Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Peter van Asseldonk


Woonplaats: Boekel

Beroep: champignonkweker

Geboren: in 1962
	Vader: Jan, zoon van Wilhelmus van van Asseldonk
	Moeder: 

Overleden: 

Gehuwd met: Dianne Donkers

Kinderen:

- 1988: Michelle
- 1990: Linda
- 1992: Hannes
- 1993: Isabelle
- 1998: Merel

Gegevens:

1.
Peter werd op 25 februari 1962 in Boekel gebroen als zoon van Jan van Asseldonk.
(Bron: mondelinge mededeling van Peter d.d. 1 november 2003)

2.
Peter is champignonkweker.
(Bron: mondelinge mededeling van Peter d.d. 1 november 2003)

3.
Hij trouwde met Dianne Donkers. Na het huwelijk ging het echtpaar in Boekel wonen. Adressen op 1 november 2003: P.W.J.M.van Asseldonk, Vosdeel 5 5427RK  Boekel; Peter en Dianne van Asseldonk, Vosdeel 5 5427RK Boekel; Champignons Van Asseldonk, Vosdeel 5 5427RK, Boekel.
(Bron: mondelinge mededeling van Peter d.d. 1 november 2003; KPN telefoongids d.d. 1 november 2003)

4.
Uit dit huwelijk werden in Boekel de volgende kinderen geboren:
- Michelle, geboren op 30 juni 1988
- Linda, geboren op 3 juni 1990
- Hannes, geboren op 10 januari 1992
- Isabelle, geboren op 21 juli 1993
- Merel, geboren op 10 maart 1998
(Bron: mondelinge mededeling van Peter d.d. 1 november)

5.
Artikel in Brabants Dagblad
Woensdag 10 juli 2002 - BOEKEL - Champignonkweker
P. van Asseldonk uit Boekel wil zijn bedrijf aan het Vosdeel stevig uitbreiden. Samen met de gemeente heeft Van Asseldonk een voorstel gedaan aan de provincie om in ruil voor de uitbreiding een ecologische verbindingszone in te richten. De uitbreiding van het bedrijf van Van Asseldonk zou de kap van 1.700 vierkante meter bos noodzakelijk maken. De champignonkweker wil dit verlies elders compenseren. In 2000 heeft Van Asseldonk al drie hectare grond gekocht om de schade aan de natuur te kunnen compenseren. Samen met het waterschap en de gemeente wordt bovendien een ecologische  verbindingszone ingericht. Hierdoor wordt 15.700 vierkante meter aan bebossing 'veiliggesteld'. Volgens de aanvragers is er met uitvoering van het totale plan 'sprake van een kwaliteitsverbetering van natuur en landschap'. Vorig jaar nog strandden de plannen van de Boekelaar in de provinciale planologische commissie (ppc). Toen bood Van Asseldonk 8.600 vierkante meter boscompensatie aan voor de uitbreiding. De ppc was toen van mening dat Boekel het bestemmingsplan niet mocht wijzigen aangezien de plannen geen algemeen maatschappelijk belang dienden. Van Asseldonk kan zijn bedrijf alleen uitbreiden in de breedte, omdat bij verlenging van het bedrijf de gemeentegrens met Uden wordt overschreden. Die gemeente keurde de uitbreidingsplannen in 1998 al af. De champignonkweker wil zes cellen aan zijn bedrijf bouwen. Volgens Van Asseldonk komt het voortbestaan van zijn onderneming in gevaar als uitbreiding uitblijft. Behalve de ppc heeft Gedeputeerde Staten ook de statencommissie voor Ruimtelijke Ordening om advies gevraagd. Met het woord ecologische verbindingszone worden gebieden aangeduid waar de natuur vrij spel heeft. Het betreft meestal wateren, bossen en velden die middels ingrijpen van de mens met elkaar verbonden worden. Door de verbindingen tussen versnipperde natuurgebiedjes kunnen dieren er vrij bewegen. Het creŽren van zoveel mogelijk ecologische verbindingszones is onderdeel van het provinciale ruimtelijke beleid. Als zodanig wordt de inrichting van zo'n zone gezien als waardevolle verbetering van het landschap.

Afkortingen Historische sites