Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Marcel van Asseldonk


Woonplaats: Veghel, later in Utrecht

Beroep: 

Geboren: in 1969
	Vader: Piet, zoon van Johannes Martinus van van Asseldonk
	Moeder: Martina van de Heuvel

Overleden: 


Samenwoned met: Marieke Rietsma

Kind:

- 2002: Pieter
- 2004: Joris

Gegevens:

1.
Marcel werd op 9 juli 1997 in Veghel geboren als zoon van Piet van Asseldonk en Martina van de Heuvel.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn schoonzus Wilma Tielemans d.d. 2 november 2003)

2.
Op 2 november 2003 woonde hij in Utrecht samen met Marieke Rietsma. Adres op 2 november 2003: Parelmoervlinder 27, 3544DH Utrecht.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn schoonzus Wilma Tielemans d.d. 2 november 2003; KPN telefoongids d.d. 2 november 2003)

3.
Uit dit samenwonen werd een zoon geboren:
- Pieter, geboren op 10 januari 2002
(Bron: mondelinge mededeling van zijn schoonzus Wilma Tielemans d.d. 2 november 2003)

4.
Zoon Marcel haalde zijn doctoraal 'animal science' aan de universiteit van Wageningen in 1994. In 1997-1998 verbleef hij enige tijd in Amerika, Texas waar hij promotieonderzoek verrichte aan de 'Department of Animal Science' aan de Texas A&M University. In 1999 promoveerde hij aan de universiteit van Wageningen op het onderwerp 'farm management en computer science'. Sindsdien is hij als onderzoeker aan de universiteit van Wageningen werkzaam.
(Bron: http://www.sls.wau.nl/fma/staf/StaffWhole.htm d.d. 26 oktober 2003; schriftelijke mededeling van Marcel d.d.26 oktober 2003)

5.
Recente publicaties van Marcel:

Meuwissen, M.P.M., Van Asseldonk M.A.P.M. en Huirne, R.B.M., De haalbaarheid van een verzekering voor veewetziekten
in de varkenssector
, (Wageningen IRMA, 2000).

Proefschrift: Economic evaluation of information technology applications on dairy farms, (Wageningen Ponssen &
Looijen, 1999) met samenvatting in het Nederlands.

Van Asseldonk M.A.P.M., Huirne R.B.M., Dijkhuizen A.A. and Beulens A.J.M., 'Dynamic programming to determine the optimum
investment pattern in information technology on dairy farms', in: Agricultural Systems 62 (2000) 17-28.

Tomaszewski M.A., van Asseldonk M.A.P.M., Dijkhuizen A.A. and Huirne R.B.M., 'Determining farm effects attributalble
to the introduction and use of a diary managment information system in The Netherlands' (2000). Accepted for
publication in Agricultural Economics.

Van Asseldonk M.A.P.M., Huirne R.B.M. and Dijkhuizen A.A., 'A normative assessment of potential economic benefits
of information fechnology on dairy farms', in: Livestock Production Science 60 (1999) 33-44.

Van Asseldonk M.A.P.M., Huirne R.B.M., Dijkhuizen A.A., Beulens A.J.M. and Udink ten Cate A.J.M., 'Information needs
and information technology on dairy farms', in: Computers and Electronics in Agriculture 22 (1999) 97-107.

Van Asseldonk M.A.P.M., Huirne R.B.M., Dijkhuizen A.A., Tomaszewski M.A. and Harbers A.G.F., 'Effects of information
technology on dairy farms: an empirical analysis of milk production records', in: Journal of Dairy Science  81
(1998) 2752-2759.

Van Asseldonk M.A.P.M., Huirne R.B.M., and Dijkhuizen A.A., 'Quantifying characteristics of information technology
applications for oestrus and mastitis detection in dairys cows based on expert knowledge', in: Preventive Veterinary
Medicine
  36 (1998) 273-286.
(Bron: http://www.sls.wau.nl/fma/staf/StaffWhole.htm d.d. 26 oktober 2003; index via internet van de Koninklijke
Bibliotheek Den Haag)

6.
Marcel's werkadres op 26 oktober 2003:
dr. ir. Marcel van Asseldonk
Institute for Risk Management in Agriculture
Wageningen University
Hollandseweg 1 6706 KN Wageningen
Privéadres: Parelmoervlinder 27, 3544DH Utrecht
(Bron: http://www.sls.wau.nl/fma/staf/StaffWhole.htm d.d. 26 oktober 2003; KPN telefoongids februari 2003)

7.
Artikel uit De Gelderlander van 3 augustus 2002
Weer kan flink tekeergaan in omzet, Door Chris van Alem
Regen verpest de omzet van een attractiepark; een milde winter is slecht voor de gasverkoop. Droogte laat de oogst op het land verpieteren. Een weerderivaat dekt de financiële schade. (..) Weerderivaten dekken het risico voor een hele onderneming. De wereldmarkt voor weerderivaten wordt geschat op een omvang van 4,3 miljard tot acht miljard dollar gerekend naar de maximale omvang van het schaderisico. 10 tot 15 procent van de wereldeconomie staat onder invloed van weersomstandigheden. De markt voor weerderivaten groeit als kool. In Nederland lijken weerderivaten nog mondjesmaat te worden toegepast.(..) "In Canada maken graantelers wel gebruik van  neerslagverzekeringen," zegt Marcel van Asseldonk van het Instituut voor Risicomanagement in de Agrarische Sector in Wageningen. Hij schrijft de Nederlandse terughoudendheid toe aan de onbekendheid. "Het is een relatief nieuw financieel product." Daar komt bij dat de vaststelling van de schade soms moeilijk is. "Vijfhonderd millimeter regen binnen achtenveertig uur heeft in het ene jaar niet dezelfde gevolgen als in het andere jaar. Het ligt er maar aan of dat zich halverwege de groei of net voor de oogst voordoet. Komt bij dat je precies moet kunnen vaststellen dat op jouw perceel meer regen is gevallen dan in het
weerderivaat staat vermeld," aldus Van Asseldonk.

8.
Artikel uit De Gelderlander van 12 oktober 2002
Boeren werken aan verzekering waterschade, door onze redactie economie
Als landbouwminister Veerman bereid is een forse duit in het zakje te doen, krijgen de boeren in Nederland eerdaags hun eigen schadeverzekering tegen wateroverlast. Volgende week praat de boerenorganisatie LTO met Veerman over diens aandeel in een onderlinge waarborgmaatschappij. LTO Nederland vind dat de premie voor de boeren niet hoger moet zijn dan twee tot drie euro per duizend euro verzekerde waarde. (..) De berekeningen voor de waterschadeverzekering worden gemaakt door het Instituut voor Risico Management in de Agrarische sector (IRMA) in Wageningen. De verzekering gaat uit van een eigen risico van 25 procent per schadegeval. "Achtergrond van de verzekering is dat de continuiteit van het bedrijf moet zijn gegarandeerd en dat de boer niet failliet gaat door de schade", zegt Marcel van Asseldonk van IRMA.

Afkortingen Historische sites