Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Toon van Asseldonk

Toon van Asseldonk uit Randwijk is voorgedragen als burgemeester van Overbetuwe. Foto: Hans Gerritsen


Woonplaats: Randwijk

Beroep: Direkteur Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Geboren: in 1953
	Vader: Johannes Petrus, zoon van Petrus Maria van Asseldonk
	Moeder: Martha van Berkel

Overleden: 

Gehuwd in 2003 met Fred Diepeveen

Kinderen:

- geen

Gegevens:

1.
Antonius Silvester Franciscus (roepnaam Toon) werd op 25 september 1953 in Veghel geboren als zoon van Johannes Petrus van Asseldonk en Martha van Berkel.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn moeder d.d. 2 november 2003)

2.
Toon trouwde op 28 augustus 2003 in Randwijk met zijn vriend Fred Diepeveen.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn moeder d.d. 2 november 2003)

3.
Toon schreef onder andere:
Van Asseldonk, A.S.F., en A.J. van Splinter, Beleid in bedrijf: de ruimtelijke struktuur van de bedrijvigheid in de gemeente Utrecht in relatie met het daarop van toepassing zijnde beleid, vakgroep Sociale Geografie van de Stedelijke InsustriŽle Landen) uitgegeven door de gemeente Utrecht, Bureau EZ (Utrecht 1980).

Ruijter, P.A. en A.S.F. van Asseldonk, etailhandel in de knel, uitgegeven door de Kamper van Koophandel, Utrecht (Utrecht 1981).

4.
Toon is directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Postbus 5518, 7500 AG Enschede, Hengelosestraat 585, 752 AG Enschede
(Bron: schriftelijke mededeling van Toon van Asseldonk d.d. 26 november 2003)

5.
Artikel uit De Gelderlander van 14 februari 2001
De nieuwe toekomst van gehavende GOM, door onze redactie economie
ARNHEM - Met de komst van directeur Toon van Asseldonk gaat de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) een nieuwe fase in. 'In kuuroord Sanadome zouden we nu geen geld steken.' FinanciŽle deelname in veelbelovende startende bedrijven is niet langer de hoofdtaak. Er moet meer resultaatgericht gewerkt worden. En de koninkrijkjes en eilandjes binnen het bedrijf zijn definitief verleden tijd. Toon van Asseldonk (47) is de nieuwe directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij. Hij gelůůft in de nieuwe toekomst van de gehavende GOM. 'Anders was ik er niet aan begonnen.' De nieuwe GOM legt het accent op ontwikkeling van nieuwe initiatieven en projecten. Niet in het wilde weg, maar op een vijftal terreinen. Van Asseldonk pakt het organisatieschema erbij. Transport en logistiek; Life sciences zoals medische technologie; duurzaamheid (als het gaat om energie, milieu en ruimte); vrijetijds-economiebedrijven en gezondheidszorg zijn de speerpunten. Veel moet nog van de grond komen, maar met een aantal initiatieven is een voorzichtig begin gemaakt. (..)

Van Asseldonk realiseert zich dat de werkzaamheden van de GOM raken aan die van bijvoorbeeld Eskan, de economische aanjager in de regio. Ook Eskan richt zich bijvoorbeeld op gezondheidszorg en medische technologie. De nieuwe GOM-directeur doet er luchtig op. 'Kwestie van werkafspraken maken.' Van Asseldonk kent het Gelderse wereldje. Hij werkte bij de toenmalige Kamer van Koophandel Nijmegen. Later was hij directeur van het Aktieprogramma Regionale Economie (ARE) in Nijmegen dat na een fusie met de Arnhemse tegenhanger (RECO) opging in Eskan. Met de ex-GOM-directeur Wim Vrijhoef, die in het beklaagdenbankje belandde na miljoenenverliezen, had hij toentertijd ook gesprekken: 'Zorg dat je niet elkaars concurrenten wordt en ga geen dubbele dingen doen. Want dat gaat zich vroeg of laat tegen je keren.' En als werkafspraken met Eskan en andere leiden tot een vorm van samenwerking, dan is ook dat voor Van Asseldonk bespreekbaar. De nieuwe GOM-directeur, die in de fusie tussen ARE en Reco zelf toenadering had gezocht, hecht niet zo aan z'n eigen toko: 'Het gaat om de bedrijven.'

6.
Artikel uit Amersfoortse Courant van 08 naart 2001
Nieuwe directeur: GOM moet keuzes maken, van onze verslaggevers
VELUWE Hij had geen zin om op een zinkend schip te stappen. "Als ze iemand hadden gezocht die de tent moet sluiten, hadden ze een ander moeten nemen". Toon van Asseldonk (47) is de nieuwe directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Hij neemt het roer over van interim-manager Herman Frijling. Van Asseldonk moet het GOM in rustiger vaarwater loodsen. Na de desastreuze verliezen die de ontwikkelingsmaatschappij in 1998 leed, moet er de komende jaren worden gewerkt aan een nieuwe strategie. De GOM gaat zich minder richten op deelnemingen in bedrijven en zich meer bezighouden met het ontwikkelen en stimuleren van veelbelovende bedrijven.

"Participaties zullen er natuurlijk ook in de toekomst zijn, maar dan als instrument voor de ontwikkelingstaak. Soms kan een bepaalde ontwikkeling worden gestimuleerd door te investeren in een bedrijf", aldus Van Asseldonk. In de huidige economie kan de GOM volgens zijn nieuwe directeur een belangrijke rol spelen als 'intermediair' tussen bedrijfsleven en overheid. "Wij weten wat er in het bedrijfsleven ťn bij de overheid speelt en die twee kunnen we bij elkaar brengen en laten samenwerken. Zo kun je bijvoorbeeld samen nieuwe bedrijfsterreinen ontwikkelen". De GOM moet keuzes maken in welke sectoren geld en menskracht worden gestoken. Van Asseldonk denkt dat er wat dat betreft in Gelderland meer te doen is dan alleen transport/distributie en toerisme. Hij erkent dat de laatste jaren de nadruk misschien iets te veel is komen te liggen op deze categorieen.

Voor Van Asseldonk is Gelderland geen witte vlek. Hij begon zijn loopbaan in het Gelderse bij de Nijmeegse Kamer van Koophandel. Daarna werkte hij een aantal jaren bij de voorloper van de huidige Eskan (de economische denktank van het Knooppunt Arnhem Nijmegen). Vervolgens toog hij naar het westen van het land waar hij tot voor kort als organisatie-adviseur werkte. 

De nieuwe directeur werd voor de functie bij de GOM benaderd door een headhunter. Interim-directeur Herman Frijling: "We zochten iemand met een regionaal gezicht, iemand die Gelderland kent. De kandidaat moest bovendien de verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven goed kennen en weten hoe het is om bij een commercieel georienteerd bedrijf te werken". Van Asseldonk voldeed aan alle criteria. De nieuwe GOM-baas noemt zichzelf een pionier, niet iemand die is gekomen om het bedrijf te consolideren. "Ik zit hier niet om alleen op de tent te passen. Ik zoek nieuwe wegen om dingen te realiseren". Voordat het zover is zal Van Asseldonk eerst moeten wachten om een forse financiele injectie van de provincie en de rijksoverheid. De verliezen over 1998 van tientallen miljoenen leidden ertoe dat het eigen vermogen terug liep van 50 naar 12 miljoen. Een nieuwe tegenslag van vijf miljoen heeft zich inmiddels al aangekondigd. Veel te weinig om mee te kunnen werken. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe investeerders. En hoewel volgens Frijling nog geen handtekeningen zijn gezet, komt het met die financiele bijdragen wel goed. En dan kan Van Asseldonk echt aan de slag.

7.
Artikel uit Brabants Dagblad van 25 augustus 2001
GOM wil geld terug van ex-baas Vrijhoef, door Jacqueline van Ginneken
ARNHEM - De Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) wil 1,55 miljoen gulden terug van ex-directeur W. Vrijhoef. Uit onderzoek van de FIOD zou zijn gebleken dat de ontwikkelingsmaatschappij die een stimulans moet geven aan de regionale economie, voor ruim anderhalf miljoen het schip is ingegaan. De GOM heeft beslag laten leggen op de bezittingen van de voormalige GOM-directeur als onderdeel van een civielrechtelijke procedure. Bij de fraudezaak zouden nog vijf andere mensen en/of bedrijven betrokken zijn. Namen wil T. van Asseldonk, de huidige directeur van de ontwikkelingsmaatschappij, niet noemen. Het gaat om mensen van buiten de GOM. Als benadeelde partij kreeg Van Asseldonk inzage in de resultaten van het FIOD-onderzoek. "Er zijn serieuze aanwijzingen dat we benadeeld zijn voor minstens 1,55 miljoen gulden. Het gaat om overheidsgeld. Zelfverrijking? We weten niet wat hij met dat geld gedaan heeft, misschien heeft hij het aan een goed doel gegeven. In ieder geval zijn er middelen weggehaald bij de GOM voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld waren. We hebben besloten om alles te doen om dat geld terug te krijgen." De 1,55 miljoen gulden zijn verdwenen in de jaren '90 tot en met '97. Het zou gaan om het gebruik van valse facturen waarop het onderzoek van de FIOD zich ook concentreerde. (..)

8.
Artikel uit De Gelderlander van 23 oktober 2001
GOM en OOM zien het helemaal zitten, door Jacqueline van Ginneken
ARNHEM/ENSCHEDE - Krijgt de noodlijdende Gelderse ontwikkelingsmaatschappij GOM een nieuw perspectief door een fusie met de Overijsselse tegenhanger OOM? Achter de schermen wordt er druk aan gewerkt. Ruzie over de vraag wie directeur moet worden, zullen Toon van Asseldonk van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en Gerard van Houweninge van de Overijsselse tegenvoeter OOM niet krijgen. "Ik word volgend jaar zestig", zegt Van Houweninge veelbetekenend. De beide directeuren zien een mooie toekomst met GOM en OOM samen. (..) Gedeputeerde Hans Boxem sprak deze week al voor zijn beurt. Het rijk betaalt volgens hem fors mee als GOM en OOM samengaan. "Staatssecretaris Ybema (economische zaken-red.) had het eerst over negentig miljoen gulden en later zestig miljoen.

9.
Artikel uit De Gelderlander van 07 juni 2003
'Kenniseconomie is een ware banenmotor', door Yvonne Jansen
ARNHEM/ENSCHEDE - De Gelderse en Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij GOM en OOM bundelen hun krachten. De nieuwe organisatie is gisteren begonnen als Oost N.V. Gelderland en Overijssel als ťťn werkgebied. Toon van Asseldonk, directeur van de nieuwe maatschappij, vindt niet dat er met de fusie een kunstmatige eenheid is gecreŽerd. "De grenzen in Overijssel en Gelderland zijn niet zo hard. Landsdeel Oost is een redelijk samenhangend gebied, met drie hele interessante kennisinstellingen: de universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Twente. Die zijn niet concurrerend maar juist aanvullend." De fusie is er volgens hem niet gekomen om een ontwikkelingsmaatschappij op de kaart te zetten, maar 'om het oosten beter op de kaart te zetten. Wij streven niet in de eerste plaats naar naamsbekendheid. En we hoeven geen reclamespotje. Doen we ons werk goed, dan is dat de best denkbare reclame.' Behalve GOM en OOM is ook meteen Eskan in de nieuwe club geschoven, de organisatie die zich speciaal richt op de economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen. Oost moet fungeren als economische aanjager in beide provincies, door vernieuwing en investeringen te bevorderen, bedrijven aan te trekken, het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van  bedrijventerreinen. Sinds twee jaar staat Van Asseldonk aan het hoofd van de Gelderse bloedgroep. Bij zijn aantreden trof hij een bedrijf aan dat nog z'n wonden likte, veroorzaakt door miljoenenverliezen, onvoldoende toezicht, het ontslag van een van fraude verdachte directeur en rechtszaken. Een interimmanager ruimde de meeste scherven op.

Aan Van Asseldonk daarna de taak de geesten fusierijp te maken. Bij de GOM was daarvoor minder overtuigingskracht nodig dan bij OOM, gezien de penibele financiŽle positie. De Overijsselnaren daarentegen vreesden dat er nog Gelderse lijken uit de kast zouden rollen. Inmiddels heerst ook in Enschede de overtuiging dat het samen beter kan, zegt Van Asseldonk, al is er zeker nog sprake van 'bloedgroepen'. Hijzelf ziet in een grotere organisatie louter voordelen: "Meer slagkracht, meer ervaring om te delen, meer projecten, meer geld." De bruidsschat die GOM en OOM na het huwelijk meekrijgen: 17 miljoen euro, waarmee het beschikbare vermogen uitkomt op 48 miljoen. Van dat laatste bedrag staat ongeveer de helft uit, de andere helft is beschikbaar voor bedrijven. Vaak zullen dat spin-offs zijn van de universiteiten in Nijmegen, Wageningen en Enschede. Daarmee is meteen helder naar welke sectoren het extra geld zal vloeien: kenniseconomie, vooral die op het gebied van gezondheid, voedsel en technologie. "We moeten ons profileren, niet in de volle breedte, maar juist op terreinen waar we sterker zijn dan andere regio's. Dat betekent onvermijdelijk dat we kansen aan ons voorbij moeten laten gaan. We zullen ons niet concentreren op het aantrekken van grootschalige activiteiten waarvoor toch onvoldoende ruimte is, zoals logistieke bedrijven en distributiecentra." Van Asseldonk deelt niet de vrees dat door de focus op kennisbedrijven andere sectoren, zoals de traditionele maakindustrie, tekort zullen komen. "Wij zijn een ontwikkelingsmaatschappij en het is dus niet onze taak alle bestaande bedrijvigheid te ondersteunen. Daar zijn ondernemers zŤlf verantwoordelijk voor. Ook zetten wij geen nieuwe ondernemingen op. Maar waar nieuwe ontwikkelingen in gang gezet moeten worden staan we voorŠŠn." Evenmin is hij bang voor 'scheve ogen' in de beide provincies: "Gelderland alleen was ook groot en dus moesten we ook keuzes maken".

Volgens Van Asseldonk heerst er een hardnekkig misverstand over kenniseconomie: "Daarbij ziet men vaak uitsluitend academici achter beeldschermen voor zich. Maar die mensen moeten gehuisvest worden. De producten die ze bedenken moeten gemaakt worden. Er is behoefte aan allerlei toeleverende diensten. In dat opzicht is kenniseconomie een echte banenmotor." In Van Asseldonks kamer hangt ingelijst een van spijkers vervaardigde hamer, met de tekst 'Daadkracht'. Een erfenisje uit de tijd dat externe deskundigen mochten helpen om de murwgeslagen GOM weer fut in te blazen. Het heeft gewerkt vindt Van Asseldonk. "We hebben het afgelopen jaar 2,5 miljoen euro winst gemaakt. In de huidige marktomstandigheden is dat buitengewoon goed." En: "Na Noord-Holland waren wij in 2002 de regio die de meeste nieuwe bedrijven heeft binnengehaald, waarvan veertien buitenlandse. Acquisities waarbij wij een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat willen we niet opkloppen, maar we hoeven er ook niet onnodig bescheiden over te zijn." Oost N.V. heeft een eigen participatiebedrijf, PPM Oost, met een vermogen van 48 miljoen euro, waarvan 17 miljoen euro nieuw geld.
De helft van de 48 miljoen staat uit, de rest is beschikbaar voor starters. "Wij lopen meer risico dan andere participatiebedrijven, omdat we vaker investeren in kleinere en dus kwetsbaarder bedrijven. Voor participaties tot twee miljoen euro verrichten we net zoveel werk als voor grote. Dus verdienen we er minder aan. Maar winst staat niet voorop bij onze aandeelhouders, het rijk en de beide provincies."

11.
Artikel uit De Gelderlander van 31 juli 2003
Ex-baas moet GOM 620.000 euro betalen, door onze redactie economie
ARNHEM - Ex-directeur W. Vrijhoef moet de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 620.000 euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Arnhem gisteren in een vonnis van 42 pagina's bepaald. Volgens de GOM had Vrijhoef destijds 1,5 miljoen gulden in eigen zak gestoken. De rechtbank heeft Vrijhoef nu gesommeerd dat bedrag terug te betalen aan de GOM. Daar is echter weinig kans op. "Dat geld heb ik niet. Nooit gehad ook. Het is opgegaan aan projecten van de GOM. Er zijn geen valse facturen", reageert Vrijhoef desgevraagd. Hij is 'verbijsterd' over het vonnis. Onder leiding van Vrijhoef verloor de GOM in 1998 bijna 30 miljoen gulden, de helft van het eigen vermogen. Uit onderzoek bleek dat het toezicht door de raad van commissarissen onvoldoende was. In januari 2000 trad de voltallige raad af. De huidige directeur T. van Asseldonk van de ontwikkelingsmaatschappij is 'blij' met de uitspraak. "Er heeft hier niet een hele organisatie zitten slapen. Er is gewoon een man geweest die dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden. Daarvoor is hij nu op de vingers getikt." Van Asseldonk rekent er niet op dat Vrijhoef 620.000 euro betaalt. "Van een kale kip kun je niet plukken."

12.
ELST - In de openbare raadsvergadering van donderdag 24 januari is bekendgemaakt dat Toon van Asseldonk is voorgedragen als burgemeester van Overbetuwe. De gemeenteraad heeft daarmee het advies van de vertrouwenscommissie overgenomen.Toon van Asseldonk (Veghel, 1953) woont sinds het jaar 2000 in Randwijk, gemeente Overbetuwe. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen. Vn Asseldonk studeerde economische geografie en bedrijfskunde te Utrecht. Hij werkte bij Kamers van Koophandel in Utrecht en Nijmegen, bij het Nijmeegse adviesbureau Buck Consultants en bij regionale samenwerkingsverbanden in de regio Nijmegen en later Arnhem-Nijmegen. Hij was vervolgens tot eind 2000 partner bij organisatieadviesbureau K+V en werkte in die periode vooral in het westen van het land. Daarna keerde hij terug naar Oost Nederland om algemeen directeur te worden van de Gelderse ntwikkelingsmaatschappij, de GOM. In 2003 fuseerde die met de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij en Van Asseldonk werd de eerste algemeen directeur van Oost NV. an februari 2009 tot maart 2011 was hij algemeen directeur van de werkgeversvereniging AWVN, met vestigingen door het hele land en een hoofdkantoor in de Malietoren te Den Haag. Vanaf begin 2011 heeft hij zich helemaal toegelegd op toezichthoudende en bestuurlijke functies. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad zal de minister een voordracht doen, waarna de benoeming bij Koninklijk besluit zal volgen. anneer dit Koninklijk Besluit is te verwachten, is nu nog niet aan te geven. De gemeenteraad hoopt dat Toon van Asseldonk al per half maart benoemd en geÔnstalleerd kan worden.
(Bron: De Volkskrant d.d. 25 januari 2013)

Afkortingen Historische sites