging. Dat was erg leuk omdat je dikwijls veel snoep kreeg. Toen Jan even weg moest had hij tegen Ton gezegd dat als er een koper kwam, dat hij dan moest zeggen dat de koe “8 driekwart” moest kosten. Dus toen er een koper kwam zei Ton dat netjes. De handelaar bood hem toen “8 en een half”, maar dat deed Ton niet omdat zijn vader gezegd had dat die koe “8 driekwart” op moest brengen. Dus de koper ging weg zonder koe. Toen Jan terug kwam en Ton hem dit vertelde bleek dat “8 en een half” ook geen slechte prijs was geweest (“8 driekwart” en “8 en een half” is resp. ƒ 875,- en ƒ 850,-).

Jan had al heel vroeg een eigen auto. In die tijd deed je je rijexamen gewoon in je eigen auto. Hij moest voor dat examen een paar flinke bochten nemen in Erp en een van de weinige verkeersborden benoemen. Toen was hij geslaagd. Ook had hij 2 motoren, een zware en een crossmotor. Zoon Jan wilde vaak mee met zijn vader maar mocht dat niet altijd. Dan kroop Jan stiekem in de kattenbak van de Volkswagen. Vader Jan had dat echter altijd door. Jan vraagt zich nu nog steeds af hoe hij dat dan wist. De eerste auto die Jan had, een Volkswagen dus, had nogal eens moeite met starten. Het starten was dan ook een heel ritueel. De bougies moesten er uit en die werden dan in de kachel gelegd, vervolgens moesten die afkoelen om daarna terug in de auto gezet te worden. Ook als het gezin op zondagochtend naar de kerk toe wilde gaan, wilde de auto dikwijls niet starten. Vaak duurde het lang voordat ze dus eindelijk konden gaan rijden. Soms zelfs zo lang dat ze te voet waarschijnlijk eerder in de kerk waren geweest. Vaak kwamen ze dan ook te laat in de kerk. Ze herinneren zich dat ze zich dikwijls opgelaten voelden als ze dan helemaal naar voren naar hun vaste plaats in de gepachte bank in de vierde rij moesten lopen. Als de mis uit was dan wilde de auto vaak weer niet starten. Dit maakte dat op een zekere zondag de pastoor en de kapelaan hun auto mee hebben aangeduwd. In 1959 zijn ze met het hele gezin naar de Frisselsteinstraat in Veghel verhuisd.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 108-109.)

10.
Johannes van Asseldonk overleed op 12 april 1984 in Veghel. Hij werd op 16 april 1984 in Erp begraven.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44, zijn overlijdingsadvertentie; opschrift op zijn grafkruis in mei 2003 op het kerkhof in Erp)

11.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Ter herinnering aan Johannes van Asseldonk, echtgenoot van HenriŽtte Maria van Bredenrode en weduwnaar van Johanna Geertruda van Dooren, geboren te Veghel op 27 januari 1906 en aldaar, gesterkt door het Sacrament der Ziekenzalving, in den Heer overleden op 12 april 1984. Wij hebben zijn lichaam in afwachting van de verrijzenis begraven op het r.k. kerkhof te Erp op 16 april 1984. (..) Vader verloor al op jonge leeftijd zijn vrouw met wie hij een thuis voor zijn kinderen had opgebouwd. In bezorgdheid voor zijn gezin hertrouwde hij en hij was er dankbaar voor, dat bij Jet hij het welzijn van zijn kinderen in zo'n goede handen was en ook al lag het in de aard van zijn werk, dat hij vaak en vroeg op weg was, hij kon er gerust op zijn, dat zijn gezin bij haar niets tekort zou komen. Opnieuw werd er een kruis langs zijn levenspad geplant, toen hij zo vroeg zijn dochter Riekie verloor. De laatste 15 jaren van zijn leven heeft hij kunnen genieten van zijn oude dag. Zijn plaats was op de Mariahof voor het
raam. Daar kon hij genieten van de natuur. Daar voelde hij zich thuis en wist hij zich omringd met de goede zorgen van zijn vrouw, die hij nooit lang kon missen. Ook reed hij graag met haar uit voor een bezoek aan zijn kinderen en vond hij het altijd fijn, als zij op hun beurt, voor een bezoek met de kleinkinderen naar Mariaheide kwamen. Hij wilde graag leven en wist van het leven te genieten. Toen zijn levensavond naderde en daarmee de kansen op ziek worden, had hij er zich bij neergelegd, dat hij naar een bejaardenhuis zou moeten gaan verhuizen, maar al spoedig kwam toen het ziekbed, dat in betrekkelijk korte tijd tot zijn sterven leidde. Gesterkt door de Ziekenzalving is hij rustig en kalm van ons heengegaan om in Gods Vaderhuis blijvende vreugde en vrede te ontvangen.'

12.
Johannes' tweede vrouw woonde op 12 april 1984: Mariahof 11, 5464 VM Maria-Heide (gemeente Veghel).
(Bron: Johannes' overlijdingsadvertentie)

13.
HenriŽtte van Bredenrode overleed op 21 april 2000.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 44.)

14.
Haar bidprentje schrijft o.a: 'Ter herinnering aan Jet van Asseldonk-van Bredenrode, weduwe van Jan van Asseldonk. Geboren 5 januari 1913 te Veghel. Overleden 21 april 2000. Ons moeder, Ook al was je onze tweede moeder, voor ons ben je altijd ons moeder geweest. Je bent degene die ons mede heeft gevormd en geleid. We zijn je daar dankbaar voor. Ook jij hebt van ons vreugde ontvangen, ons zien opgroeien en ons kinderen en kleinkinderen zien krijgen. Je hebt zware klappen in je leven gekregen. Je moest afscheid nemen van ons Rieky. Je woonde met ons pap in het Mariahof. Daar hadden jullie het goed samen. Nadat ons pap overleden was, heb je na enige tijd je vol overgave gestort op nieuwe hobby's; orgelspelen, tekenen, schilderen en je werd lid van het bejaardenkoor. Vaak ging je wandelen met je vriendinnen. Nadat je gevallen bent op straat kwam je via de Watersteeg in Zorgcentrum St. Jan terecht. Dit was jouw keus omdat je dan dichter bij je dochters woonde. Hier heb je nog enkele jaren een fijne oude dag beleefd, vooral door de goede zorgen van je dochter Francien, je buurvrouw Nolda en de verzorgenden. Nadat Francien erg ziek werd en kwam te overlijden ben je niet meer de oude opgewekte moeder en oma geweest. Op 21 april was jouw kaarsje opgebrand en ben je in het bijzijn van je kinderen vredig ingeslapen. We zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Rust zacht.'

Afkortingen Historische sites