Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Lambertus van Asseldonk


Woonplaats: Veghel, na zijn huwelijk in Uden

Beroep: 

Geboren: in 1805
	Vader: Lambertus, zoon van Willem Lamberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdiena, dochter van Matheus van de Reijt

Overleden: in 1875

Gehuwd in 1828 in Uden met: Henrica, dochter van Henricus Bouw

Kinderen:

- 1828: Johanna
- 1830: Maria Anna
- 1832: Hendricus
- 1833: Hendrica
- 1834: Cornelia
- 1835: Lamberdina
- 1837: Hendrica
- 1839: Theodorus
- 1840: Lucia
- 1841: Lucia

Gegevens:

1.
Lambertus werd op 31 november 1805 in Veghel gedoopt als zoon van Lambertus van Asseldonk en Lamberdina van de Reijt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Tot aan zijn huwelijk woonde hij bij zijn ouders in Veghel aan den Heuvel.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
Op 16 februari 1828 (voor de wet) en op 18 februari 1828 (voor de kerk) trouwde Lambertus van Asseldonk, landbouwer, in Uden met Henrica Bouw, landbouwster, wonende te Uden. De bruid was op 13 juni 1796 in Uden gedoopt als dochter van Henricus Bouw en Margaritha van den Heurck (beiden vůůr 18 februari 1828 overleden). Lambertus van Asseldonk was op 30 november 1805 geboren.
(Bron: Burgerlijke stand Uden; PA Uden)

4.
Het echtpaar woonde in Uden.
(Bron: GA Uden, bevolkingsregister)

5.
In 1832 bezat Lambert van Asseldonk, wonende aan het Duifhuis te Uden de volgende percelen in Veghel:
Goordonk   C282  bouwland
Goordonk   C283  weiland
Goordonk   C288  bouwland
Goordonk   C289  bouwland
Goordonk   C290  weiland
Goordonk   C291  heide
Goordonk   C292  heide
(Bron: NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)

6.
Na hem was deze grond in bezit van Hendrikus van Asseldonk, ook wonende in het Duifhuis te Uden.
(Bron: NAA Veghel, kadaster, nv. nr. 2794 t/m 2808)

7.
Op 5 juni 1834 verscheen voor het kantongerecht in Grave een familieraad voor de benoeming van een voogd over de twee minderjarige kinderen van Nicolaas Claaessen, overleden te Uden op 13 april 1834, getrouwd met Maria Cissen, lanbouwster. Optredend in familieraad o.a. Lambert van Asseldonk, oom, bouwman in Uden. Op 6 februari 1835 verscheen er op verzoek van Maria Cissen, landbouwster te Uden, weduwe van Nicolaas Claassen, opnieuw een familieraad voor het kantongerecht in Grave ter benoeming van conservatie voogdij, medevoogd en beŽdiging als schatter. Maria wil hertrouwen met Martinus Johanes van Duijnhoven, landbouwer te Uden. In de famileraad treedt weer op Lambert van Asseldonk, bouwman, Uden, oom.
(BHIC, Rechterlijke instellingen in Noord-Brabant 1811-1838, Kantongerecht Grave, inv. nr. 1423, volgnummer 5 en 50.)

8.
Lambertus van Asseldonk overleed in Uden op 69-jarige leeftijd, op 26 augustus 1875, om 20.00 uur 's avonds. Zijn overlijden werd de daarop volgende dag aangegeven door zijn 43-jarige zoon Hendricus van Asseldonk, landbouwer.
(Bron: GA Uden, burgerlijke stand; RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 104, memorienr. 45)

9.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Lambertus van Asseldonk, lid van het aartsbroederschap der H. Familie, echtgenoot van Henrica Bouw, geboren te Veghel, den 30 November 1805, overleden te Uden, den 26 Augustus 1875. Hij was een oprecht en godsdienstig man, die God vreesde en zich van het kwaad verwijderde.'

Afkortingen Historische sites