Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Maria, dochter van Jan Claes Raaijmakers

gehuwd met Hendrik Hendriks van Asseldonk

Gegevens:

1.
Maria was een dochter van Jan Nicolaas en Maria Jan Dircx. Ze werd op 14 maart 1681 in Veghel gedoopt.
(Bron: Genealogisch Tijdschrift voor oost-Brabant (1997) 21)

2.
Op 6 januari 1703 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Hendrices Hendrice, jongman, out ses en twintig jaeren (..) en Maria Jan Claes Rademakers, jongedogter, out twee en twintig jaeren'. Ze trouwden in de kerk op 17 januari 1703 en voor schepenen op 21 januari 1703.
(RANB, DTB Veghel)

3.
Maria's naam wordt meestal geschreven als 'Raijmakers' en soms als 'Rademakers'.

4.
Uit de namen van de peetouders van Hendricks kinderen, bovenstaande trouwakte en nog een andere akte zijn de volgende gegevens af te leiden: Jan Claes Raeijmaeckers was gehuwd met Joanna.
Kinderen: - Jan, gestorven in 1708 of 1709, gehuwd met Anna
                - Adrianus, gehuwd met Helena
                - Nicolaas, gehuwd met Hildegundis
                - Martinus
                - Maria, gehuwd met Hendrick van Asseldonck
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, nv. nr. 1)

5.
Het parochieregister van Veghel vermeldt dat Maria op 21 januari 1720 begraven werd en dat ze in het kraambed stierf. Ook het kind zal toen overleden of dood geboren zijn.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

Afkortingen Historische sites