Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Jenneke, dochter van Willem Hendriks van den Heuvel

gehuwd met Lambert Hendriks van Asseldonk

Gegevens:

1.
Op 26 januari 1743 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Lambert Hendrike van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 29 jaeren, ende Jenneke Willem Hendrike, jonged(ogter), out omtr(ent) 27 jaeren, bijde geboortig ende woonagtig alhier.' Ze trouwden op 10 februari 1743.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Joanna, weduwe van Lambert van Asseldonk werd op 6 maart 1801 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
De familienaam 'van den Heuvel' wordt vermeldt in de overlijdingsakte van haar dochter Maria, die op 28 juli 1824 in Veghel overleed.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1520)

Afkortingen Historische sites