Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Ton van Asseldonk

Link naar de website van zijn adviesbureau

Woonplaats: Veldhoven

Beroep: management adviseur, direkteur van TVA

Geboren: in 1952
	Vader: Gerardus, zoon van Antonius Adriaan van Asseldonk
	Moeder: Nellie Hikspoors

Overleden: 


Gehuwd met: Bea Krekelberg

Kinderen:

- Bas
- Mark

Gegevens:

1.
Antonius Gerardus Martinus (roepnaam Ton) werd omstreeks 1954 in Eindhoven geboren als zoon van Gerardus van Asseldonk en Nellie Hikspoors.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Gerardus; schriftelijke mededeling op 25 maart 2003 van Ton van Asseldonk)

2.
Ton trouwde met Bea Krekelberg en woonde in 1979 in Boxtel.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Gerardus; schriftelijke mededeling op 25 maart 2003 van Ton van Asseldonk)

3.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
- Bas
- Mark
(Bron: mondelinge mededeling van zijn schoonzus Theresa de Jong d.d. 2 november 2003)

4.
Ton introduceert zichzelf in maart 2003 op de website van zijn onderneing als volgt: 'Dr ir Ton G.M. van Asseldonk is adviseur van een aantal grote Nederlandse ondernemingen met betrekking tot strategische veranderingsprogramma's. Het accent daarbij, en van de door hem opgerichte onderneming TVA developments bv, ligt op het begrijpen en toepassen van de consequenties van toenemende onvoorspelbaarheid en heterogeniteit in hoog ontwikkelde markten op de onderscheiden bedrijfsprocessen in grote complexe organisaties. Ton van Asseldonk is een van de pioniers op dit gebied en heeft onder de term massa-individualisering verschillende publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan. In 1998 is hij aan de Katholieke Universiteit Brabant op dit onderwerp gepromoveerd. Vanuit zijn werk op het terrein van massa-individualisering is hij als secretaris verbonden aan de Kerngroep massa-individualisering waarin een aantal grote Nederlandse ondernemingen vertegenwoordigd is.

Verschenen publicaties:
- Asseldonk, A.G.M. van (1995); Massa-individualisering: maatwerk zonder meerkosten; Holland Management Review; no.45;
  pp.71-79.
- TVA developments bv (1995); Massa-individualisering: maatwerk zonder meerkosten; TVA developments bv; Eindhoven;
  ISBN 90-802865-1-6.
- Asseldonk, A.G.M. van (1996); De kosten van complexiteit
- Asseldonk, A.G.M. van(1997); Customization, agility en massa-individualisering: de schijndiscussie rond maatwerk
  Holland Management Review; no.54; pp.24-31.
- Asseldonk, A.G.M. van; B. Blom (1997); Synergie is niet meer wat het geweest is; Holland Management Review; no. 56;
  pp.57-62.
- Asseldonk, A.G.M. van (1998); Mass-individualisation: business strategies applying networked order to create
  economic value in heterogeneous and unpredictable markets; Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan
  de Katholieke Universiteit Brabant; TVA developments bv; Veldhoven; ISBN 90-802865-2-4.
- Asseldonk, A.G.M. van; B. Blom (1998); Synergie zonder planning: mechanismen achter zelfordening, Holland Management
  Review; no. 61, mei; pp.65-71.
- Asseldonk, T. van ; E. den Hartigh (1998); Voorspellende database-marketing als limiet van de wanhoop; Nijenrode
  Management Review, no. 11, juli-augustus, pp. 64-78; ISSN 1386-3347.
- Asseldonk, Ton van (2000); Massa-individualisering: Geld verdienen aan de grillige consument; Samsom, Alphen aan
  den Rijn; ISBN 90-1406772 0.
- Asseldonk, Ton van, Lea Berger en Erik den Hartigh, Complexiteit van Alledag voor bestuurders en managers,
  Kerckebosch bv, Zeist (2002); SIBN 90-802865-5-9.

Daarnaast heeft hij een groot aantal voordrachten gegeven, zowel voor individuele ondernemingen als op congressen en symposia over dit onderwerp. Een bijzonder punt van interesse is de vraag hoe ondernemingen zoals we die nu kennen zullen veranderen onder invloed van de consequenties van massa-individualisering. Consequenties voor bijvoorbeeld opleidingen en ontwikkeling, arbeidsverhoudingen, wet- en regelgeving, doch ook de plaats van ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de strategische context van een onderneming zijn aspecten die zijn grote belangstelling hebben.'

5.
Zijn adres in februari 2003: A.G.M. van Asseldonk, De Gaffel 1 5502HT Veldhoven
(Bron: KPN telefoongids, februari 2003)

6.
Artikel in het Brabants Dagblad van 23 november 1999
'Simons wil huisarts en patiŽnt in beslissende rol, ANP
De patiŽnt en zijn huisarts moeten in de gezondheidszorg de lakens uitdelen. Overheid, verzekeraars en ziekenhuizen dienen een stap terug te doen. Met een dergelijke omwenteling moet een einde komen aan lange wachtlijsten, ontevreden patiŽnten en de hoge werkdruk van onvoldoende personeel. Wel zijn er veel meer huisartsen nodig. Dat is de kern van een plan dat ex-staatssecretaris van Volksgezondheid, H. Simons, dinsdag met prof. dr. J. Sixma, voorzitter van de Gezondheidsraad en strategie-adviseur dr. ir. T. van Asseldonk heeft gelanceerd. In het gedachte experiment, zoals ze het noemen, kiest de patiŽnt op basis van goede en vergelijkbare informatie zelf zijn huisarts. Die krijgt de beschikking over een individueel zorgbudget van de patiŽnt, gebaseerd op diens leeftijd, geslacht en ziekteverleden. De overheid stelt een basispakket en het daarbij behorende bedrag vast. Momenteel ligt dat gemiddeld per Nederlander op 4.800 gulden per jaar. Wie meer wil, kan dat kopen. Simons komt op een moment dat de plannen voor een andere aanpak van de gezondheidzorg over elkaar heen buitelen. "Ik zie het plan niet als een aanval op het huidige systeem." Hij meent dat de Nederlandse gezondheidszorg behoorlijk functioneert maar vreest dat zij op langere termijn geen toekomst heeft. Te veel nadruk op zorg van zieken in plaats van preventie, te weinig oog voor kleinschaligheid en te veel regels, zijn de bezwaren. Huisartsen moeten zich in gezondheidscentra gaan organiseren. De onderlinge concurrentie van dergelijke zorgnetwerken zal de kwaliteit van de zorg verhogen, verwacht Simons.

Afkortingen Historische sites