Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Jenneke, dochter van Jan Burgers

gehuwd met Johannes Lamberts van Asseldonk

Gegevens:

1.
Op 15 januari 1780 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Johannus Lambers van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 27 jaeren, ende Jenneke janse Burgers, jonged(ogter)e, out omtr(ent) 26 jaeren, beijde geboortig en wonende alhier.' Ze trouwden op 30 januari 1780.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Haar man, Johannes Lamberts van Asseldonk, werd in februari 1790 begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Jenneke hertrouwde in 1791. Op 17 september 1791 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Joost van der Heijde, jongman, oud omtrent 38 jaaren, geboortig te St. oedenrode en lange jaeren alhier woonagtig, en Jenneke Jan Burgers, weduwe Johannes Lamberts van Asseldonk, geboortig en wonende alhier.' Ze trouwden op 2 oktober 1791.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Een Veghels register geeft als eigenaars en bewoners van een huis in Veghel aan het Ven (nr. 45):
1761-1781: - huis van de w(eduw)e Lam(ert van Asseldonk en ook bewoner
1791:          - huis van de w(eduw)e Lam(ert van Asseldonk, bewoner: 'Johan den soon'
1798:          - huis van de w(eduw)e Lambert van Asseldonk, bewoner: Joost van der Heijden
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en 18)

Afkortingen Historische sites