Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Heylken, weduwe van Henrick Goyarts,

gehuwd met Jacob Hendrick Jacobssoen aent Hecken

Gegevens:

1.
Op 5 februari 1585 was Jacob Henrick Jacobs nog getrouwd met Mechteld, dochter van Jan Goiart Driessen. Op 11 juli 1588 was zijn eerste vrouw overleden en was hij getrouwd met Heylken, weduwe van Henrick Goyarts. Uit dit tweede huwelijk zijn dan nog geen kinderen geboren. Hieruit volgt dat Jacob in 1587 of 1588 hertrouwde.

2.
Heylken had twee kinderen uit haar huwelijk met Henrick Goyarts: Hendrick en een dochter getrouwd met Laureynssen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 36, geen folio nr., d.d. Sint-Bartholomeusdag 1613)

3.
Heijlken, de tweede vrouw van Jacop Hanrick Jacopssoen, werd op 11 oktober 1625 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB boeken Veghel, inv. nr. 1)

4.
Een maatboek van Veghel uit 1624 geeft onder andere: 'Henrick Jacobs aen't Hecken van sijns moeders erff ende landt in den Davell, drye stuxkens aen 't Donckerstraetken, een stuxken in de Quaetcoop.' Deze Hendrick was de zoon van Heylken uit haar eerste huwelijk met Henrick Goyaerts. In het doopboek van Veghel wordt hij zowel Henrick, zoon van Henrick genoemd (naar zijn natuurlijke vader), als Henrick, zoon van Jacob (naar zijn stiefvader).
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-15, fol. 155)

5.
Deze Hendrick Hendrix huwde op 21 november 1611 in Veghel met Lysken Jan Wouters. Vermeldingen in de doopboeken van Veghel zijn:
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB boeken Veghel, inv. nr. 1)
 

Doopdatum Naam van kind Namen van vader en moeder
31 januari 1614 Henricus V: Henricus Henrici
M: -
7 januari 1616 Catharina V: Henricus Jacobi
M: -
8 maart 1618 Henrick V: Henrick Henricx
M: Lijsken
26 januari 1620 Aelken V: Henrick Jacops
M: Lijsken
16 februari 1621 Wilmken V: Henric Henrixsen
M: Lysken
9 januari 1624 Margareta V: Henrick Jacops
M: Lijsken
8 juni 1626 Meriken V: Hendrick Jacops aent Hecken
M: Lijsken


Op 3 oktober 1626 werd in Veghel begraven: Henricus Henrici Hecken. (Waarschijnlijk de zoon van Heijlken)
Op 4 december 1633 werd in Veghel begraven: Wilhelma Henrici Hecken. (Gedoopt op 16 februari 1621)
Op 22 februari 1636 werd in Veghel begraven: Henricus, zoon van Henricus Hecken, 'adolescens.' (Gedoopt op 8 maart
1618)
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1 en 3)

Afkortingen Historische sites