Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Dirisken, dochter van Joannes Gerits Leesten,

gehuwd met Hendrick Hendrick Dirck Jacobs

Gegevens:

1.
Op 20 november 1689 hertrouwde Hendrick Hendrick Dirck Jacobs met Theodora, dochter van Joannes Gerits Leesten.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

2.
De man van Dirisken (Theodora), Hendrick Hendrick Dirck Jacobs, werd op 28 mei 1692 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel)

3.
Op 10 juni 1694 verpachtten de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Hendrick Dirck Jacobs en Catalijn Peter Teunis Hendricxs, zijn eerste vrouw, openbaar het huis 'aent Beukelaer'. 'Gereserveert de kamer ende den scheurplaets tot hoff ten behoeven van Dirisken Janssen Leesten, naergelaeten wed(uwe) van den voors(creve) Hendrick Hendrix, om daer in te woonen den tijt deser huuringe ende langer niet'. De pachttermijn is zes jaar.
(Bron: RA Veghel, inv. nr 69, geen folio nr.)

4.
Dirisken werd bedeeld door de armentafel van Veghel Op de armenlijst van de lijst van inwoners van Veghel wordt
vermeld:
- 1701: Dirriske Hendriks
        Jan, seven

- 1702: Dirrixken Hendrick Dircks
        Jan de soon, agt jaer

- 1703: Dirrixken Hendricks
        Jan de soon, negen

- 1704: Dirrixken Hendricks
        Jan de soon, tien jaer

- 1705: Dirrixken Hendrick Hendricks
        Jan, elff

- 1706: Dirrixken Hendrick Hendricks
        Jan, twaelff jaar

Na 1706 is Dirrixken (Theodora) niet meer gevonden op de lijst van inwoners van Veghel.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-30 t/m 36)

Afkortingen Historische sites