Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Mechteld, dochter van Jan Goort Driessen,

gehuwd met Jacob Hendrick Jacobssoen aent Hecken

Gegevens:

1.
Jan Goert Driessen woonde in Veghel en was gehuwd met Elizabeth, dochter van Peter Willem Goerts (overleden voor 1 april 1540) en Margriet, dochter van Henrick Joest Mannartssoen (overleden tussen 4 januari 1543 en 6 december 1557). Op 27 februari 1558 had Jan Goert Driessen drie meerderjarige kinderen (25 jaar of ouder) en een aantal minderjarige kinderen. Hij zal rond 1528 getrouwd zijn en geboren omstreeks 1500. Jan Goert Driessen overleed tussen 6 december 1557 en 27 februari 1558. Zijn kinderen waren:
- Henrick (meerderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585)
- Willem (meerderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585)
- Dirck (meerderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585)
- Peterke (vermeld op 27 februari 1558 en 4 februari 1585), voor de eerste keer gehuwd met Jan Hendrik van Roy (vermeld op 27
   februari 1558) en hertrouwd met Henrick Jacops Segers)
- Dries (minderjarig op 27 februari 1558, overleden voor 4 februari 1585), gehuwd met Lysken, dochter van Peter van Mill (vermeld
   op 4 februari 1585 met minderjarige kinderen)
- Goert (minderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585)
- Heylwig (minderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585)
- Margriet (minderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585), gehuwd met Aert Rommen (overleden voor 4 februari
  1585; op die datum worden minderjarige kinderen uit dit huwelijk vermeld)
- Acht (Agatha) (minderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585), gehuwd met Gerit Lonis Goertssoen (overleden voor
   4 februari 1585; op die datum worden minderjarige kinderen uit dit huwelijk vermeld)
- Mechteld (minderjarig op 27 februari 1558, vermeld op 4 februari 1585), gehuwd met Jacob Henricx (vermeld op 4 februari 1585)
Mechteld wordt steeds als laatste in de reeks kinderen genoemd en zal daarom het jongste kind geweest zijn. Als we twee jaar leeftijdsverschil tussen de kinderen rekenen, dan was Mechteld omstreeks 1547 geboren.
(Bronnen: zie hierna)

2.
Op 1 april 1540 verkochten Willem, Hanrick en Elisabeth, gehuwd met Jan zoon van Goert Driessen aan hun zus Mechteld, 4 lopens land in Veghel 'die Afterste Heze'. Deze akte bevat meer gegevens over de broers en zussen van Elizabeth Peter Willem Goerts, de moeder van Mechteld, dochter van Jan Goert Driessen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 24, geen folio nr.; zie ook: inv. nr. 24, geen folio nr. d.d. 4 januari 1543)

3.
Op 27 februari 1558 werden de goederen verdeeld van Mechtelds grootouders van moederszijde (Peter Willem Goerts en Margriet, dochter van wijlen Hanrick Joesten). Een eerdere verdeling van deze goederen van 6 december 1557 werd doorgestreept in het Veghelse schepenprotocol. Mechtelds vader, Jan Goert Driessen, werd in de eerste verdeling nog vermeld, maar was bij de tweede verdeling overleden. Zijn weduwe Elizabeth, Mechtelds moeder, kreeg toebedeeld:
- een huis met erf in Veghel 'int Davelair'
- een beemd 'dat Rydeken' in Veghel 'in die Nederbiest'
- 3 lopens land 'den Quaden Coop' in Veghel
- een cijns van 3 gulden betaald door Jan Jan Willems uit zijn goed
- een cijns van 15 stuivers betaald door Hanricx Willem Roevers uit zijn goed
- de helft van een hooiveld 'die Assdonck' in Veghel in 'die Eerdtse buenders'
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 26, geen folio nr.)

4.
Op 4 februari 1585 werden de goederen verdeeld van Mechtelds ouders: Jan Goiaert Driessen en Lysken (Elizabeth), dochter van wijlen Peter Willems.
1e lot: Henrick en Goiart kregen:
- een akker in Veghel 'die Boect'
- een cijns van 4 Carolusgulden te betalen door Jan Jan Joerdens, af te lossen met 22 1/2 gulden

2e lot: Willem kreeg:
- een akker in Veghel 'dat Zeelstken'

3e lot: Peter, Heylken en de minderjarige kinderen van Dries kregen:
- 1/4 in een hooibeemd 'd' Asdonck' in Veghel.
- Ook krijgen ze uit deze beemd een bedrag van 20 Carolusgulden van Willem Jan Blocx vanwege een cijns op dit goed van 3 gulden,
  die af te lossen is met 50 carolusgulden

4e lot: de minderjarige kinderen van Margriet, Peterken en Mechtelt (de laatste gehuwd met Jacop Henricx) kregen:
- een akker in veghel 'den Cayencoop', groot 3 lopens.

5e lot: de minderjarige kinderen van Agatha en Gerit Lonis Goertssoon kregen (de voogden over deze kinderen waren Goiaert Lonis
   Goertssoen en Jacop Henrick Jacopss):
- een huisje met erf in Veghel 'aent Bueckelaer'
- een hooibeemdje 'het Rytken' in Veghel in 'die Nederbiest'
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 30, fol. 63v-73)

5.
Omdat Jacob Henrick Jacobs op 11 juli 1588 al hertrouwd is, moet zijn eerste vrouw Mechteld tussen 4 februari 1585 en 11 juli 1588 overleden zijn.

Afkortingen Historische sites