Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Piet van Asseldonk

294 - Piet van Asseldonk.jpg (257946 bytes)

Woonplaats: Veghel, later in Nieuwaal

Beroep: TV, eindredacteur van NOVA en van NOS-Actueel

Geboren: in 1945
	Vader: Johannes Petrus, zoon van Petrus Maria van Asseldonk
	Moeder: Martha van Berkel

Overleden: 

Gehuwd met: Netty van der Vlist

Kinderen:

- geen kinderen

Gegevens:

1.
Petrus Johannes (roepnaam Piet) van Asseldonk werd op 18 november 1945 in Veghel geboren als zoon van Johannes Petrus van Asseldonk en Martha van Berkel.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn moeder d.d. 2 november 2003)

2.
Piet van Asseldonk ging na het behalen van het gymnasium-diploma op het Oelbertgymnasium annex seminarie van de Minderbroeders Kapucijnen in Oosterhout theologie en filosofie studeren in Tilburg, waar hij redacteur werd van het theologische faculteitsblad en van het Tilburgs Algemeen Studentenblad en incidenteel artikelen schreef voor dagbladen en tijdschriften.

In 1970 ging hij rechten studeren in Utrecht, welke studie hij later afrondde met een doctoraalscriptie over de gekozen of benoemde burgemeester, die werd gepubliceerd in het huristentijdschrift Ars Aequi. Jarenlang schreef hij als jurist voor het reklasseringsblad KRI.

Hij was in de Utrechtse jaren (de jaren zeventig) actief in de studentenbeweging als onder meer voorzitter van de USF (Utrechtse Studenten Faculteiten) en als redacteur van het studentenblad Trophonis en het Universiteitsblad U. Ook was hij toen Utrechts correspondent voor de Volkskrant. Nederlands correspondent (onder de schuilnaam Piet van As) van het Belgische weekblad Spectator en de Vlaamse krant Het Volk en medewerker van het ANP.

In 1972 trouwde hij met de Utrechtse studente Nederlandse Taal- en Letterkunde van hervormde huize Netty van der Vlist, die na haar studie werkte als lerares Nederlands op verschillende scholen, conrector van het Calscollege in Nieuwegein werd en laatselijk rector was van het Minkema-college in Woerden. Zij overleed op 50-jarige leeftijd in 1998 en is begraven op het kerkhof van Nieuwaal in de Bommelerwaard. Piet van Asseldonk en Netty van der Vlist kregen geen kinderen.

Na zijn studie ging Piet van Asseldonk - naast het regelmatig verrichten van wad advieswerkzaamheden voor bedrijven en instellingen - full time werken in de journalistiek. Eerst als parttime hoofdredacteur van het Tilburgse Universiteitsblad en free lancer voor tal van bladen en vanaf 1977 als redacteur van het NOS-journaal.

Bij het NOS-journaal was Piet van Asseldonk redacteir buitenland, chef van de financiŽle redactie van het NOS-journaal en eindredacteur van het 8 uur-journaal. Hij was - als nevenactiviteit - onder meer redacteur van het KRO-programma 'Brandpunt in de Markt'.

In 1989 stapte hij over als eindredacteur naar NOS-Laat (voorloper van NOVA) en Het Capitool (voorloper van Buitenhof). In die tijd schreef hij voor verschillende bladen en was hij columnist van het Agrarisch Dagblad.

Op dit ogenblik is Piet van Asseldonk eindredacteur van NOVA en NOS-Actueel dat grote live-programma's op televisie brengt. Verder is hij bestuurslid van een aantal organisaties.

(Bron: schriftelijke emdedeling van Piet van Asseldonk d.d. 5 november 2003)

3.
Piet schreef onder andere:
- Van Asseldonk, Piet, bijdrage in symposiumbundel De slag om het nieuws, Nederlandse Programma Stichting, uitgave naar aanleiding van het symposium 'De slag om het nieuws' gehouden op 17 maart 2000 in Amsterdam (Amsterdam, 2000)
(Bron: internet, index van de Kinkinklijke bibliotheek in Den Haag)

- Van Asseldonk, Piet, eindredeakteur NOVA, Het gewetensonderzoek van de media d.d. 18 december 2002.
(Bron: http://www2.omroep.nl/nos/verkiezingen/pagina/achtergrond/ gewetensonderzoek_media.html d.d. 2 november 2000)

4.
Piet was in 2007 actief als redacteur van "Met Kap en Koord", het blad van de Kapucijnen in Nederland.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d 12 september 2007)

Afkortingen Historische sites