Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Johannes van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: 

Geboren: in 1812
	Vader: Lambertus, zoon van Willem Lamberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdiena, dochter van Matheus van de Reijt

Overleden: in 1873

Gehuwd in 1849 met: Antonetta, dochter van Philippus van de Rijt

Kinderen:

- 1852: Lambertus
- 1853: Petronella
- 1857: Adrianus
- 1867: Lamberdina

Gegevens:

1.
Johannes werd op 25 december 1812 in Veghel gedoopt als zoon van Lambertus van Asseldonk en Lamberdina van der Reijt.
(Bron: PA Veghel)

2.
In 1831 werd hij in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie. Omschrijving: aangezigt: smal, voorhoofd: rond, oogen: blauw, neus: gewoon, mond: groot, kin: spits, haar: blond, wenkbraauwen: blond, merkbaare teekenen: gemis van het regter oog, maat: 1 el, 5 palmen, 5 duimen en 0 strepen (1,55 m)
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2495)

3.
In 1830 en 1840 woonde hij thuid in Veghel aan de Heuvel.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Ip 18 mei 1849 trouwde hij in Veghel met Antonetta van de Rijt. De bruid was in 1817 geboren als dochter van Philippus van de Rijt en Adriana van Erp.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1460)

5.
Het echtpaar ging in Veghel aan de Doornhoek wonen. Het huis was op 1 mei 1846 nog eigendom van Philip van de Rijt. (Kadaster 1832: E8). Johannes bleef hier tot aan zijn dood wonen.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

6.
Antonetta van de Rijt overleed op 52-jarige leeftijd, op 23 april 1868, om 6.00 uur 's morgens, landbouwster, wonende in Veghel aan den Doornhoek.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1525)

7.
Op verzoek van heer Anthonie Johannes Molleman, comissionaris, ‘ondenemer der Arnhemsche Nationale Militie verzekering’, wonende te Arnhem, en domicilie kiezende ten kantore van heer Mr. Willem Adrianus Verhellouw, procureur te ’s-Hertogenbosch, wordt voor de rechter gedaagd: Johannes van Asseldonk, landbouwer, wonende te Doornhoek, gemeente Veghel. Johannes van Asseldonk is sinds 24 december 1874 deelhebber aan de militie verzekering voor zijn zoon Lambertus van Asseldonk. Hij heeft zich verbonden met geen ander een overeenkomst te sluiten tot levering van een plaatsvervanger voor Lambertus, dan op verbeurte van 300 gulden. Maar gedaagde heeft wel een contract met een ander gesloten en moet daarom betalen. Vandaar een rechtszaak voor het arrondisement in Den Bosch in juni 1875. De uitslag is niet bekend.
(Bron: BHIC, Archief van Schlesinger en P. en W.A. Verhellouw, advocaten in ‘s-Hertogenbosch, 1820-1882, inv. nr. 812.)

8.
Johannes van Asseldonk overleed op 60-jarige leeftijd, op 3 november 1873, om 3.00 uur 's nachts, landbouwer, in Veghel aan den Doornhoek. (Gezien de hiervoor genoemde gegevens zal het jaartal fout zijn.)
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 100, memorienr. 128)

9.
Na Johannes' overlijden bleven de vier ongetrouwde kinderen thuiswonend achter. Petronella en Lamberdina trouwden. Lambertus en Adrianus bleven tot aan hun dood ongetrouwd op het ouderlijk huis wonen. Op 2 mei 1916 ging Lambertus bij zijn zus Petronella wonen, terwijl H. van Zutphen op het ouderlijk huis kwam wonen.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

Afkortingen Historische sites