Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Martinus van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: 

Geboren: in 1822
	Vader: Lambertus, zoon van Willem Lamberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdiena, dohter van Matheus van de Reijt

Overleden: in 1890

Gehuwd in 1857 met: Anna Maria, dochter van Arnoldus Adriaans

Kinderen:

- 1858: Lamberta
- 1860: Lambertus
- 1861: Lamberta
- 1862: Adrianus Arnoldus
- 1863: Johannes
- 1864: Johannes
- 1865: Johannes
- 1866: zoon

Gegevens:

1.
Martinus werd op 24 januari 1822 in Veghel gedoopt als zoon van Lambertus van Asseldonk en Lamberdina van de Reijt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Tussen 1849 en 1857 was hij enige tijd knecht bij Johanna Maria van de Ven, weduwe van Wilhelmus Martinuszn. van Asseldonk in Veghel aan de Heuvel.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
In 1841 werd Martinus in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie. Omschrijving: aangezigt: lang, voorhoofd: rond, oogen: donkerblaauw, neus: spits, mond: gewoon, kin: idem, haar: bruin, wenkbraauwen: bruin, merkbaare teekenen: geen, maat: 1 el, 6 palmen, 4 duimen en 0 strepen (1,64 m).
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2564)

4.
Op 18 september 1857 trouwde hij in Boekel met Anna Maria Adriaans. De bruid was op 14 juli 1832 in Boekel geboren als dochter van Arnoldus Adriaans en Johanna van Loo.
(GA Boekel, burgerlijke stand)

5.
Tussen 1849 en 1862, waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn trouwen, kocht hij een huis van de erfgenamen van zijn vader in Veghel aan het Hezelaar (kadaster 1832: B1106). Hier gaat hij wonen en hij blijft er tot zijn dood wonen en boeren.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

6.
In 1865 zijn zijn kinderen vrijgesteld van schoolgeld vanwegehet lage inkomen van hun ouders.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 3061)

7.
Anna Maria Adriaans overleed op 33-jarige leeftijd tijdens een bevalling op 17 februari 1866, om 11.00 uur 's morgens.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1525)

8.
Op 1870 verhuisde Martinus naar het liefdesgesticht in Veghel. Vermoedelijk samen met zijn drie kleine kinderen: Lambertus (7 jaar), Lamberta (5 jaar) en Arnoldus (3 jaar). Deze kinderen zouden later alle drie in het klooster treden.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

9.
Martinus overleed in het liefdesgesticht in Veghel op 26 oktober 1890, om 22.00 uur 's avonds, van beroep landbouwer.
(Bron: ANB, memories van successie, kantoor Veghel, in. nr. 11, memorienr. 119)

10.
Zijn bidprentje schrijft o.a.: Bid voor de Ziel van Zaliger Martinus van Asseldonk, lid van de Derde Orde v. d. H. Franciscus van AssisiŽ, Onderprefect van de XXVIe afdeling v. d. Aartsbr. der H. Familie, geboren te Vechel den 24 Januari 1822, en aldaar overleden den 26 Oct. 1890, en voor deszelfs huisvrouw Maria Adriaans, overleden te Vechel den 17 Februari 1866, in den ouderdom van bijna 34 jaren. Zij waren beiden godsdienstig, en vreesden God met geheel hun huisgezin.'

Afkortingen Historische sites